Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2012 nr 07-08

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online


 

Biblioteka w Szkole 2012 nr 07-08

ZAGADNIENIA

Juliusz WASILEWSKI
Nauczyciel biurowy?

O nagonce na nauczycieli
nakręcanej przez samorz±dowców,
niektórych dziennikarzy i polityków.

 

Ankieta

Kto wspiera moj± pracę i działania
biblioteki szkolnej?

 

 

Marta KOSTECKA
Samodoskonalenie nauczyciela
bibliotekarza

Oferta szkoleń dla nauczycieli przedmiotów
jest bardzo bogata, nauczyciele bibliotekarze
musz± natomiast się mocno nagłówkować,
szukaj±c propozycji dla siebie. A przecież
na każdym nauczycielu ci±ży obowi±zek
regularnego uzupełniania swojej wiedzy.

 

 

Grażyna BARTKOWSKA
Komu nagrodę, komu...

 

PRAWO W SZKOLE

Dariusz SKRZYŃSKI
Prawnik odpowiada

 

CZYTELNIK W BIBLIOTECE

Witold PELKA
Kabaret w szkole
Praktyczny poradnik (4)

Jak pracować nad stworzeniem programu jako całości tematycznej

 

Mirosława TERESIŃSKA
Czy wiesz?

Konkurs czytelniczy dla uczniów klasy I szkoły podstawowej

 

Grażyna BARTKOWSKA
Mistrz pięknego czytania

Konkurs dla gimnazjalistów

 

Międzynarodowy Miesi±c Bibliotek Szkolnych

Hasło Międzynarodowego Miesi±ca Bibliotek Szkolnych w 2012 r. brzmi:
"Biblioteki szkolne - klucz do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości"

 

Anna WALERJAŃCZYK
Krzyżówka wiedźmińska

 

Dobrochna BŁAŻEJCZAK
Konkurs mickiewiczowsko-chopinowski

Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

 

Teresa MŁYNIEC
Kawiarenka literacka w bibliotece szkolnej

 


SCENARIUSZE

Anna KONOPKA, Remigiusz RUDOLF
¦więto Odzyskania Niepodległości

Scenariusz uroczystości

 

Bogumiła PIŃCZUK
Pogoda ducha i m±drość
Sylwetka Wisławy Szymborskiej

Scenariusz poranka poetyckiego poświęconego poetce. Dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

 

INFORMACJE

Rocznice i obchody w roku szkolnym 2012/2013

 

KRÓTKO

Bernadeta LISTWOŃ
Przegl±d ksi±żek

 

EKSLIBRISY BIBLIOTEK

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu

 

FELIETON

Anna Rzędowska
Co jest potrzebne w bibliotece szkolnej?

 

DODATKI

Kwartalnik Biblioteka - Centrum informacji nr 3/2012

Plakat na Miedzynarodowy Miesi±c Bibliotek Szkolnych Biblioteka w Szkole 2012 nr 07-08 Biblioteka w Szkole 2012 nr 07-08

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online