Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole" 2006 nr 6

 

Zagadnienia

Renata PIOTROWSKA
Standardy informacyjne w działalności organizacji międzynarodowych i narodowych

Położenie nacisku na kształcenie obywateli w zakresie wykorzystywania informacji jest kluczowe dla społecznego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju społeczności i narodów. (fragm. artykułu)

Standardy i wskaĽniki kształcenia umiejętności informacyjnych uczniów w amerykańskich szkołach (tłumaczenie: Renata PIOTROWSKA)

Standardy informacyjne Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotek (ALA).

 

Mirosława BOGACZ
O bibliotekach angielskich, skandynawskich i polskich. Kilka uwag na marginesie spotkania z profesorem Frankiem Hoggiem

Praca nauczyciela bibliotekarza - nowoczesnego, kompetentnego, pełnego pomysłów - powinna być odpowiednio wynagradzana w wspierana przez dyrekcję szkoły. Biblioteka szkolna musi zaistnieć w powszechnej świadomości jako miejsce ważne i wartościowe. Jak jest za granic±?

 

Czytelnik w bibliotece

Anna LIZAK
Literacka Nagroda Nike. Scenariusz wystawy

Impreza propaguj±ca czytelnictwo wśród młodzieży. Najlepiej zorganizować j± w paĽdzierniku, z okazji ogłoszenia laureata Nagrody Nike.

 

Ewa DUDA, Iwona JAROSIK
Niezwykły doktor Jan Dolittle. Konkurs dla uczniów klas II na temat ksi±żki H. Loftinga Doktor Jan Dolittle i jego zwierzęta

Przewidziany na cały rok szkolny projekt dla klas I-III.

 

Scenariusze

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Złote myśli hrabiego Fredry. Scenariusz słowno-muzyczny w 230. rocznicę śmierci komediopisarza

 

Ewa KOŁODZIEJCZYK, Małgorzata ŁOPUSZYŃSKA-RATYNA
Spotkanie z muzyk± Mozarta. Scenariusz inscenizacji

Przedstawienie z okazji Roku Mozartowskiego.

 

Bibliografie

Jolanta Elżbieta JORDAN, Alicja MACIEJEWSKA, Marzena SZAFIŃSKA-CHADAŁA
Materiały repertuarowe. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za 2005 rok

Kolejne uzupełnienie bibliografii materiałów repertuarowych.

 

Felieton

Kazimierz SZYMECZKO
Szkoła przetrwania. Nie ma i nie będzie

Biblioteka istnieje między innymi po to, by czytelnik mógł dowiedzieć się prawdy. Jeśli nie uczymy prawdy i nie podajemy rzetelnych informacji, to cała nasza praca nie ma racji bytu. (fragm. artykułu)

 

Krótko

Zaprosili nas

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

IX Pielgrzymka bibliotekarzy na Jasn± Górę

Ekslibrisy bibliotek
Szkoła Podstawowa nr 28 w Bydgoszczy
Zespół Szkół Publicznych im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach

 

Wkładka:

Anna ŻARÓW
Hospitacja biblioteki. Poradnik

 

Zamów ten numer "Biblioteki w Szkole"
Informacje o prenumeracie