Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2012 nr 09

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online


 

Biblioteka w Szkole 2012 nr 09

ZAGADNIENIA

Juliusz WASILEWSKI
Bójta się wójta Kurpieli

Opis działań jednego z samorz±dowców
na Opolszczyźnie, który postanowił
zreformować oświatę za pomoc±
likwidacji bibliotek szkolnych.

Ankieta

Kto wspiera moj± pracę
i działania biblioteki szkolnej?

 

PRAWO W SZKOLE

Dariusz SKRZYŃSKI
Ochrona danych osobowych w szkole

Szkoły - poprzez gromadzenie informacji
o uczniach, ich rodzicach oraz nauczycielach
i innych pracownikach - s± zobowi±zane do
przetwarzania tych informacji zgodnie z wymogami
przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Dariusz SKRZYŃSKI
Prawnik odpowiada

 

CZYTELNIK W BIBLIOTECE

Grażyna BARTKOWSKA
Projekt gimnazjalny w bibliotece szkolnej

Ciekawy pomysł popularyzacji czytelnictwa.

 

Irena NAŁĘCKA
Halloween

Obchodzić czy nie obchodzić? Oto jest pytanie!

 

Witold PELKA
Kabaret w szkole
Praktyczny poradnik (5)

W spektaklu kabaretowym oprócz tekstu ogromn± rolę odgrywaj±
ruch, dekoracja, muzyka, prezentacja multimedialna, film.

 

Joanna MIŃKO-DOBRZYŃSKA
Cykliczny konkurs w gimnazjum

Współpraca polonisty i bibliotekarza.

 

Izabela BAJAK
Bożonarodzeniowy festyn misyjny

Szkolne działania na rzecz dzieci z Afryki.

 

Maria MAMEŁA, Jagoda OSKWAREK
Spotkanie z tym obcym

Konkurs biblioteczny na podstawie ksi±żki Ireny Jurgielewiczowej.
Przeznaczony dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej.

 

Janina WITEK
Góra ksi±żek

Konkurs frazeologiczny dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

 

SCENARIUSZE

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Modlitwa polskiego żołnierza

Scenariusz z okazji Narodowego ¦więta Niepodległości poświęcony
żołnierzom walcz±cym o wolność. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum.

 

Aneta JĘDRAK
Smutna królewna

Scenariusz przedstawienia z okazji święta biblioteki szkolnej. Dla uczniów szkoły podstawowej.

 

KRÓTKO

Bernadeta LISTWOŃ
Przegl±d ksi±żek

 

FELIETON

Anna RZĘDOWSKA
Coś optymistycznego

 

EKSLIBRISY BIBLIOTEK

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej

 

DODATKI

Poczet królów polskich - Przemysł II, Wacław II Czeski Biblioteka w Szkole 2012 nr 09

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online