Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2011 nr 06

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online


 

Biblioteka w Szkole 2011 nr 06

ZAGADNIENIA

Danuta BRZEZIŃSKA
Aż strach się bać...

Nadal całkiem uzasadnione s± obawy
o los bibliotek szkolnych
i nauczycieli bibliotekarzy

 

Ewelina AUGUSTYNIAK
Nauczyciel bibliotekarz a uczeń dyslektyczny

Problem znany czy nieznany

 

PRAWO W SZKOLE

Dariusz SKRZYŃSKI
Odpowiedzialność za szkody
wyrz±dzone na terenie szkoły

O tym, kto odpowiada za szkody
wyrz±dzone przez ucznia lub przez
nauczyciela. Fachowe, ale zrozumiałe
wyjaśnienia i praktyczne przykłady.

 

Dariusz SKRZYŃSKI
Prawnik odpowiada

 

CZYTELNIK W BIBLIOTECE

Marta KLENIEWSKA
Przysłowia ludowe

Scenariusz zajęć

Na podstawie Chłopów Władysława Stanisława Reymonta. Zajęcia z wykorzystaniem
zasobów biblioteki szkolnej i centrum informacyjnego. Realizowane przy współudziale
nauczyciela języka polskiego.

przysłowia

 

Janina WITEK
Potrzebny jak chleb

Konkurs frazeologiczny

 

Katarzyna JOHN
Niepełnosprawni tacy jak my

Scenariusz zajęć do wykorzystania na kółku czytelniczym w klasie IV
szkoły podstawowej. Na podstawie ksi±żki Jadwigi Ruth
Charlewskiej Dziewczynka spoza szyby

 

Wiesław BIELAWSKI
Czesław Miłosz - życie i twórczość

Konkurs dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

 

Mariola DOBRZAŃSKA
Czesław Miłosz - miejsca, ludzie, nagrody

Konkurs dla klas maturalnych

 

SCENARIUSZE

Anna WIˇCKIEWICZ
Czesław Miłosz

Scenariusz spotkania bibliotecznego

Poświęcony pamięci noblisty. Przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

INFORMACJE

Jolanta JORDAN-WECHTA, Alicja MACIEJEWSKA, Marzena SZAFIŃSKA-CHADAŁA
Materiały repertuarowe

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za 2010 rok

 

Monika KUCHARCZYK-KUBACKA
Rocznice i obchody

w roku szkolnym 2011/2012

 

KRÓTKO

Bernadeta LISTWOŃ
Przegl±d ksi±żek

FELIETON

Marcin MALINOWSKI
Okiem blogera

Wyzwania

 

 

 

DODATKI

Poczet królów polskich - Władysław II Wygnaniec


Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online