Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2012 nr 04

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online


 

Biblioteka w Szkole 2012 nr 04

ZAGADNIENIA

Juliusz WASILEWSKI
Polemika

Naszym zdaniem - do pana redaktora
naczelnego Juliusza Wasilewskiego
Przedstawiciele Rady Oddziału TNBSP
w Warszawie
A moim zdaniem - do Autorek listu

Polemika

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich - nowa kadencja (artykuł z nr 2/2012 "Biblioteki w Szkole")

Ankieta

Kto wspiera moj± pracę
i działania biblioteki szkolnej?

 

Grażyna BARTKOWSKA
Smakosz literacki
Stowarzyszenie oczytanych małolatów

Nauczyciel bibliotekarz może wszystko!
Np. oficjalnie zarejestrować stowarzyszenie
popularyzuj±ce czytelnictwo wśród dzieci
i dorosłych oraz zdobyć dla niego status
organizacji pożytku publicznego. Przy wsparciu
dyrektora szkoły i głównej księgowej. Praktycznie
opisany pomysł do naśladowania.

 

Aneta JARMARK
Sześciolatek w bibliotece szkolnej

W szkolne progi zawitały sześciolatki. Stawia to
nowe wyzwania przed bibliotekami szkolnymi
i nakłada na nie nowe obowi±zki.

 

Andrzej SZEWCZYK
Palcem po Mapie (Kultury)

Dziedzictwo? Małe historie? Tożsamość lokalna?
Takie pojęcia dla młodych ludzi mog± brzmieć
niezbyt ciekawie, a nawet nudno. Kojarz± się
z długim ślęczeniem nad podręcznikiem i wkuwaniem
faktów gęsto wypełniaj±cych kolejne akapity tekstu.
Ale tak być nie musi, bo przecież o historii i kulturze
wcale nie trzeba uczyć w ten sposób.

 

Maria MENDELA
Nauczyciel plus bibliotekarz

Nauczyciel bibliotekarz w nowoczesnej szkole
to profesjonalista, to nauczyciel plus bibliotekarz.

 

PRAWO W SZKOLE

Dariusz SKRZYŃSKI
Prawnik odpowiada

 

CZYTELNIK W BIBLIOTECE

Magdalena KOWGIER, Daria MISIEK, Anna SZUDA-BˇCZEK
Tajemnice Morsa i Pinky

Konkurs czytelniczy. Na podstawie ksi±żek Dariusza Rekosza.
Przeznaczony dla uczniów klas II - V szkoły podstawowej.

 

Witold PELKA
Kabaret w szkole
Praktyczny poradnik (1)

Kabaret idealnie nadaje się do pracy z młodzież±. Warto spojrzeć
na ten rodzaj sztuki nie tylko przez pryzmat zabawnego występu
telewizyjno-estradowego, lecz także dostrzec w nim ciekaw±,
pojemn± formę teatraln±, daj±c± w praktyce szkolnej nieskończenie
wiele możliwości twórczych działań. Przedstawiamy pierwsz± część cyklu.

 

Dorota GRZˇBA, Anna WESELAK
Smak życia

Konkurs ze znajomości twórczości Erica-Emmanuela Schmitta

 

Maria KWIECIEŃ
Klechda o żywej wodzie

Scenariusz lekcji "żywego słowa" z elementami biblioterapii.
Dla uczniów klasy III szkoły podstawowej.

 

Janina WITEK
Uratować marzenia dzieci

Konkurs ze znajomości ksi±żki Dziewczynka z Szóstego Księżyca.
Przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

 

Marta KOSTECKA, Jadwiga KURZYDŁOWSKA
Audiobook na żywo

¦wietny pomysł na zaszczepianie w uczniach miłości do ksi±żek.
Dodatkowo - dobry przykład współpracy między nauczycielami.

 

Gabriela BONK
Fałszerze w sieci

Krzyżówka sprawdzaj±ca znajomość ksi±żek Kazimierza Szymeczki.

 

SCENARIUSZE

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Twoje dziecko, mamo, prosi cię i dziękuje...

Scenariusz z okazji Dnia Matki. Dla uczniów starszych klas szkoły
podstawowej i gimnazjum.

 

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Echo niebios

Scenariusz poświęcony Janowi Pawłowi II w pierwsz± rocznicę
beatyfikacji. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum.

 

KRÓTKO

Bernadeta LISTWOŃ
Przegl±d ksi±żek

 

RÓŻNE

Monika LACH
Potrzeba integracji nauczycieli bibliotekarzy

Zgrany zespół może osi±gn±ć w swojej okolicy znacznie więcej niż
jeden, nawet najbardziej ambitny i pracowity nauczyciel bibliotekarz.

 

DODATKI

Plakat - Mapa Kultury

Poczet królów polskich - Bolesław V Wstydliwy Biblioteka w Szkole 2012 nr 04 Biblioteka w Szkole 2012 nr 04

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online