Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2010 nr 2

 

Biblioteka w Szkole 2010 nr 2

ZAGADNIENIA

Juliusz WASILEWSKI
Obrona ksi±żki i bibliotek przed ministrami

Doszło do paradoksalnej sytuacji: ludzie się skrzykuj±, żeby bronić ksi±żki przed... ministrem kultury, a władze MEN nie widz± nic złego w zastępowaniu bibliotek szkolnych przez biblioteki publiczne.

 

Danuta SALAMON
Pisarze w sieci

Internet jest źródłem informacji, do którego młodzież zwraca się najchętniej. Warto polecić uczniom adresy interesuj±cych, pożytecznych stron pisarzy.

 

Bożena LEWANDOWSKA
Współpraca biblioteki pedagogicznej z bibliotekami szkolnymi

Wymiana doświadczeń, konsultacje, szkolenia, wspólne wycieczki, korzystanie z platformy Moodle - to tylko część możliwości, które pracownicy biblioteki pedagogicznej oferuj± bibliotekarzom szkolnym.

 

WARSZTAT PRACY

Dariusz SKRZYŃSKI
Prawo autorskie w szkole,

czyli... zasady udostępniania i zwielokrotniania utworów przez biblioteki (tzw. przywilej biblioteczny)

Kolejna część naszego cyklu prawnego

 

CZYTELNIK W BIBLIOTECE

Anna CZEPIEC-MˇCZKA
Ksi±żka w obiektywie uczniów

konkurs fotograficzny

 

Gabriela GMEREK-BINIEK, Barbara KOZŁOWSKA, Magdalena KROCZEK
My i świat, który nas otacza

Program czytelniczo-wychowawczy z elementami profilaktyki

Program wykorzystuje twórczość Małgorzaty Musierowicz. Przeznaczony jest dla dorastaj±cych dziewcz±t.

 

Irena STEFANÓW, Jolanta TOKAREK
Klub przyjaciół żółwika Franklina

Program zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Dyplom znawcy przygód Franklina

Wykaz wykorzystanych ksi±żek i filmów

 

Ewa STĘPIEŃ
Seria bajek z morałem

Konspekt zajęć w bibliotece przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

 

Stanisława FADROWSKA-ADAMCZYK
Tydzień Żytniego Chleba

Celem akcji jest popularyzacja zdrowego chleba, wypieczonego tradycyjn± metod± na zakwasie.

 

SCENARIUSZE

Barbara Wanda JACHIMCZAK
W Ojczyźnie serce me zostało

Scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II (18 V 1920 - 2 IV 2005) w pi±t± rocznicę śmierci. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum.

 

FELIETON

Marcin MALINOWSKI
Okiem blogera - Wizje i marzenia noworoczne

Pocz±tek nowego roku to czas, w którym snuje się plany i marzy się o tym, co najbliższych dwanaście miesięcy mogłoby przynieść.

 

KRÓTKO

Ekslibrisy bibliotek
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie

 

Galeria sławnych bibliotekarzy
Laura Bush

 

DODATEK

kwartalnik "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 1/2010kup ten numer w naszym sklepie

... ........ ..... .. ......... ..... .. ..... ... .... .. ... ........ ..... .. ..... ... ........ ..... .. ..... ... ........ ..... .. ..... ... ........ ..... .. ..... ... ........ ..... .. .....