Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2009 nr 5

 

Biblioteka w Szkole 2009 nr 5

ZAGADNIENIA

Alina JEDYNAK
Wyszłam, zaraz wracam

Czy w sytuacji gdy biblioteka powinna być otwarta, a nie jest - np. z powodu wysłania nauczyciela bibliotekarza na zastępstwo, powinniśmy informować o tym uczniów?

 

Ludzie...

Gabriela Bonk

 

Katarzyna HORBOWSKA-ZARANEK
Zdrowiej i świadomiej żyć,
czyli coś dla ciała, coś dla ducha

Warsztaty "Zdrowiej i świadomiej żyć" s± adresowane do bibliotekarzy z Lublina i okolic. Od 2006 r. odbyły się już trzy edycje tych spotkań.

 

Emilia WYGLĘDOWSKA
Dziecko dyslektyczne z zaniżon± samoocen± w bibliotece szkolnej

Zajęcia biblioterapeutyczne poł±czone z treningiem umiejętności społecznej, wzmacniaj±ce poczucie własnej wartości. Opis i analiza przypadku edukacyjnego.

 

Katarzyna JOHN
Zwrot ksi±żek do biblioteki na koniec roku szkolnego

Jak poradzić sobie z niezdyscyplinowanymi czytelnikami?

 

WARSZTAT PRACY

Warsztaty bibliotekarskie
Pożyczone nie kradzione. O kłopotach z bibliotecznymi dłużnikami

Ostatnie tygodnie nauki to czas, gdy nawet w najskromniejszej bibliotekarskiej myszce zaczynaj± się budzić instynkty drapieżcy. Errata radzi jak się do tego przygotować.

 

CZYTELNIK W BIBLIOTECE

Barbara GACEK, Monika SKORUPA
Ksi±żka i przyjaźń

Staramy się popularyzować czytelnictwo na wszelkie możliwe sposoby. Wspaniałe możliwości daje uczniom udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym "Poczytaj mi, przyjacielu", opracowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Agnieszka ARSENIUK
Spotkanie nad morzem

Konkurs wyszukiwania tytułów ksi±żek i wierszy dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

 

Danuta KOWALIK
¦wiat polskich legend w twórczości Anny ¦wirszczyńskiej

Międzyszkolny konkurs czytelniczy. Przeznaczony dla uczniów klas III szkoły podstawowej

 

Marta PONIEDZIAŁEK
Pan Tadeusz

Szkolny konkurs wiedzy. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum. Oprócz poleceń sprawdzaj±cych znajomość lektury zawiera zadania taneczne i teatralne.

 

Janina WITEK
Wzi±ć nogi za pas

Minikonkurs frazeologiczny. Przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

 

SCENARIUSZE

Barbara MIZERSKA, Piotr PIOTROWSKI
Pomagaj±c innym, pomagasz również sobie

Scenariusz apelu

Prezentacja

 

Justyna CZERNICKA
Pójdziesz z nami

Scenariusz przedstawienia na podstawie fragmentu powieści Pinokio. Można wykorzystać jako spektakl profilaktyczny przeciw agresji.

 

FELIETON

Kazimierz SZYMECZKO
Szkoła przetrwania - Najważniejsza ze sztuk

Co obejrzymy i polecimy młodzieży? Jakim komentarzem opatrzymy wybrany film? Mamy duży wybór...

 

KRÓTKO

Galeria sławnych bibliotekarzy
Stefan Żeromski

 

Ekslibrisy bibliotek
Szkoła Podstawowa nr 76 w Gdańsku

 

DODATEK

kwartalnik "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 2/2009



kup ten numer w naszym sklepie

... ........ ..... .. ......... ..... .. ..... ... .... .. ... ........ ..... .. ..... ... ........ ..... .. ..... ... ........ ..... .. ..... ... ........ ..... .. ..... ... ........ ..... .. .....