Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2011 nr 02

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online


 

Biblioteka w Szkole 2011 nr 02

ZAGADNIENIA

Juliusz WASILEWSKI
Jest dobrze, ale tak sobie

W międzynarodowych badaniach PISA nasi uczniowie wypadli nieźle. Ale w dziedzinie czytania, interpretowania tekstów, wyszukiwania informacji mogliby lepiej...

 

Biblioteka w Szkole 2011 nr 02

Lidia MARZEC
Pedagogizacja rodziców zadaniem bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Telewizja bobmarduje widzów programami, w których rzdzi się, jak postępowac z dziećmi. Nauczyciele bibliotekarze mog± wykorzystać zainteresowanie tym tematem do nawi±zania współpracy z rodzicami.

 

PRAWO W SZKOLE

Dariusz SKRZYŃSKI
Urlop szkoleniowy nauczycieli
W pytaniach i odpowiedziach

Wszystko, co nauczyciel wiedzieć powinien. Konkretne, z życia wzięte pytania i przystępne odpowiedzi specjalisty z zakresu prawa oświatowego oraz prawa pracy.

 

Dariusz SKRZYŃSKI
Obowi±zkowe uzupełnienie zbiorów bibliotek szkolnych

10 lutego wchodz± w życie nowe przepisy, wg których dyrektor szkoły ma obowi±zek uzupełnić zbiory biblioteki szkolnej.

 

CZYTELNIK W BIBLIOTECE

Danuta BADOWSKA, Małgorzta LIGAJ
Ksi±żkowe ¦więtowanie

Pomysł na obchody święta ksi±żki i biblioteki szkolnej w szkole podstawowej

 

Genowefa SUCHECKA
A to historia!

Konkurs historyczno-czytelniczy

 

Blanka CHOCYK
Czapki z głów, panowie - oto geniusz

Konspekt lekcji muzyki o Chopinie

 

Janina WITEK
Diabelskie zwi±zki

Konkurs frazeologiczny dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

 

Agnieszka PEJKOWSKA
Mój dom

Festyn dla młodszych uczniów i lokalnej społeczności

Scenariusz spotkania integruj±cego lokaln± społeczność, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz czytelnictwa dzieci pd sześciu do dziesięciu lat.

 

SCENARIUSZE

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Wielki spełniony los

Scenariusz poświęcony Czesławowi Miłoszowi w setn± rocznicę urodzin poety (30 czerwca 2011 r.). Przeznaczony dla uczniów gimnazjum.

 

FELIETON

Bogdan PREJS
Bunt nie przemija (6)

"Dajcie dziecku gitarę do ręki, to nie weźmie w przyszłości karabinu".

 

Anna RZĘDOWSKA
Spomiedzy półek

Dok±d to wszystko zmierza?

 

 

 

DODATKI

Kwartalnik "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 1/2011

Poczet królów polskich - Kazimierz Odnowiciel


Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online