Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych w Polsce

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chybiu

Dwa tygodnie przed świętem na korytarzach pojawiły się plakaty informuj±ce o kiermaszu ksi±żek i konkursie plastycznym „Biblioteka moich marzeń". Pierwsza reakcja uczniów, którzy trochę ze zdziwieniem a czasem ironi± komentowali to, że obchodzi się Międzynarodowe ¦więto Bibliotek Szkolnych spowodowała, że zaczęłam zastanawiać się, czy był to dobry pomysł. 25 października z niepokojem  otwierałam bibliotekę. Okazało się, że obawy były niepotrzebnie, gdyż uczniowie po raz kolejny zaskoczyli mnie pozytywnie. Były laurki z życzeniami od całych klas, piękne prace na konkurs i ogromne zainteresowanie kiermaszem ksi±żek. Biblioteka dawno nie gościła tylu uczniów. Za prowizję ze sprzedanych ksi±żek zakupiłam nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego oraz słodycze dla wiernych czytelników.

Elżbieta Gorol

Biblioteki szkolne w Rybniku

Wiele informacji i zdjęć z obchodów Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych w Rybniku znajduje się w serwisie internetowym „Biblioteki szkolne i pedagogiczna w Rybniku"

Szkoła Podstawowej nr 5 w Biłgoraju

Skorzystałyśmy z pomysłów zawartych w "Biblotece w Szkole":

 • konkurs na hasło o bibliotece szkolnej,
 • dekoracja biblioteki,
 • oznakowanie drogi do biblioteki,
 • informacja o święcie na terenie szkoły,
 • opracowanie gazetki z hasłem święta i nagrodzonymi hasłami w konkursie na hasło o bibliotece szkolnej,
 • informacja do gazetki szkolnej o ulubionych ksi±żkach nauczycieli z dzieciństwa,
 • wystawa przedmiotów znalezionych w ksi±żkach,
 • wpisy na kartonach zawieszonych na sztalugach: życzenia dla biblioteki i prośby do biblioteki,
 • rozdawanie cukierków czytelnikom odwiedzaj±cym i wpisuj±cym się,
 • głośne czytanie klasom i dzieciom ze świetlicy szkolnej.

Balony i cukierki zostały zakupione z funduszy Rady Rodziców, była to decyzja dyrekcji, która otwarcie podeszła do propozycji wł±czenia się do obchodów. Słodkie nagrody za hasła z zasobów sklepiku szkolnego.

Cecylia Zębalska

I Liceum Ogólnokształc±ce w ¦wiebodzinie

 • Ogłoszenie wyników konkursu „To się czyta!" - na najlepsz± recenzję wybranej powieści Paula Coelho.
 • Ogłoszenie wyników ankiety „Myślę, więc... czytam?"przeprowadzonej w październiku wśród uczniów klas maturalnych. Najciekawsz± lektur± okazała się Zbrodnia i kara, a za czytadło uznany został cykl o Harrym Porterze
 • Wystawę „Biblioteka szkolna dawniej i dzisiaj", zawieraj±ca zdjęcia, materiały archiwalne, ciekawostki z życia biblioteki.
 • Na odwiedzaj±cych bibliotekę czekały miłe niespodzianki: cukierki i zakładki z logo ¦więta Bibliotek.
 • W szkole pojawiły się na korytarzach wesołe plakaty.

Więcej szczegółów - na stronie: http://www.bibliotekaloswiebodzin.republika.pl/swieto_bibliotek.htm

Do plusów obchodów zaliczam m.in.:

 • współpracę z polonistami (przeprowadzili ankietę, analizowali na lekcjach jej wyniki;
 • obecność dyrektora podczas uroczystego wręczenia nagród w konkursie podniosła rangę tego wydarzenia (uczniowie czuli się szczególnie wyróżnieni przyjmuj±c nagrody z r±k dyrektora);
 • kameralna uroczystość była znacznie przyjemniejsza niż oficjalny apel, bo przybyli na ni± uczniowie i nauczyciele faktycznie zainteresowani tematem, przyjemnie było patrzeć, jak bardzo  pilnie słuchaj± najlepszej recenzji;
 • wyróżnieni tego dnia uczniowie byli naprawdę szczęśliwi, bo do tej pory nie osi±gali spektakularnych sukcesów w szkole (bardzo chętnie i szybko przesłali mi poczt± elektroniczn± prace do umieszczenia na stronie www);
 • plakaty (wzięte z "Biblioteki w Szkole"), cukierki i zakładki dla wszystkich  uczniów i nauczycieli odwiedzaj±cych bibliotekę nadały świętu ciepły charakter - wszyscy byli pozytywnie zdziwieni, nauczyciele pytali o plakaty, a uczniowie bardzo chętnie wywiesili je w całej szkole;
 • dzięki dyrektorowi, a właściwie jego uzgodnieniom z rad±  rodziców znalazło się trochę pieniędzy na nagrody, wykorzystałam też gratisy z wydawnictw (kalendarze), wiele rzeczy zrobiłam sama dzięki umieszczonej w bibliotece drukarce, kopiarce i skanerowi (część zdjęć na wystawę zrobił informatyk);
 • dzień został oceniony dobrze, czego dowodem jest propozycja wł±czenia go do kalendarza imprez szkolnych.

AeksandraStronka

 

Publiczna Szkoła Podstawowa  nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu

 • Inscenizacja "Ksi±żka przed s±dem" (częściowo wykorzystałam scenariusz z „Biblioteki w Szkole"), w której brali udział uczniowie klas IV.
 • Konkurs na plakat (dla klas IV-VI): "Moja wizja biblioteki XXI wieku" oraz wystawa najlepszych prac w głównym holu szkoły.
 • Układanie haseł i reklam na temat czytania, ksi±żki, biblioteki (przepisałam i rozwiesiłam w szkole, co sprawiło uczniom wielk± radość).
 • Cukierki dla wszystkich odwiedzaj±cych tego dnia bibliotekę.
 • Wygłoszenie (do nauczycieli) referatu Czytanie dla przyjemności i czytanie ze zrozumieniem -  w zwi±zku z akcj± "Lego", do której szkoła weszła a mnie wybrano na koordynatora
 • Zgłoszenie szkoły na stronie www Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Szkolnych i nawi±zanie kontaktu z pani± Barbar± Braxton.

Od dyrekcji i nauczycieli spotkały mnie ciepłe słowa na temat organizacji święta. Miałam satysfakcję, że udało się przyci±gn±ć do biblioteki dzieciaki bez użycia magnesu.

Teresa Chołuj

Szkoła Podstawowa nr 63 w Poznaniu

W bibliotece zorganizowałam wystawę słoni (ok. 300) i ksi±żek im poświęconych, poł±czona z głośnym czytaniem oraz prezentacj± multimedialn± z zagadkami dla młodszych klas (starsze klasy tylko zwiedzały, z młodszymi prowadziłam zajęcia). Dla zwiedzaj±cych były słodycze.  

Alicja Maciejewska

Szkoła Podstawowa w Chmielku

Przygotowania do obchodów rozpoczęłam trzy tygodnie wcześniej - ogłaszaj±c konkurs plastyczny  „Moja ulubiona postać bajkowa". Wraz z uczniami przygotowałam inscenizację  Kochajmy ksi±żki. Po przedstawieniu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny. Z każdej klasy dwie  prace. Uczniowie otrzymali nagrody. Wszystkie prace plastyczne znalazły się na wystawie.  Uczniowie mogli wpisywać tytuł i autora ulubionej ksi±żki na specjalnym plakacie pt. "Warto mnie przeczytać". Na każdej przerwie w bibliotece odbywała się loteria. Przygotowałam pytania konkursowe dotycz±ce wiedzy z przeczytanych ksi±żek. Podzieliłam pytania na dwie grupy wiekowe: klasy 0 - III i klasy IV - VI. Za każde odgadnięte pytanie uczniowie otrzymywali nagrodę - cukierka. Przeżyłam oblężenie biblioteki!

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w obchodach Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych. Poprzez zabawę wiele się nauczyli. Z zapałem pomagali w przygotowaniach.  Nagrody zostały zakupione za pieni±dze, które uzyskałam od dyrektora szkoły oraz od sponsora - firmy komputerowej MARWIN z Biłgoraja za co serdecznie dziękuję. 

Elżbieta Wiśniewska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie

Przygotowałam kolorowy afisz informuj±cy o uroczystości i o ofercie biblioteki. W bibliotece zorganizowano:

 • kiermasz taniej ksi±żki (trwał przez cały tydzień); ksi±żki otrzymałam z Hurtowni Taniej Ksi±żki w Tuliszkowie; uzyskan± marż± były ksi±żki dla biblioteki;
 • dla każdego dziecka ofiarowuj±cego ksi±żki dla biblioteki przygotowałam wraz z kołem bibliotecznym kolorowe zakładki do ksi±żek (niestety ofiarodawców było niewielu);
 • wszyscy czytelnicy odwiedzaj±cy bibliotekę byli częstowani cukierkami;
 • zadbałam o wystrój biblioteki (baloniki, kwiaty, serpentyny).

Moim zdaniem warto organizować takie uroczystości, ponieważ:

 • dzieci uwielbiaj± takie uroczystości, jest wesoło, kolorowo;
 • czytelnicy otrzymuj± upominki i to zachęca ich do odwiedzania biblioteki;
 • możemy pozyskać ksi±zki do biblioteki.

Elżbieta Pochopień

Samorz±dowy Zespół Szkól nr 1 w Opatowie

25 października bibliotekarze z naszego miasta spotkali się z uczniami i nauczycielami naszej szkoły. Celem spotkania było m.in. zwrócenie uwagi na bież±ce potrzeby naszej biblioteki, która miesi±c wcześniej otrzymała dwa nowe pomieszczenia, w tym czytelnię.

Do świętowania wł±czyliśmy cał± społeczność szkoln±. Były plakaty, dwie wystawki w czytelni, gazetki do pokoju nauczycielskiego oraz akcję „cukierek dla każdego czytelnika". Głównym akcentem święta była uroczysta akademia  Skarby jesieni, przygotowana we współpracy ze świetlic±.

Izabela Bajak

Zespół Szkół w Strzyżowie

Podjęłyśmy następuj±ce działania:

 • Konkurs na plakat reklamuj±cy bibliotekę szkoln±.
 • Na terenie szkoły umieszczone zostały plakaty informuj±ce o święcie.
 • -  Uroczyste spotkanie w bibliotece (m.in. bibliotekarze z innych bibliotek, przedstawiciele dyrekcji, lokalni artysci, którzy później odbyli cykl spotkań z uczniami).  
 • Wystawa pt. "Ulubione ksi±żki naszych profesorów" (na korytarzu).
 • Częstowanie czytelników słodyczami od sponsora - Spółdzielni „Roksana" w Strzyżowie.

Dorota Skura
 
 

Szkoła Podstawowa nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu

W dniu święta bibliotek szkolnych nast±piło uroczyste otwarcie w naszej szkole muzeum, którego pomysłodawc± i organizatorem jest właśnie biblioteka. Fakt otwarcia tej placówki był szeroko nagłośniony w lokalnych mediach. Więcej informacji o muzeum: http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/bibliotekapsp9/muzeum.htm. Więcej informacji o bibliotece: http://bibliotekapsp9.republika.pl.

Renata Matusiak

Publiczne Gimnazjum w Babimoście

Z okazji święta zaproponowałam czytelnikom:

 • loterię fantow± (oprócz wielu nagród można było wygrać pantofelek Kopciuszka, ziarenko grochu, na którym spała księżniczka, oraz zaczarowany ołówek), która cieszyła się niezwykłym powodzeniem i przyniosła ok. 350 zł zysku;
 • konkurs plastyczny pt. "Ilustracja do mojej ulubionej ksi±żki" - kilkadziesi±t prac ozdobiło hol szkoły daj±c imprezie ciekaw± oprawę plastyczn±;
 • ekspozycja pt. "Takie ksi±żki czytaliśmy..." prezentuj±ca ulubione lektury z dzieciństwa nauczycieli i innych pracowników szkoły (pomysł zaczerpnięty z "Biblioteki w Szkole" ).  Podczas wszystkich przerw imprezie towarzyszyła muzyka, a nauczyciele - bardzo licznie odwiedzaj±cy tego dnia bibliotekę - byli częstowani kaw± i ciastem.

Ewelina Wozińska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie

We wrześniu ogłosiłyśmy konkurs plastyczny dla klas II-III, a dla klas IV-VI konkurs literacki pod hasłem „Moja szkolna biblioteka". Prace konkursowe zostały wyeksponowane na gazetce w bibliotece. W dniu święta,  klasy I-III odwiedzały bibliotekę w czasie lekcji . Oprócz pogadanek o bibliotece dzieci słuchały nowych, nieznanych baśni, odgadywały rebusy i odpowiadały na pytania dotycz±ce znanych ksi±żek. Dla odważnych były cukierki. Na koniec wizyty w bibliotece uczniowie ponownie ogl±dali prace plastyczne, oceniali i wybierali (głosuj±c  na przygotowanych karteczkach) najładniejsz±. Starsi uczniowie odwiedzali bibliotek± w czasie przerw. Oni także rozwi±zywali rebusy i opowiadali na pytania dotycz±ce biblioteki oraz znanych ksi±żek młodzieżowych. Wszyscy wychodzili z biblioteki zadowoleni i ze słodyczami.

Rebusy i pytania konkursowe przygotowali wcześniej członkowie Koła Miłośników Biblioteki. Oni też pomogli przygotować duże kolorowe plakaty w formie kartki z kalendarza, które informowały cał± szkołę o święcie oraz wszystkich zapraszały do biblioteki. ¦więto spotkało się z aprobat± uczniów. Klasy, które nie zd±żyły odwiedzić nas 25 października, przychodziły jeszcze na drugi dzień. Dla zwycięzców konkursu plastycznego i literackiego były nagrody ksi±żkowe oraz dyplomy. Pieni±dze na nagrody i słodycze zdobyłyśmy z prowizji za sprzedane używane podręczniki na kiermaszu zorganizowanym w czerwcu i wrześniu. Dyrekcja wspomogła nas długopisami, które wręczyłyśmy wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego. Był to miły dzień dla całej szkoły i myślę że wpisze on się na stałe do kalendarza szkolnych uroczystości.

 Bożena Trojanowska

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku

Cała „Budowlanka" została udekorowana sentencjami o ksi±żce i czytaniu. W gablotach ściennych przedstawiono w ciekawy sposób historię ksi±żki i bibliotek. Zaprezentowano wystawkę zakładek pozostawionych w ksi±żkach przez uczniów i nauczycieli (w ci±gu niespełna roku udało nam się zgromadzić niezwykle ciekawe eksponaty). Uruchomiliśmy akcję „Podaruj ksi±żkę bibliotece" - wszyscy chętni mogli w ten sposób podzielić się z innymi dobr± ksi±żk±, a tym samym sprawić bibliotece prezent. Równocześnie odbywał się „Kiermasz ksi±żki dziecięcej". ¦więto Bibliotek było również pretekstem do pochwalenia się nowościami ksi±żkowymi. Rozstrzygnięto „Tolkienadę", czyli konkurs dla wielbicieli twórczości Tolkiena, którego ksi±żki okupuj± czołowe miejsca w szkolnym plebiscycie na „Moj± ukochan± ksi±żkę". Podsumowana została również ankieta dotycz±ca działalności biblioteki. Jej wyniki ukazały oczekiwania czytelników wobec bibliotekarzy. Nasi goście zostali poczęstowani wspaniałymi wypiekami domowej roboty, a wszyscy czytelnicy cukierkami. Tego dnia liczba wypożyczeń była kilka razy większa niż przeciętnie. Czytelnicy nie szczędzili nam również ciepłych i serdecznych słów, za co szczególnie dziękujemy! Na plakatach promuj±cych nasze święto pojawiło się hasło „Dziś wszystkie drogi prowadz± do biblioteki!". Mamy cich± nadzieję, że tak będzie przez cały rok.

 Elżbieta Rafińska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Myszkowie

Zrealizowano następuj±ce zadania:

 • uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej na czytelników,
 • konkurs literacki o tematyce zwi±zanej z bibliotek± i czytelnictwem,
 • konkurs plastyczny dla kl. I-III ,,Mój ulubiony bohater literacki " oraz kl.IV-VI na plakat promuj±cy bibliotekę,
 • międzyszkoln± prezentację dla szkół podstawowych przeprowadzon± w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Myszkowie,
 • wystawę nowości ksi±żkowych.

Główna uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej z udziałem dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Rozpoczęto odczytem wygłoszonym przez uczniów z koła bibliotecznego na temat roli  biblioteki we współczesnej szkole. Najmłodsi czytelnicy złożyli przyrzeczenie ,,Ksi±żce" i otrzymali legitymacje czytelnika z r±k pani dyrektor, a zakładki do ksi±żek i ołówki od starszych kolegów i bibliotekarzy. Uczniowie klas pi±tych przedstawili inscenizację ,,Zaproszenie do bajki".  Uroczystości towarzyszyła wystawa nowości ksi±żkowych, która cieszyła się dużym powodzeniem.

W dniu święta bibliotekę odwiedziło ponad 80 uczniów. Wszyscy wpisywali się na specjaln± świ±teczn± listę odwiedzin. Dla pierwszego i ostatniego ucznia z listy przygotowano nagrody- niespodzianki.

Wspólnie z kołem bibliotecznym zaprojektowałam i wykonałam legitymacje czytelnicze, dyplomy i zakładki opatrzone znakiem M¦BS

W organizacji obchodów nauczycielom bibliotekarzom pomagała polonistka

Ewa Szwedowska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolnie

Zorganizowałyśmy:

 • Wystawę ksi±żek z dedykacj± znajduj±cych się w zbiorach naszej biblioteki.
 • Słodki poczęstunek dla uczniów przychodz±cych do biblioteki.
 • Głośne czytanie wierszy dla uczniów kl. I - III..
 • -  Konkursy:
  • plastyczne - na najciekawszy Exlibris dla kl. VI, na najładniejsz± ilustrację do ulubionej ksi±żki dla kl. I -III;
  • na wiersz o bibliotece.
 • Plebiscyt na najciekawsze ksi±żki w kl. I - VI.

Biblioteka miała odświętny wystrój. Na blacie stolika leżał wielki arkusz papieru służ±cy do składania życzeń. ¦więto zakończyliśmy akcj± zbierania  darów - ksi±żek na rzecz biblioteki. Najciekawsze prace dzieci zostały wywieszone w gablocie bibliotecznej znajduj±cej się na korytarzu szkolnym. Najładniejsze exslibrisy zostan± oprawione w ramki i powieszone na ścianach biblioteki.

aria Bazydło
Małgorzata Pomichowska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Karniewie

Na kilka dni przed świętem na drzwiach biblioteki pojawił się piękny kolorowy plakat (wykonany przez uczniów z Koła Przyjaciół Biblioteki) informuj±cy o podjętych przez nas działaniach. Uczniowie klas III na cyklicznych, środowych spotkaniach w bibliotece rysowali, a następnie ze swych prac wykonali gazetkę „Nasza biblioteka". W tym dniu biblioteka przybrała odświętny wygl±d, a dla   najmłodszych czytelników został ogłoszony „Dzień Zagadki". Zagadki na temat ksi±żki, bajki i biblioteki przygotowały i zadawały na przerwach dziewczynki z Koła Przyjaciół Biblioteki. Każdy otrzymał słodk± nagrodę - cukierek jako podziękowanie za przybycie do biblioteki. Bardzo się cieszyliśmy, że odwiedziło nas tak wielu czytelników i opuszczali nas z uśmiechem na twarzy.

25 października uczciliśmy apelem „Z ksi±żk± przez życie..."  przygotowanym wspólnie z nauczycielami języka polskiego. Obecni byli obecni wszyscy uczniowie.  Chcieliśmy zwrócić uwagę uczniów, nauczycieli i rodziców na bibliotekę jak± aktywn± agendę szkoły. Przedstawiliśmy historię ksi±żki i jej znaczenie w życiu każdego człowieka. Przedstawieni zostali ł±cznicy klasowi i Koło Przyjaciół Biblioteki. Ogłosiliśmy konkurs na ekslibris biblioteki, który został rozstrzygnięty miesi±c później.

Dokumentacja obchodów święta znalazła się w kronice biblioteki i gazetce szkolnej.

Marzena Szydłowska

Zespół  Szkół Ekonomicznych w Dębicy

W przeddzień święta wykonano w czytelni okolicznościow± gazetkę. Do zaptzyjaźnionych bibliotek szkolnych wysłano e-maile z życzeniami. W poniedziałek świ±teczny rozdano nauczycielom ulotki informuj±ce o MDBS i roli biblioteki szkolnej w edukacji. Wszyscy odwiedzaj±cy bibliotekę byli częstowani cukierkami, a niektórzy czytelnicy otrzymali zakładki do ksi±żek.

Zespół Szkół nr 8 w Toruniu

W dniu święta bibliotek szkolnych zorganizowałyśmy urodziny biblioteki.

Przygotowania:

 • ustalenie koncepcji formuły uroczystości spotkania z uczniami klas II i IV,
 • przygotowanie scenariuszy zajęć
 • ustalenia z wychowawcami klas II i polonistkami klas IV dotycz±ce „prezentów" urodzinowych przygotowanych przez dzieci,
 • opracowanie i wystosowanie zaproszeń dla gości,
 • opracowanie i wydrukowanie kolorowego znaczka - logo dla wszystkich dzieci,
 • przygotowanie scenografii, dekoracji w bibliotece i czytelni ( hasło na temat czytelnictwa, napis: urodziny biblioteki, plakat informacyjny dotycz±cy akcji zbierania ksi±żek przez bibliotekę, gazetka okolicznościowa - twórczość Brzechwy),
 • opracowanie scenariuszy zajęć dla klas II i IV oraz przygotowanie pomocy dydaktycznych potrzebnych do zajęć,
 • przygotowanie prezentów - kasztanowych ludków dla wszystkich dzieci,
 • wystawka ksi±żek - darów ofiarowanych bibliotece przez uczniów naszej szkoły,
 • ustalenie harmonogramu zajęć

Impreza udała się. Zebrałyśmy wiele pochlebnych komentarzy, zarówno od nauczycieli, jak i naszych małych gości (skalę ich sympatii „zmierzył" arkusz ewaluacyjny).  Formuła sprawdziła się świetnie, warto tylko pomyśleć o tym, aby w przyszłym roku na urodziny zaprosić więcej klas, na pewno klasy III, być może klasy V. Ogromnie uradowała nas wielość i różnorodność prezentów. Samych ksi±żek otrzymałyśmy około 100 (należy oczywiście dokonać selekcji, ponieważ nie wszystkie s± w doskonałym stanie). Wielość darów-niespodzianek otrzymanych od dzieci spowodowała, że zorganizowałyśmy wystawę. Były na niej np. kolorowe prace z masy solnej - uosabiaj±ce bohaterów bajek - album z zabawnymi komentarzami, mnóstwo wierszyków, haseł o bibliotece, opowiadań o pierwszym spotkaniu z ksi±żk±. Najbardziej oryginalnym prezentem było wykonanie rapowej piosenki o bibliotece. 

Na urodzinach pojawili się szczególni goście - maluszki ze świetlicy, które przygotowały dla nas urocze laurki i życzenia wielu, wielu czytelników i pięknych bajek z obrazkami. Wszystko to umieściły w własnoręcznie wykonanej kolorowej „skrzynce życzeń". .

Monika Bukowska
Isia Lassota
Elżbieta Mikołajczak

     

Szkoła Podstawowa nr 30 w Warszawie

Na pocz±tku października biblioteka ogłosiła konkurs plastyczny na najlepszy plakat reklamuj±cy bibliotekę. 25 października w korytarzach szkoły pojawiły się plakaty  przygotowane przez bibliotekarzy ukazuj±ce zalety biblioteki szkolnej oraz zachęcaj±ce do odwiedzenia jej w dniu ¦więta. Strzałki na plakatach wskazywały drogę do biblioteki.
 W bibliotece na uczniów czekała wystawa prac laureatów konkursu plastycznego oraz słodki
 poczęstunek w postaci cukierków.


 Maria Krzysztoporska
 Barbara Komorowska
 Hanna Kaźmierska

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Z±bkowicach ¦l±skich

Z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych zorganizowaliśmy konferencję powiatow±. Odbyła się ona w jednej z najładniejszych szkolnych bibliotek na Ziemi Zabkowickiej w gimnazjum kamienieckim, w którym wcześnie przygotowano dwa konkursy - plastyczny i literacki. Prace konkursowe dzieci, oraz wystawa ksi±żek podkreślały charakter konferencji. Dodatkowym elementem wzbogacaj±cym jej przebieg była inscenizacja S±d nad ksi±żk± w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu.

W konferencji wzięli udział: wicestarosta, dyrektorzy kamienieckich szkół, a także dyrektor Biblioteki Publicznej w Kamieńcu. .

Głównym punktem konferencji był przygotowany przeze mnie raport o stanie bibliotekarstwa szkolnego w powiecie z±bkowickim.. Opracowanie zawiera m.in.: stan liczbowy placówek, liczbę etatów, kwalifikacje i staż pracy nauczycieli bibliotekarzy, stan bazy lokalowej, gromadzenie i wielkość zbiorów, prenumerata czasopism, zbiory specjalne, stan komputeryzacji, wyposażenie w środki techniczne. Raport powstał na podstawie  ankiety, któr± przeprowadziłam w poprzednim roku szkolnym oraz własnych obserwacji.

Elżbieta Horowska

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu Zdroju

Prace przygotowawcze:

 • Reklama za pośrednictwem plakatów, radiowęzła, strony internetowej szkoły.
 • Zgromadzenie eksponatów na wystawę (ksi±żki niezwykłe pod względem edytorskim b±dź merytorycznym).
 • Uzgodnienie warunków kiermaszu z hurtownia taniej ksi±żki
 • Przeprowadzenie wśród uczniów i opracowanie rankingu najciekawszych ksi±żek.
 • Przeprowadzenie wśród nauczycieli i opracowanie sondażu na temat „Najbardziej fascynuj±ca ksi±żk±".
 • Przygotowanie ekspertów do sprawdzania szybkości czytania (teksty, normy)

Przebieg święta:

 • Zapoznanie społeczności szkolnej z programem obchodów Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych, zaproszenie do udziału, ogłoszenie wyników rankingu na najbardziej popularne ksi±żki.
 • Przedstawienie projektu „Uwolnij ksi±żkę" (logo bookcrossingu, rekwizyt: stos ksi±żek owiniętych drutem kolczastym).
 • Otwarcie wystawy najbardziej fascynuj±cych ksi±żek nauczycieli.
 • Kiermasz taniej ksi±żki.
 • Gabinet biblioterapeutyczny.
 • Gazetka - „Ksi±żka w karykaturze i grafice Janusz Motylskiego.
 • Sprawdzanie umiejętności szybkiego czytania.

W dniu święta bibliotek szkolnych nauczyciele bibliotekarze z jastrzębskich szkół spotkali się - z inicjatywy metodyka - na uroczystym spotkaniu.

Sylwia Onak

Zofia Araszczuk

Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku

Zorganizowano konkurs plastyczny na projekt okładki ulubionej ksi±żki (klasy I-III) oraz na plakat biblioteki (klasy I-IV). Prace konkursowe przedstawiono w galerii „Na schodkach", wielu uczniom wręczono nagrody i wyróznienia.

Irena Zwierczyk

 

 

Zespół Szkół Publicznych w Jastrzebiu

O święcie biblioteki uczniowie zostali poinformowani poprzez specjalne plakaty. W dniu święta biblioteka była udekorowana, a droga do niej oznakowana rysunkami i strzałkami.

Uczniowie mogli m.in.:

 • obejrzeć wystawę najstarszych ksi±żek ze zbiorów biblioteki,
 • poznać wykaz ksi±żek sfilmowanych - „Kino lektur szkolnych",
 • dowiedzieć się, ile lat kończ± w r. 2004 ulubione ksi±żki

Podczas pierwszej i drugiej lekcji uczniowie przebrani za postacie bajkowe chodzili po klasach przypominaj±c o święcie biblioteki i wyróżniaj±c najaktywniejszych czytelników. Następnie każdy nauczyciel  przez 10 minut czytał uczniom swoj± ulubion± lekturę.

W czasie przerw postacie bajkowe obsługiwały w bibliotece czytelników.

Biblioteka otrzymała bardzo dużo życzeń od dyrekcji szkoły, od poszczególnych klas i od indywidualnych uczniów.

Maria Sasal

 

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami  Integracyjnymi im. ks. Prof. Józefa Tischnera w Woli

Uroczystość poprzedziło rozwieszenie plakatów w rożnych punktach szkoły, informacja została podana przez radiowęzeł. Konkursy i zabawy organizowaliśmy od pocz±tku października. Wpłynęło ponad 30 prac literackich (opowiadania,  wierszyki, fraszki, recenzje, krótkie rozprawy). Wśród uczniów klas drugich odbył się turniej wiedzy o ksi±żce i bibliotece. Od pocz±tku października trwał też konkurs „Łap punkty" - uczniowie odpowiadali na pytania pojawiaj±ce się co drugi dzień na gazetce biblioteki. (pytania dotyczyły twórczości Miłosza i Gombrowicza). Został też ogłoszony konkurs na hit ksi±żkowy - uczniowie wrzucali do urny kartki z propozycjami (wygrał Harry Potter i Zakon Feniksa). Do połowy października uczniowie klas trzecich przeprowadzali z nauczycielami wywiady na temat ich ulubionych lektur.

W dniu święta biblioteka została udekorowana.  Na ścianach pojawiły się cytaty i wiersze o ksi±żce i bibliotece. Uczniowie byli częstowani cukierkami. Prace literackie uczniów zostały wyeksponowane na okolicznościowej wystawce. Nagrody zwycięzcom  konkursów wręczono podczas uroczystego apelu.

Prawie miesięczne działania zwi±zane z MDBS pozwoliły wyeksponować rolę biblioteki jako szczególnego miejsca w szkole, przybliżyć uczniom bibliotekę i jej zbiory. ¦więto pozwoliło uczniom odkrywanie i wykorzystanie własnego potencjału intelektualnego.

Informacja o obchodach święta została zamieszczona na stronie internetowej pisma „Szkolna Coolturka oraz na stronie Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Szkolnych.

Renata Bryła

 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Malborku

W ramach integracji nauczycieli bibliotekarzy, we współpracy z  Biblioteka Pedagogiczna w Malborku zorganizowaliśmy dla pięciu miejscowych szkół podstawowych konkurs czytelniczy „W krainie Borejków". Eliminacje szkolne odbyły się we wrześniu. Finał konkursu odbył się podczas święta bibliotek szkolnych. Towarzyszyła mu wystawa na temat życia i twórczości Małgorzaty Musierowicz.

Leokadia Prędota
Marlena Majka

 

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy szkół Polskich. Oddział w Częstochowie

Informacje na temat MDBS pojawiły się w „Kwartalniku Częstochowskiego oddziału TNBSP". Członkowie Oddziału przygotowali w swoich szkołach szereg imprez czytelniczych - m.in. wystawy, konkursy czytelnicze, afiszowe, plastyczne, spotkania, apele, artykuły w gazetkach szkolnych i bibliotecznych, informacje w gablotach. Z okazji 7. rocznicy istnienia Oddziału oraz MDBS zorganizowano forum dyskusyjne  dla nauczycieli bibliotekarzy, którego głównym tematem była możliwość realizacji idei szkolnego centrum informacji. W trakcie spotkania podniesiono problemy informatyzacji bibliotek, statusu nauczyciela bibliotekarza, idei centrum informacji jako zintegrowanego ośrodka multimedialnego. Forum  odbywało się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta. Uczestniczyli m.in.: naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta, wicedyrektor Samorz±dowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, dyrektorzy i przedstawiciele częstochowskich bibliotek wszystkich sieci, członkowie honorowi TNBSP, nauczyciele bibliotekarze.

Zespół Szkół Ogólnokształc±cych w Słupsku

Z okazji MDBS ogłoszony został konkurs na logo biblioteki. Jego celem było stworzenie znaku graficznego, który byłby rozpoznawalny przez cale środowisko szkolne.

Anna Drojman
Ewa Piastowska

 

Gimnazjum nr 20 w Katowicach

Tydzień przed świętem nawi±załyśmy kontakt ze szkoln± Rad± Młodzieżow±, która wykonała plakaty informacyjne i dekorację biblioteki. Przygotowałyśmy wystawę dotycz±c± święta. Do odwiedzenia biblioteki w czasie MDBS zaprosiłyśmy dyrekcję i nauczycieli. Zaproszenia zostały przyjęte - były  kwiaty, życzenia, słodki poczęstunek. Spotkanie było okazja do lepszego poznania się, przybliżenia problemów biblioteki, przedstawienia jej oferty,  nawi±zanie bliższej współpracy.

W dniu święta odbył się kiermasz „Ksi±żka za grosik". Poczta elektroniczn± wysłałyśmy życzenia do innych nauczycieli.

Scenariusz wystawy

- Tekst: Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych odbywa sie corocznie w czwarty poniedziałek października. Organizatorem święta bibliotek szkolnych jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (InternationalAssociationofSchoolLibrarianschip - IASL, http://www.iasl-slo.org). Oficjalny serwis internetowy obchodów dostępny jest pod adresem: http://www.iasl-slo.org.isld2005.html.

 • Napisy na kolorowych kartkach z clipartami:

  Biblioteka jest miejscem zaczarowanym,
  blisko tu do bajki i prawdy,
  do uśmiechu, do wzruszeń.

  Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych czasach jest księgozbiór.

  Biblioteka jest wielka przez sw± gościnność i wiedzę w niej zawart±, a nie przez jej rozmiary.

  Biblioteka gromadzi bogactwa wielu pokoleń, mog± z niej czerpać bez miary niezliczone tłumy, a nigdy nam nie posk±pi± ani m±drości, ani światła.

  Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służ±ca, jest po to, by była powszechnie użytkowana.

 • Napis:
  Sławni bibliotekarze
  • Adam Mickiewicz - najwybitniejszy polski poeta, autor m.in. „Grażyny", Konrada Wallenroda", „Pana Tadeusza" (portret  Mickiewicza). Wiersz: „O, gdybym kiedy dożył tej pociechy..."
  • Jakub i Wilhelm Grimm - uczeni niemieccy, autorzy znanych baśni.
  • Stefan Żeromski - powieściopisarz, dramaturg, publicysta, autor m.in. „ludzi bezdomnych", „Przedwiośnia", „Syzyfowych prac" (portret. Żeromskiego).
  • Maria Kownacka - ulubiona pisarka kilku pokoleń dzieci, autorka m.in.  popularnego „Plastusiowego pamiętnika" (portret Kownackiej).
  • Czesław Miłosz - poeta, eseista, pisarz polityczny. Laureat Literackiej nagrody Nobla. Wiersz Ksi±zki z ruin. (portret Miłosza).
 • Napis:
  • Cóż za rzecz przedziwna
   Czytanie! - jako gał±zka oliwna,
   lub migdałowy kwiat...
   (C.K. Norwid: Quidam, XI 154-156)
 • Napis: Biblioteka i ksi±zka w poezji polskie
 • Wiersze:
  • Biernat z Lublina: Kto miłuje księgi, nie miewa teskności...
  • Mikołaj Rej: Ku księgom krótka przemowa
  • Wiktor Gomulicki: Ex libris
  • Stanisław Wyspiański: Pociecho moja ty, ksi±żeczko...
  • Leopold Staff: Czytelnicy
  • Zuzanna Rabska: Nieśmiertelność ksi±g
  • Julian Tuwim: Przede mn± ksi±żka
  • Gabriel Karski: Biblioteka
  • Władysław Broniewski: Moja biblioteka.

Bibliografia:

 • Wiersze o ksi±żkach. Zebrał i wstepem opatrzył Jan Z. Jakubowski. Warszawa 1964
 • Mały słownik pisarzy polskich. Warszawa 1972
 • Mały słownik pisarzy świata. Warszawa 1972

Iwona Błaszkowska
Katarzyna Szczesniak

VII Liceum Ogólnokształc±ce im. Władysława IV w Warszawie

Kilka dni przed świętem w kilku ważnych miejscach szkoły pojawiły się intryguj±ce afisze o treści: „25 października to dzień, w którym po prostu wypada choć na chwilę zajrzeć do biblioteki. Dlaczego? I tak nie zgadniesz. Szczegóły jutro".

W pi±tek (święto odbywało się w poniedziałek) pojawiły się plakaty:

 • „Odsłaniamy karty. 25 października biblioteka szkolna świętuje swój dzień - tak jak wszystkie biblioteki szkolne na świecie".
 • Odwiedź tego dnia bibliotekę!
 • Potwierdź swoj± obecność podpisem , być może tego dnia padnie rekord odwiedzin w bibliotece!
 • Obejrzyj ostatnie nowości zakupione do naszej biblioteki - to ok. 150 tytułów.
 • Przekonaj się, jak cenne s± nasze najstarsze ksi±żki.
 • Zobacz, jakie dary s± przekazywane do naszych zbiorów.
 • Obejrzyj ksi±żki z autografami.
 • Wybierz coś dla siebie spośród ksi±żek, które mamy do przekazania uczniom.
 • Naucz się praktycznego i solidnego okładania ksi±żek  - pokaz na dużej przerwie.
 • Wybierz się w wirtualn± podróż do Biblioteki Aleksandryjskiej i w inne ciekawe miejsca.
 • Obejrzyj cenne starodruki ze zbiorów British Library.
 • Przeczytaj, jak pięknie o roli ksi±żki i czytania wypowiadaj± się sławni ludzie.
 • Przekaż swoj± opinię o pracy biblioteki, swoje oczekiwania i pomysły - wrzucaj±c kartkę do urny.

Do tego wszystkiego dodamy trochę słodyczy oraz nasze uśmiechy

zapraszaj±

Iwona Włodarska oraz ł±cznicy  z bibliotek± szkoln±

 

Jednocześnie w gablocie ściennej przed bibliotek± przygotowałam informacje o święcie, jego logo i krótki rys historyczny bibliotek szkolnych w Polsce. W sobotę przed świętem wraz z ł±czniczkami nieco przemeblowałyśmy bibliotekę. Przygotowane zostały prezentacje ksi±żek. Na szafach w czytelni umieściłam sentencje o ksi±żkach, zaś na korytarzu pojawiły się przyklejone przez nas ślady stóp prowadz±ce do biblioteki.

W poniedziałek rano - ogromnie przejęta - przyszłam wcześniej, aby dopracować szczegóły. Pierwsza czytelniczka przyszła o godz. 730, by - jak podkreśliła - być pierwsz± osob±, która wpisze się na listę gości.

A potem zaczęło się… Od pierwszej do ostatniej przerwy przez bibliotekę przepływały ogromne grupy uczniów. Byłam bardzo zadowolona, że tyle osób odwiedziło tego dnia bibliotekę. Wszyscy goście wpisywali się na numerowan± listę. Dzięki temu wiadomo, że przez bibliotekę przewinęło się przynajmniej 270 osób.

Tego dnia uczniowie mogli przegl±dać zakupione ostatnio nowości, otwarta też była szafa z naszymi cymeliami. Przegl±dali najciekawsze z ostatnich darów a także autografy znanych autorów (np. Czesława Miłosza) złożone na egzemplarzach naszych ksi±żek. Na przerwie śniadaniowej przeprowadziłam pokaz praktycznego okładania ksi±żek w papier. Było spore zainteresowanie, uczniowie dobrze sobie radzili. Szybko zniknęły pozycje przeznaczone do przekazania. Dzięki komputerom, pod wskazanymi adresami internetowymi uczniowie mogli zapoznać się z histori± ksi±żki i bibliotek, mogli też przegl±dać cenne pozycje ze zbiorów British Library.

Na każdej przerwie ł±cznicy pełnili dyżury przy wszystkich stanowiskach, ich pomoc w zorganizowaniu całego przedsięwzięcia była nieoceniona.

Zajęta przygotowaniami, nie zapomniałam, że również tego dnia część uczniów mimo święta będzie chciała jak zwykle skorzystać z wypożyczalni - tych osób było ok. 80, ale i z tym poradziłam sobie, dzięki przygotowanemu wcześniej małemu stanowisku wypożyczeń.

Gdy lekcje dobiegły końca i zrobiło się spokojniej, oceniałam sytuację i postanowiłam przedłużyć świętowanie. W kolejnym dniu odwiedzin też było dużo (ok. 130 osób), ale było już spokojniej, co sprzyjało spontanicznej lekturze przygotowanych ksi±żek.

Podczas obu dni wykonałam wiele zdjęć, które stały się podstaw± reportażu fotograficznego przygotowanego przeze mnie po kilku dniach w gablocie bibliotecznej.

Miłe słowa, które odczytałam z kartek wrzuconych do skrzynki z opiniami ucieszyły mnie i zachęciły do ponownego świętowania w przyszłym roku.

Iwona Włodarska