Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2002 nr 1

Irena Świderska
Komunikacja interpersonalna. Trochę teorii, propozycje zajęć

Urszula Slawek, Małgorzata Dąbrowska-Duda
Edukacja czytelnicza i medialna w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania, propozycje rozwiązań dydaktycznych.

Obok uwag metodycznych i rozkładu materiału nauczania opublikowane zostały konspekty lekcji:

  • Czasopisma uczą i bawią (kl. IV),
  • Od kamienia do kodeksu, czyli historia książki rękopiśmiennej (kl. V),
  • Czytam, słucham, oglądam, czyli media źródłem informacji (kl. V),
  • Media pomagają, czy szkodzą? (kl. VI).

Irena Iwanicka
Zakres obowiązków bibliotekarza szkolnego (a raczej jego brak)

Wiesława Dorota Prążyńska
Bohater, którego można naśladować. Propozycje zajęć w klasie VI

Na dwie kolejne jednostki lekcyjne proponuję tematy: Jak cię widzą, tak ci piszą oraz Jak być dzielnym w codziennym życiu. Pierwsza godzina to język polski a druga to lekcja wychowawcza wykorzystująca materiał literacki. Celem nadrzędnym obu lekcji jest zaprezentowanie uczniom bohatera literackiego godnego naśladowania - autorytetu - i udowodnienie, że można go naśladować w swoim środowisku. Obie przeprowadzone są według programu Kreator. Faza przekształcania polega w nich na rozwiązywaniu zadań w roli podczas pracy w małych grupach roboczych. Role mają za zadanie odzwierciedlać autentyczne sytuacje życiowe, aby uczniowie przekonali się, że nauka szkolna jest funkcjonalna. Praca w grupach ma wiele zalet. Daje możliwość jednocześnie wykorzystać wszystkie sprawności językowe: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Uczniowie mają możliwość częściej zabrać głos, żywiej dyskutują, są śmielsi i aktywniejsi. Uczą się odpowiedzialności oraz skutecznego, koleżeńskiego współdziałania w celu osiągnięcia celu. Poznają swoje predyspozycje, możliwości, integrują się, aby dobrze wykonać zadanie. Działają twórczo, do wyznaczonych ról podchodzą emocjonalnie, a to zapewnia dużą skuteczność nauczania.

Teresa Żmijewska
Wyszukiwanie, selekcja i gromadzenie informacji na określony temat - korzystanie z warsztatu informacyjnego, zbiorów biblioteki szkolnej i Internetu

Zajęcia stanowią element projektu interdyscyplinarnego, którego celem jest przygotowanie bazy danych na wybrany temat. Zadanie wymaga dużej wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki oraz dojrzałości do samodzielnych poszukiwań, dlatego powinno być realizowane w liceum lub gimnazjum - w ostatnim roku nauki.
Projekt realizowany jest metodami aktywnymi. Młodzież pracuje w grupach 2-4 osobowych, wspólnie decyduje o wszystkich sprawach - od momentu wybrania tematu po sposób prezentacji gotowej bazy danych. Proponowana forma działania ma szereg zalet: kształtuje umiejętność pracy w zespole, rozwija kreatywność, wdraża do samodzielnych poszukiwań, uczy rozwiązywania problemów.

Maria Szczygieł, Barbara Biegus
Kopciuszek. Scenariusz inscenizacji szkolnej na zakończenie klas IV szkół średnich

Scenariusz po niewielkich przeróbkach można wykorzystać w gimnazjum.

Dorota Bielawska
Kwiatek dla Ewy. Scenariusz apelu z okazji Dnia Kobiet

Pomysł apelu opiera się na wędrówce przez wieki i żartobliwej przedstawieniu obchodów Dnia Kobiet w różnych epokach. Uczniowie występują w odpowiednich strojach i recytując tekst wręczają prezenty.

Mariola Pryzwan
Władysław Broniewski - w 40. rocznicę śmierci i 105. rocznicę urodzin.

Propozycja sprawdzianu wiedzy na temat życia i twórczości poety, opublikowanego w formie do skopiowania i rozdania uczniom.

Agnieszka Janas
Twórczość Edwarda Stachury. Scenariusz wieczoru poetyckiego

Teresa Lewańczyk, Janina Szambowska
Dzień wagarowicza. Propozycje.

Tradycyjnie już z okazji pierwszego dnia wiosny wiele szkół organizuje różnego rodzaju atrakcyjne dla uczniów przedsięwzięcia. Kilka propozycji wykorzystywanych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie.

Lidia Kutrybała, Joanna Gawryś
Wiosno, przyjdź! Scenariusz uroczystości dla klas I-III z okazji rozpoczęcia wiosny

Anna Kumór, Wiesława Scelin
Magiczny świat Jana Brzechwy. Scenariusz konkursu

Grażyna Siewieja
Jak poruszam się po ścieżce? Prowadzimy specjalne dzienniki

Juliusz Wasilewski
Są wyniki ministerialnej ankiety

Nasz TW w WI

Kolejny raport naszego tajnego współpracownika (TW), który ulokowany jest w Sejmie RP, zwanym też Wysoką Izbą (WI) i na nasze zlecenie odnotowuje wszystkie wypowiedź posłów, w których pojawia się słowo "biblioteka".

Nauczyciele bibliotekarze dyplomowani

Kolejny odcinek wykazu nauczycieli bibliotekarzy, którzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego. Zachęcamy do nadsyłania dalszych informacji.

Z cyklu "Co robią?"

Maria Skibińska, Violetta Stawska
Kartoteka z poezją dla dzieci

Małgorzata Jurgaś-Jaśkowska
Uczestniczyliśmy w obchodach jubileuszu miasta

Jolanta Zawada, Hanna Młodkowska, Bożena Ślusarczyk
Zapraszamy interesujących ludzi

Publikacje otrzymane

Spis treści rocznika 2001 "Biblioteki w Szkole"

Na okładce: Żołnierze polskich formacji powstańczych 1830-1831 - litografia