Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2004 nr 12

Materiały z IX Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Bibliotekarzy

Juliusz WASILEWSKI
IX Forum w Słupsku

Po jedenastu latach znów Słupsk był gospodarzem Ogólnopolskiego forum nauczycieli bibliotekarzy. Tym razem spotkanie dotyczyło edukacji regionalnej. Wzięło w nim udział 130 osób.

Maria PIETRYKA, Barbara GRĘDECKA
Witamy w Słupsku!

Program IX Forum Bibliotekarzy

Elżbieta WISŁAWSKA
Miejska Biblioteka Publiczna jako nowoczesny ośrodek informacji regionalnej

Biblioteka jako centrum informacji regionalnej to nie przejściowa moda, to obowi±zek względem społeczności lokalnej i terytorium, na którym biblioteka działa. Gromadzenie dokumentów życia społecznego, nagrodzonych prac magisterskich o regionie, kartoteki bibliograficzno-tekstowe tekstów o małej ojczyźnie, spotkania czytelników i regionalistów - to jedne z form działalności biblioteki.

Jolanta KORZENIEWSKA
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku a edukacja regionalna

W kartotece zagadnieniowej znaleźć można informacje na temat metodyki edukacji regionalnej. Założono kartotekę "nasz region". Biblioteka dysponuje również kasetami VHS i płytami CD o regionie.

Lista uczestników Forum

Jolanta SAWERYN
Różnorodność form edukacji regionalnej dzieci i młodzieży organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku

Podczas cyklu bibliotecznych spotkań "Pomorskie bajanie" dzieci miały możliwość zapoznania się w atrakcyjny sposób z architektur±, histori±, przyrod± i legendami regionu.

Teresa GAWLIK
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Oddział w Słupsku. Współpraca z bibliotekami szkolnymi

Stowarzyszenie skupia 230 bibliotekarzy z bibliotek szkolnych, naukowych, pedagogicznych i wojskowych. Współuczestniczy m.in. w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej, działa na rzecz integracji środowiska bibliotekarzy, rozwija zainteresowania naukowe i kultywuje humanistyczne tradycje kultury polskiej. Kamila

JABŁOŃSKA-BOJCZUK
Tematyka moich zajęć z edukacji regionalnej

Drzewo genealogiczne rodziny, nauka alfabetu kaszubskiego, zapoznanie uczniów ze sztuk± regionu, gotowanie regionalnych potraw, wreszcie przedstawienie literatury na temat małej ojczyzny to jedne z wielu zajęć bibliotecznych realizuj±cych ścieżkę regionaln±.

Alicja SOBOTKA
Program praktyk w bibliotece

Program zajęć w bibliotece szkolnej opracowany z myśl± o studentach podyplomowych studiów bibliotekoznawstwa.

Izabela TUMAS
O szarzyźnie w bibliotekach szkolnych

Z pewności± wiele osób pamięta bibliotekę szkoln±, w której w drzwiach rzucał się w oczy przygnębiaj±cy widok wszechobecnie panuj±cego szarego papieru. Ochronne okładki zlewały się w wielk± szar± masę. Mozolna reanimacja i upiększanie ksi±żek sprawiły, że na półkach przejaśniało.

Janina BIENIEK
Graffiti - sztuka czy wandalizm. Konspekt zajęć w gimnazjum

Lekcja aktywizuje uczniów sprawiaj±cych trudności wychowawcze. Zajęcia maj± na celu nie tylko zapoznanie młodzieży ze sztuk± graffiti, lecz także wskazanie różnic między legaln± działalności± artystyczn± a wandalizmem.

Ewa NANKIEWICZ, Barbara ROZIEWICZ
Jesteśmy czytelnikami biblioteki publicznej. Scenariusz zajęć zintegrowanych w kl. I

Zasady korzystania z czytelni i wypożyczalni biblioteki publicznej, podstawowe pojęcia zwi±zane z bibliotek±, rola ksi±żki w życiu człowieka. Zajęcia przeprowadzone wieloma metodami dydaktycznymi.

Alicja MACIEJEWSKA
Noc z baśniami. Scenariusz całonocnej imprezy w szkole podstawowej

Dobrze zorganizowana impreza integruj±ca potrafi zainteresować dzieci, daje możliwość doskonałej rozrywki i relaksu. Aktywizuje różnorodnymi konkursami, zagadkami i zabawami.

Aleksandra MIŁOWSKA
Herbatka u Kubusia Puchatka. Scenariusz konkursu czytelniczego dla klas II

Zadania konkursowe wymagaj± sprawności fizycznej, refleksu a przede wszystkim doskonałej znajomości Kubusia Puchatka. Przykładowe pytania konkursowe.

Ewa ŻONTOW
W świecie lektur. Scenariusz konkursu czytelniczego dla kl. IV

Quiz, test wyboru, krzyżówka, odgadywanie cytatów to poszczególne zadania dla uczniów. Konkurs sprawdza znajomość lektur szkolnych.

Lucyna BABICKA
Zabawa słowem w bibliotece szkolnej

Jak w niekonwencjonalny sposób zachęcić uczniów do czytania i pisania wierszy? Zabawy słowem pełni± funkcje dydaktyczne i przybieraj± formy terapeutyczne.

Małgorzata PTAK-CHOWAŃSKA
Tuwim znany i mniej znany. Scenariusz montażu literacko-muzycznego dla szkół ponadpodstawowych

Tuwim to nie tylko autor Lokomotywy, lecz także znakomity satyryk, dziennikarz, redaktor. Scenariusz w zabawny sposób przedstawia mniej znan± sylwetkę poety.

Agnieszka PAWLAK, Tomasz PAWLAK
Jej portret. Scenariusz spotkania z okazji walentynek

Recytacja liryków Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Stachury, Kofty, Kasprowicza przeplata się z piosenkami Starego Dobrego Małżeństwa, Marka Grechuty, Chłopców z Placu Broni.

Małgorzata STRZELEC
O miłości wierszem. Scenariusz spotkania z poezj± miłosn±

Erotykom Petrarki, Mickiewicza, Twardowskiego, Hillar i Kofty towarzyszy muzyka klasyczna.

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Z doświadczenia rozum się mnoży... Scenariusz poetycko-muzyczny poświęcony Mikołajowi Rejowi w 500-lecie urodzin

Rej o naturze ludzkiej, posłach, polskim prawie, świecie i o sobie samym. Spojrzenie współczesnych badaczy literatury na renesansowego poetę.

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Tyś szczęście moje. Scenariusz poetycko-muzyczny w 100. rocznicę urodzin Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Scenariusz zapoznaje uczniów szkół średnich z miłosn± poezj± Gałczyńskiego. Liryczny montaż doskonały na Dzień Zakochanych.

Jolanta BOJDA
Stary dziennik i nie musi (być)

Kolejny głos w sprawie prowadzenia dziennika biblioteki szkolnej.

Alicja MACIEJEWSKA
Materiały repertuarowe - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Drugie uzupełnienie bibliografii materiałów repertuarowych. Bibliografię można znaleźć w "Bibliotece w Szkole" 2002 nr 11, pierwsze uzupełnienie do niej (za rok 2003) jest  w "Bibliotece w Szkole" 2004 nr 3. Systematycznie aktualizowana bibliografia materiałów repertuarowych dostępna jest w serwisie internetowym "Biblioteki w Szkole".

Janina WITEK
Ptasie radio nadało. Konkurs czytelniczy

Pytania sprawdzaj±ce znajomość wierszy Tuwima gotowe do powielenia i rozdania uczniom.

Grażyna BILSKA
Laureaci literackiej Nagrody Nobla - Elfriede Jelinek

Pisarka, skandalistka, geniusz demaskuj±cy stereotypy. O życiu i twórczości tegorocznej Noblistki.

Z cyklu "Co robi±?"

Barbara PRZYBYLSKA
Ksi±żka wyjdzie do was - happening

Uczniowie czytaj±cy na przerwie ksi±żkę to widok wcale nie taki rzadki. Trzydziestometrowy ci±g stron umieszczony na korytarzu szkoły przyci±gn±ł uwagę młodego czytelnika.

Anna LECH-MAZIARZ, Maria KLUSS
Galeria szkolnych talentów

Klub młodzieży uzdolnionej promuj±cy uczniowsk± twórczość.

Janina BIENIEK
Kolorowe "cenówki"

Oznaczanie ksi±żek kolorowymi nalepkami znacznie ułatwia pracę w bibliotece.

Wykaz dyplomowanych nauczycieli bibliotekarzy

Moje małe chwile szczęścia. Konkurs literacki dla gimnazjalistów

Sprostowanie

Informujemy, że w naszych materiałach na temat przypisów i bibliografii zał±cznikowej ("Biblioteka w Szkole" 2004 nr 11 s. 26-27) znalazły się dwa błędy: we wzorze opisu artykułu i we wzorze recenzji. Poprawione materiały - plik PDF.

Publikacje otrzymane

Zaprosili nas

Ekslibrisy bibliotek

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie

Na okładce - Elfriede JELINEK, laureatka literackiej Nagrody Nobla, 2004

Wkładka - plakat z  Mikołajem Rejem z okazji 500. rocznicy jego urodzin