Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2005 nr 9

Juliusz WASILEWSKI
Wybieraj!

"Trzeba chodzić na wybory. Ale kogo wybierać? Analiza wyników wyborów w wolnej Polsce skłania do twierdzenia, że Polacy w wyborach często kieruj± się emocjami, irracjonalnymi sympatiami i antypatiami medialnymi, obiegowymi opiniami, potrafi± działać ewidentnie wbrew swoim interesom grupowym. Niewiele osób zastanawia się, co tak naprawdę proponuj± poszczególni politycy i ich partie. Bywało przecież, że robotnicy wielkich zakładów przemysłowych głosowali na liberałów, którzy natychmiast pozbawiali ich pracy. Ludzie paraj±cy się biznesem potrafili głosować na partię głosz±c± potrzebę ręcznego sterowania gospodark± i wysokich podatków. Bibliotekarze szkolni z Wielkopolski głosowali na Kazimierza Marcinkiewicza, który potem zaproponował, by zabrać im  status nauczyciela, a emeryci głosowali na ugrupowanie destabilizuj±ce budżet państwa" (fragm. art.)

Gabriela BONK
Zero, jeden, jeden, bomba!

"Ciemna strona" internetu przyci±ga uczniów. Jak temu przeciwdziałać? Czy wystarcz± programy filtruj±ce?

Agata SIEŃCZYK
Stowarzyszenia nauczycieli bibliotekarzy w świecie i w Polsce

Informacje o międzynarodowych, narodowych i polskich organizacjach skupiaj±cych nauczycieli bibliotekarzy.

Danuta MAJKUSIAK
Znowu o nielegalnych bezpłatnych zastępstwach

"Jestem bibliotekark± (kiedyś wykonywałam inny zawód), bo chciałam ni± być. Podobnie jak wiele moich koleżanek i kolegów nie zgadzam się na traktowanie biblioteki jako czegoś mało ważnego czy przechowalni na bezpłatnych zastępstwach. To miejsce ma swoje zadania i swój sens. Nie s± nim pseudo-opiekuńcze zajęcia przymusowe na darmowych zajęciach w moim czasie pracy." (fragm art.)

Juliusz WASILEWSKI
24 października - Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych 2004 w Polsce

Agnieszka OLEJNIK
Dni europejskie s Szkole Podstawowej nr 1 w Lubsku

Scenariusze "Dnia Irlandzkiego" i "Dnia Fińskiego", które można wykorzystać do  organizacji interesuj±cych zajęć. 

Grażyna KASPROWICZ, Monika PIˇTKOWSKA
Modny Pan Tadeusz, czyli żeby księgi zbł±dziły pod strzechy.

Projekt cyklu imprez bibliotecznych. Zobacz zdjęcia

Irena GRUCHAŁA
Katalogi - ważna sprawa! Katalogowanie prac współwydanych

Kolejny obszerny materiał z cyklu na temat katalogowania

Edyta KOWALSKA
Dziennik telewizyjny. Scenariusz imprezy szkolnej z okazji Dnia Nauczyciela

Kazimierz SZYMECZKO
Szkoła przetrwania: Ceń się!

Juliusz WASILEWSKI
Nowy dziennik biblioteki szkolnej

Aneta ZBOROWSKA
Sprawozdanie ze szkolenia Language Acquistion and reading Disabilities in Erly Childhood w Izraelu

Publikacje otrzymane

Zaprosili nas

Z cyklu "Co robi±?"

Katarzyna JOHN
Do teatru z rodzicami

Wkładka - plakat z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych