Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2012 nr 03

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online


 

Biblioteka w Szkole 2012 nr 03

ZAGADNIENIA

Juliusz WASILEWSKI
Co planuje MEN?

Informacje minister Krystyny
Szumilas na temat kierunków
planowanych działań
w zakresie oświaty
i wychowania

 

Ankieta

Co mi najbardziej przeszkadza
w pracy?

 

Jarosław MARSZALIK
Promocja ksi±żki i aktywizacja uczniów
poprzez stronę internetow± biblioteki
szkolnej

Strona internetowa, która nie tylko informuje,
lecz także daje uczniom możliwość wymiany
pogl±dów i pochwalenia się działalności± artystyczn±.

 

PRAWO W SZKOLE

Dariusz SKRZYŃSKI
Zasady używania pieczęci urzędowych
i piecz±tek w szkołach

W szkołach z reguły znajduj± się pieczęcie urzędowe,
piecz±tki nagłówkowe szkoły czy biblioteki oraz imienne
nauczycieli, w tym nauczycieli bibliotekarzy.

 

Dariusz SKRZYŃSKI
Prawnik odpowiada

 

CZYTELNIK W BIBLIOTECE

Agnieszka OLEJARZ
Zabawa i nauka. Scenariusze zajęć

Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
z trudnościami w czytaniu i pisaniu

 

Małgorzata ANTCZAK-KĘSY
Szaradziarska zabawa dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych

Szarady rozwijaj± umysł, poszerzaj± i utrwalaj±
wiedzę. Warto propagować je w szkołach.

 

Joanna ZALECH
Wyjdź z czterech ścian

Praktyczne i proste pomysły na pozyskanie
czytelników oraz poszerzenie księgozbioru.

 

Irena STELMACH, Elżbieta ŻAK
Wyspa skarbów

Sposób na poprawę czytelnictwa wśród
uczniów klas IV i V

 

Joanna KOŁTUN
Literacki portret miasta

Cykl spotkań przybliżaj±cych literaturę zwi±zan± z Zamościem
- czytanie utworów i różnorodne konkursy plastyczne. Warte
naśladowania w innych miejscowościach.

 

Anna RDZANEK-KAPSA
Uwolnij ksi±żkę z radiem FRI!

 

Ewa SOBCZYŃSKA, Sylwia SZKUĆ
Jak zachęcić uczniów do czytania czasopism?

Pomysł na konkurs czytelniczy, który motywuje uczniów do czytania
"¦wierszczyka", a w efekcie w ogóle do czytania (a nie tylko ogl±dania
i przegl±dania) innych czasopism prenumerowanych przez bibliotekę.

 

Agnieszka WITWER
Legendy polskie

Test dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej

 

Janina WITEK
Kochana rodzinka i ja - Miziołek

Konkurs ze znajomości ksi±żki Dynastia Miziołków.
Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

 

SCENARIUSZE

Alicja MACIEJEWSKA
Dzięki Ci, Panie, za Jana Pawła II

Scenariusz słowno-muzyczny z okazji rocznicy beatyfikacji (1 maja)

 

Agnieszka STAWOWSKA
Nie lękajcie się!

Scenariusz o Janie Pawle II z okazji beatyfikacji (1 maja).
Dla uczniów gimnazjum.

 

KRÓTKO

Bernadeta LISTWOŃ
Przegl±d ksi±żek

 

FELIETON

Dorota GUBA
Jak pozyskać sponsorów biblioteki szkolnej?

 

DODATKI

Poczet królów polskich - Henryk Pobożny i Konrad Mazowiecki Biblioteka w Szkole 2012 nr 03

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online