Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2007 nr 3

 

Zagadnienia

Juliusz WASILEWSKI
Uci±żliwe godziny

Zmniejszenia tygodniowego pensum nauczyciela bibliotekarza to dalekowzroczne przedsięwzięcie. Może dla wprawy, na rozgrzewkę, powalczyć o załatwienie dwóch pilnych spraw.

 

Elżbieta WÓJCICKA
Biblioteki przyszłości a rzeczywistość, czyli chybione pomysły dyrektorów szkół

Pomysł może być genialny, niekonwencjonalny, odkrywczy, świetny, ale także szatański, chybiony, niefortunny, szalony. Do tej drugiej kategorii zaliczyć można m.in. pomysł niektórych dyrektorów, którzy wprowadzaj± do szkół zwyczaj przydzielania dyżurów w czasie przerw nauczycielom bibliotekarzom. (fragm.. artykułu)

 

Maria PIETRYKA
Dyżury czy dobra szkoła?

Jak wytłumaczyć dyrekcji, że w czasie przerwy bibliotekarz powinien być w bibliotece a nie na korytarzu?

 

Złota lista ksi±żek

Lista ksi±żek opracowana przez Fundację ABCXXI - "Cała Polska czyta dzieciom" do głośnego czytania dzieciom i młodzieży.

 

Jolanta DOROBISZ
Współpraca bibliotekarzy

Razem można więcej - to hasło przewodnie bibliotekarzy z Sosnowca.

 

Warsztat pracy

Szymon PRZYBYSZEWSKI
Internetowe centra informacji multimedialnej Fachowy poradnik dla użytkowników. Część I

Przedstawiamy pierwsz± część praktycznego poradnika dotycz±cego zakładania i funkcjonowania internetowych centrów multimedialnych w szkołach. Autor, informatyk pracuj±cy w firmie, która zajmuje się obsług± ICIM, opisuje sprzęt i oprogramowanie dostarczane w ramach projektu, protokół odbioru pracowni oraz warunki gwarancji.

 

Czytelnik w bibliotece

Janina WITEK
To i owo o ksi±żce.

Krzyżówka tematyczna dla klas V-VI szkoły podstawowej.

 

Justyna FRAŃCZAK
Ksi±żka to więcej niż tylko czytanie.

Projekt działań popularyzuj±cych czytelnictwo wśród uczniów szkoły podstawowej.

 

Małgorzata CZUBA, Dorota GRZˇBA
Międzyszkolny konkurs o Pippi Langstrump

Konkurs zorganizowany przez Przemysk± Bibliotekę Publiczn± wraz z Koordynatorami Akcji "Cała Polska czyta dzieciom" podsumowuj±cy rok 2006 poświęcony twórczości Astrid Lindgren.

 

Agnieszka KUMEK-ŁOZIŃSKA
Unia Europejska - to my.

Scenariusz Dnia Europejskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

 

Helena GED, Katarzyna ZANIEWSKA
O baśniach i największym baśniopisarzu.

Międzyszkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Hansa Christiana Andersena.

 

Scenariusze

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Santo Subito

Scenariusz słowno-muzyczny w drug± rocznicę śmierci Jana Pawła II

 

Anna BIAŁAS, Beata JANKOWSKA
Jak to z ksi±żk± było. Montaż słowno-muzyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Scenariusz przedstawienia wystawionego z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek Szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształc±cych w Michowie.

 

Rocznice i obchody

Monika KUCHARCZYK-KUBACKA
Rocznice i obchody w roku szkolnym 2007/2008

Kalendarium dat ważnych.

 

Edyta MAJER
Spis treści "Biblioteki w Szkole" w MOL-u

Jak szybko i wygodnie przeszukać wszystkie numery miesięcznika? Na stronie internetowej dostępna jest bibliografia zawartości "Biblioteki w Szkole" od pocz±tku istnienia pisma.

 

Felieton

Kazimierz SZYMECZKO
Szkoła przetrwania. W dniu Twego święta...

Bajkowe życzenia z okazji Dnia Kobiet dla każdej Królewny-Bibliotekarki od kolegi po fachu, który za Królewicza podać się nie śmie.

 

Krótko

Darmowe domeny dla bibliotek szkolnych
Serwis wymiany ksi±żek
Biblioteka Narodowa w Bibliotece Europejskiej
Grupy czytelnicze
Czytaj oryginały
Ostatni tom Harry'ego Pottera

 

Co robi±?

Anna ŻŁOBIŃSKA

Zorganizowałyśmy szkoln± giełdę informacyjn±

 

Ekslibrysy bibliotek

Gimnazjum w Kobylej Górze
Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudzi±dzu