Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2011 nr 10

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online


 

Biblioteka w Szkole 2011 nr 10

ZAGADNIENIA

Juliusz WASILEWSKI
Ważne wytyczne

Rola biblioteki w edukacji informacyjnej

 

Biblioteka w Szkole 2011 nr 10

Beata WRÓBLEWSKA
Nigdy więcej takich numerów

Nauczanie tolerancji

 

Lidia STASZAK
Z bibliotek± szkoln± w świat wartości

O konferencji zorganizowanej
przez Sekcję Bibliotekarsk±
przy Zarz±dzie Oddziału ZNP w Sosnowcu

 

PRAWO W SZKOLE

Dariusz SKRZYŃSKI
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

O odpowiedzialności nauczyciela, który uchybia
godności zawodu lub obowi±zkom
nakładanym na niego przez Kartę Nauczyciela

 

Dariusz SKRZYŃSKI
Prawnik odpowiada

 

CZYTELNIK W BIBLIOTECE

Dorota BRZOZOWSKA
Ferie w bibliotece

Ciekawe zajęcia plastyczne w bibliotece.
Przykład współpracy nauczyciela bibliotekarza,
nauczyciela plastyki oraz biblioteki publicznej.

 

Dorota BRZOZOWSKA,
Iwona ROGALSKA

Spacer nad Niemnem

Zajęcia rozwijaj±ce zdolności plastyczne dzieci,
dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

 

Ewa DUNIN-WILCZYŃSKA
Boże Narodzenie w szkole podstawowej

Relacja ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce

 

Monika PŁONKA
Pegaz w blasku księżyca

Nocne spotkanie w bibliotece szkolnej

 

Barbara MARCINIAK-JĘDRZEJCZAK
Szkolna sala kinowa

Dzięki wykorzystaniu technik multimedialnych
możliwe jest kształcenie na miarę XXI wieku

 

Genowefa A. KOTOWSKA
O Chinach w bibliotece szkolnej

Relacja ze spotkania z podróżnikiem, grotołazem
i alpinist± Sławomirem Parzonk±

 

Renata RZEPECKA-STENKA
Otchłań złości

Scenariusz spotkania dla uczniów klas IV-VI
szkoły podstawowej. Na podstawie wybranych
fragmentów ksi±żki Both Sabine Diablik Amelki

 

Grażyna CHRZˇSTOWSKA
Jak powstaje czasopismo

Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy III
szkoły podstawowej

 

Joanna OKOŃSKA, Katarzyna PRUSIECKA
Na tropie Beręsewicza

Międzyszkolny konkurs literacki

prezentacja

 

Bożena BOGDAŃSKA
Na czytanie nigdy nie jest za wcześnie

O wprowadzaniu najmłodszych w świat ksi±żek

 

SCENARIUSZE

Agnieszka STAWOWSKA
Wilk i zaj±c, czyli każdy może się dogadać

Scenariusz przedstawienia dla uczniów szkoły podstawowej
o tematyce: bezpieczeństwo, agresja i dialog.

 

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Pisarz z gwiazd

Scenariusz słowno-muzyczny, poświęcony Stanisławowi Lemowi,
przeznaczony dla uczniów gimnazjum.

 

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Wolność - to diament do oszlifowania...

Scenariusz w trzydziest± rocznicę ogłoszenia stanu wojennego
w Polsce. Dla uczniów gimnazjum.

 

KRÓTKO

Bernadeta LISTWOŃ
Przegl±d ksi±żek

 

FELIETON

Marcin MALINOWSKI
(Przed)wyborcze refleksje

 

DODATKI

Poczet królów polskich - Mieszko III Stary


Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online