Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2011 nr 07-08

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online


 

Biblioteka w Szkole 2011 nr 07-08

ZAGADNIENIA

Alicja MACIEJEWSKA
V Krajowa konferencja nauczycieli bibliotekarzy

Poświęcona nowym mediom
i możliwościom ich wykorzystania
w pracy bibliotekarza.

 

Anna GULARSKA
Międzynarodowa Biblioteka Cyfrowa
dla Dzieci

Jakie będzie czytelnictwo w dobie cyfrowej?
Czy tradycyjna ksi±żka przegra konkurencję
z najnowszymi zdobyczami techniki?

 

PRAWO W SZKOLE

Dariusz SKRZYŃSKI
Ubezpieczenie NNW i OC
w szkole

Zasady zawierania przez szkoły i placówki
oświatowe umów ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW)
i od odpowiedzialności cywilnej (OC)

Dariusz SKRZYŃSKI
Prawnik odpowiada

 

CZYTELNIK W BIBLIOTECE

Międzynarodowy Miesi±c Bibliotek Szkolnych
Jak świętowano - jak świętować

Hasło Międzynarodowego Miesi±ca Bibliotek Szkolnych w 2011 r. brzmi:
"Biblioteki szkolne przygotowuj± uczniów do życia"

Zobacz relacje z obchodów w latach ubiegłych i materiały dodatkowe

 


Marta KLENIEWSKA
Ekslibris - małe dzieło sztuki

Wystawa ekslibrisów, lekcja w pracowni multimedialnej
oraz konkurs - zorganizowane we współpracy nauczyciela bibliotekarza
i nauczyciela wiedzy o kulturze

 

Sylwia KOMOREK
Bibliotekarskie wawrzynalia

Relacja z imprezy integracyjnej środowiska bibliotekarskiego
Szczecina i okolic

 

SCENARIUSZE

Małgorzata RATYNA
Poeci pokolenia Kolumbów

Poranek poetycki poświęcony Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu
i Tadeuszowi Gajcemu

 

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Pola bitew - ojców groby

Sceanriusz poetycki. W rocznicę września 1939 r.
Przeznaczony dla uczniów gimnazjum.

 

KRÓTKO

Bernadeta LISTWOŃ
Przegl±d ksi±żek

FELIETON

Kazimierz SZYMECZKO
Parytet absurdu

Szkoła przetrwania

 

 

 

DODATKI

Kwartalnik Biblioteka - Centrum informacji nr 3/2011

Kalendarz na rok szkolny 2011/2012 Biblioteka w Szkole 2011 nr 07-08 Biblioteka w Szkole 2011 nr 07-08

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online