Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2003 nr 1

Grażyna STOMA
System Zarz±dzania Jakości± wg ISO 9001 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie

Biblioteka lubelska jest pierwsz± w Polsce bibliotek±, która uzyskała europejski certyfikat zarz±dzania jakości±

Danuta BASIŃSKA-SZABLEWSKA, Urszula DOLATA
Analiza ankiety czytelniczej dla uczestników "Turnieju wiedzy o Harrym Potterze"

Grażyna KLEMBA
Docenianie uczniów przez nauczyciela bibliotekarza. Opis i analiza przypadku

Agata MACIEJEWSKA
Co zrobić, żeby dzieci czytały? Cykl oddziaływań wychowawczych dla uczniów klas pocz±tkowych i ich rodziców

Praktyczne propozycje działań skierowanych do uczniów i ich rodziców

Maria GANCEWSKA
Była sobie bajka. Scenariusz zajęć zintegrowanych w kl. III

Urszula ROGALSKA
Doskonalenie techniki czytania. Cykl lekcji dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Elżbieta MIKOŁAJCZAK, Krystyna BOROWSKA
Moja szkoła i ja, czyli szkolne urodziny

Omówienie różnorodnych działań zwi±zanych z przygotowaniem uroczystości jubileuszu szkoły

Barbara PRZYBYLSKA
Dobre przykłady, czyli ulubione ksi±żki znanych osób

Małgorzata DZIERGA, Jolanta WIELOCH, Maria ZIELIŃSKA
Mikołajek to ja i ty. Scenariusz konkursu

Joanna BOCHAT
Słowniki i poradniki językowe. Konspekt lekcji dla klasy I gimnazjum

Barbara ŁUKASIK
Miłość w literaturze. Montaż poetycko-muzyczny z okazji ¦wiatowego Dnia Ksi±żki i Praw Autorskich

Irena IWANICKA
Popularyzacja poezji w bibliotece szkolnej

Szczegółowe rady na temat organizacji konkursów pięknej interpretacji wierszy

Barbara Wanda JACHIMCZAK
"I to się nazywa życiem...". Montaż słowno-muzyczny z okazji 160. rocznicy urodzin Bolesława Prusa

Dorota PIĘTA
Korowód karnawałowy - od czasów Dionizosa. Scenariusz dla szkół ponadgimnazjalnych

Joanna OKOŃSKA, Jadwiga ZASEMPA
Jak powstawała ksi±żka? Propozycja konkursu

Mirosław FRYDRYCH
W sprawie zaproszenia na pogrzeb katalogu kartkowego

Nasz TW w WI

Wykaz dyplomowanych nauczycieli bibliotekarzy

Wkładka 1: spis treści rocznika 2002

Wkładka 2: karykatury pisarzy polskich Eryka Lipińskiego: Marek Hłasko, Bolesław Leśmian