Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2012 nr 11

Kup ten numer w sklepie, ściągnij artykuły online


 

Biblioteka w Szkole 2012 nr 10

ZAGADNIENIA

Juliusz WASILEWSKI
W szkole musi być biblioteka i nauczyciel bibliotekarz

Samorządowcy zrozumieli rolę
bibliotek szkolnych. Sąd administracyjny
uznał, że biblioteka musi być częścią szkoły...
Ludzie dali się przekonać,
czy może ktoś próbuje uśpić naszą czujność?


Ankieta

Dlaczego jako bibliotekarz szkolny
czujesz się anachronicznie?


Małgorzata SOLECKA-KOPLIN
Biblioteka szkolna wsparciem doradztwa zawodowego

Dlaczego warto wykorzystać zasoby i możliwości
biblioteki szkolnej w wewnątrzszkolnym systemie
doradztwa zawodowego?


PRAWO W SZKOLE

Dariusz SKRZYŃSKI
Ochrona danych osobowych
publikowanych na stronie internetowej szkoły

Przetwarzanie danych osobowych to także
umieszczanie ich na stronie internetowej
i w materiałach informacyjnych o szkole.
Szkoły powinny zdawać sobie sprawę, że ujawnianie
musi być zgodne z Ustawą o ochronie
tych informacji na stronie internetowej wymaga stosowania
w dzienniku biblioteki nie są danymi osobowymi,
przepisów prawa i poszanowania zasad prywatności.
Jeżeli jednak dokumentacja pracy bibliotekarza
Warto zapoznać się z podstawowymi zasadami publikowania
danych w internecie. Uchroni to dyrektora czy nauczyciela
od ewentualnych reperkusji prawnych.

 

Dariusz SKRZYŃSKI
Prawnik odpowiada

Urlop uzupełniający.
Dodatek mieszkaniowy z dwóch umów.
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę.
Dokumentacja pracownicza.
Godziny ponadwymiarowe.


Dariusz SKRZYŃSKI
Wspomaganie szkół przez biblioteki pedagogiczne
Projektowane zmiany

Urlop uzupełniający.
Resort edukacji chce poszerzyć zakres zadań bibliotek
pedagogicznych. Mają one lepiej wspierać funkcjonowanie szkół.
MEN przekazało zatem do konsultacji społecznych projekt
rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania
publicznych bibliotek pedagogicznych (wersja z 29 sierpnia 2012 r.).

 

CZYTELNIK W BIBLIOTECE

Małgorzata ANTCZAK-KĘSY
Dzień Pluszowego Misia
Błyskawiczny przepis

Misiowe święto jest obchodzone 25 listopada.

 

Witold PELKA
Muzyka uratuje poezję

Muzyka uratuje poezję. Ciekawa teza i śmiało wpisująca się
we współczesny stosunek do liryki. Oto bowiem muzyka, piosenka,
zajęły w wyobraźni ludzi miejsce literatury, a poezji zwłaszcza.
Paradoksalnie jednak właśnie przy pomocy piosenki poetyckiej można
spróbować pokazać, że tekst liryczny ciągle ma swoją wartość,
może zachwycać i przedstawiać wiele różnorodnych emocji.
Przedstawiamy pierwszy odcinek nowego cyklu.

 

Janina WITEK
Być na swoim miejscu
Konkurs frazeologiczny

Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

 

Sylwia KOMOREK
Wszystkie kolory świata

O tym, jak biblioteka szkolna włączyła się w akcję charytatywną
prowadzoną przez UNICEF.

 

Aneta JARMARK
Sposoby porozumiewania się ludzi

Scenariusz zajęć

 

Ewa GAJEK
Zmagania humanistyczne

Ciekawy przykład współpracy bibliotekarzy szkolnych
z biblioteką pedagogiczną.

 

Gabriela BONK
Krzyżówka filozoficzna


Irena ZIELIŃSKA
Tylko prowansja
Konkurs szkolny

Popularyzujący wiedzę na temat historii, geografii, gastronomii,
literatury i sztuki regionu Francji oraz motywujący uczniów
do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej i internetu.


SCENARIUSZE

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Człowieczy los wg Anny German

Poruszający problem ludzkiego szczęścia.
Dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

 

KRÓTKO

Bernadeta LISTWOŃ
Przegląd książek

 

FELIETON
Biblioteka w Szkole 2012 nr 10

Dorota GUBA
Biblioteki szkolne umierają...

W księgach inwentarzowych widać, że liczba
zakupionych książek z roku na rok spada. To przerażające.

 

DODATKI

Biblioteka - Centrum Informacji Nr 04/2012

Poczet królów polskich - Kazimierz Wielki Biblioteka w Szkole 2012 nr 10

Kup ten numer w sklepie, ściągnij artykuły online