Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Hasła przedmiotowe dla początkujących

Zamiast budować od początku swój słownik haseł przedmiotowych, możesz wykorzystać i dostosować do swoich potrzeb słownik sprawdzony, modyfikowany od 10 lat, wyposażony w symbole UKD oraz w rozbudowany system odsyłaczy.

Uwagi:

 • Słownik przyda się głównie (choć niekoniecznie) bibliotekarzom rozpoczynającym komputeryzację katalogów. W rozbudowanej bazie danych nowe hasła wymieszałyby się z poprzednio wpisanymi i użytymi już w opisach. Trudno byłoby wtedy wprowadzić w nich jakiś porządek. Szerzej omawia ten problem podręcznik użytkownika programu MOL w rozdziale "Słowniki wzorcowe".
 • Słownik został sporządzony w programie MOL Optivum i nie może być kopiowany do starszych wersji MOL-a.

  Jak zamawiać?

 • E-mailem: sukurs@sukurs.edu.pl
 • Wpłacając kwotę 24,40 zł na konto: Agencja "SUKURS, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 109, nr rach. 48 1020 1026 0000 1502 0084 8960 (proszę podać dokładny adres odbiorcy).
 • Wykorzystując nasz sklep internetowy.

  Słownik jest wysyłany pocztą na płycie CD wraz z fakturą, która jest jednocześnie dokumentem uprawniającym do legalnego wykorzystywania słownika.

  Informacje:

 • informacje dotyczące realizacji zamówień: tel./faks 022 832 36 11, 022 832 36 12; e-mail: agencja@sukurs.edu.pl
 • informacje merytoryczne dotyczące słownika: ditmajer@interia.pl

  Cena: 24,40 zł

  Zalety oferowanego słownika:

 • Ponad 3500 haseł głównych i odrzuconych.
 • Każde hasło główne zaopatrzone jest już w najnowsze symbole UKD (wg UDC P058, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2006).
 • Rozbudowany system odsyłaczy.