Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2009 nr 6

 

Biblioteka w Szkole 2009 nr 6

ZAGADNIENIA

Juliusz WASILEWSKI
Zabieraj± uczniom biblioteki!

Proceder zastępowania bibliotek szkolnych bibliotekami publicznymi co jakiś czas znajduje zwolenników. Bo co jakiś czas to tu, to tam pojawia się nowy genialny "organizator", wybitny "reformator", który właśnie wpadł na pomysł załatwienia jakiejś swojej sprawy kosztem szkoły i uczniów.

Stanowisko Rady Głównej TNBSP w sprawie likwidowania bibliotek szkolnych i prób zastępowania ich bibliotekami publicznymi wprowadzanymi do szkół

Zestawienie tematyczne artykułów w wyborze przygotowane przez Bibliotekę Pedagogiczn± w Toruniu na prośbę TNBSP

Przeczytaj artykuł na temat ł±czenia bibliotek

 

Ludzie...

Małgorzata Kowalska

 

Jacek RUDNIK
Zamieszanie wokół godziny "karcianej"

Na jakiego rodzaju zajęcia może być przeznaczona wprowadzana od września dodatkowa godzina? Kto w szkole ma obowi±zek j± realizować, jak będzie naliczona, jak j± rozliczyć i udokumentować?

 

Jolanta RODZIK
Wrocław: biblioteki szkolne zagrożone

Władze Wrocławia świadomie niszcz± biblioteki szkolne. Przykre, że wspólnikiem w tym procederze jest dyrekcja wrocławskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzięki wrocławskiej MBP termin "wrogie przejęcie" ze świata spekulacji giełdowych przenikn±ł do świata bibliotek.

Przeczytaj artykuł na temat ł±czenia bibliotek

 

Anna ¦MIETANA
Krakowski oddział TNBSP

Dziesięciolecie istnienia

Konkursy, plebiscyty, imprezy czytelnicze, wydawanie ksi±żek, broszur i biuletynów - nauczyciele bibliotekarze z Małopolski, zrzeszeni w tamtejszym oddziale TNBSP, maj± i z powodzeniem realizuj± wiele ciekawych pomysłów.

 

WARSZTAT PRACY

Warsztaty bibliotekarskie
Na ostatni dzwonek, czyli parę porad przed wakacjami

Pora zdj±ć z gazetek dekoracje, zabezpieczyć ksi±żki przed kurzem, powył±czać komputery, upewnić się, czy na pewno przekręciliśmy klucz.

 

CZYTELNIK W BIBLIOTECE

Grażyna SIEWIEJA, Elżbieta WAWRZYNIAK
Kroniki koźmineckie

Projekt edukacyjny

Dzięki realizacji ciekawego projektu uczniowie szkoły podstawowej maj± okazję zdobyć nowe wiadomości na temat swojego regionu i jego historii.

 

Alicja MACIEJEWSKA
Muminkalia, czyli nocne czytanie w szkole

Epizod drugi

Kolejna nocna impreza czytelnicza. Celem "nocowania" jest zainteresowanie dzieci lektur±, pokazanie im uroku wspólnego głośnego czytania, a wszystko przeplatane zabawami.

Materiały pomocnicze:

Opis bohaterów, kontrakt z uczniami, m±drości z doliny Muminków, patent muminkologa, plan imprezy, ulotka informacyjna

W dziale "Krótkie gazetki na długie przerwy" znajduje się gazetka Szczęśliwy świat Muminków.

 

Marianna NOWICKA
Album o patronie

Uczniowie chętnie siadaj± do komputerów - zwykle po to, żeby na nich grać. A może by tak namówić dzieci do twórczej pracy w ICIM?

 

Adriana GROCHALA-KOPEĆ
Harry Potter i Insygnia ¦mierci

Konkurs czytelniczy ze znajomości ksi±żki.

 

Hanna ZALEWSKA
Czasopisma fachowe jako źródła informacji

Scenariusz lekcji zastępczej dla nauczyciela bibliotekarza na zastępstwie. Jak przeprowadzić ciekaw± i rzeteln± lekcję przedmiotow± z wykorzystaniem zasobów biblioteki szkolnej? Scenariusz dotyczy czasopism "Eko ¦wiat" i "Eko My". Można go wykorzystać na lekcjach biologii (np. zajęciach dotycz±cych ekologii).

Scenariusz lekcji historii (na podstawie miesięcznika "Mówi± Wieki")

 

SCENARIUSZE

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Kim tyś jest, Madame?

Scenariusz poświęcony Edwardowi Stachurze
Montaż można wykorzystać z okazji 30. rocznicy śmieci poety (urodził się 18 VIII 1937 r., zmarł 24 VII 1979 r.). Materiał przeznaczony jest dla uczniów szkoły średniej.

 

INFORMACJE

Jolanta JORDAN-WECHTA, Alicja MACIEJEWSKA, Marzena SZAFIŃSKA-CHADAŁA
Materiały repertuarowe

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za 2008 rok

Kolejne uzupełnienie bibliografii materiałów repertuarowych dla szkół.

Pełny wykaz scenariuszy imprez szkolnych jest dostępny na naszej stronie

 

Monika KUCHARCZYK-KUBACKA
Rocznice i obchody w roku szkolnym 2009/2010

 

FELIETON

Kazimierz SZYMECZKO
Szkoła przetrwania

Jakość informacji Jedne fakty s± eksponowane, nagłaśniane i podawane do wiadomości użytkowników jako jedynie słuszne, a innych nie ma.

Polemika na temat kwietniowego odcinka "Szkoły przetrwania"

 

KRÓTKO

Galeria sławnych bibliotekarzy
Joachim Lelewel

Ekslibrisy bibliotek
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Kwietniowy laureat konkursu pokaż swoj± dobr± stronę

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Bytomiu

 

Państwowa Inspekcja Pracy krytykuje i mówi: płacić!

Sprawa nielegalnych zastępstw staje się przedmiotem zainteresowania organów kontroluj±cych szkoły. W protokołach pokontrolnych formułowane s± jednoznaczne zarzuty i zalecenia.


kup ten numer w naszym sklepie

... ........ ..... .. ......... ..... .. ..... ... .... .. ... ........ ..... .. ..... ... ........ ..... .. ..... ... ........ ..... .. ..... ... ........ ..... .. ..... ... ........ ..... .. .....