Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2012 nr 10

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online


 

Biblioteka w Szkole 2012 nr 10

ZAGADNIENIA

Juliusz WASILEWSKI
Mimo wszystko świętujmy

Tegorocznemu świętu bibliotek
szkolnych IASL nadało hasło
"Biblioteki szkolne - klucz do
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości".
Nie wszyscy chc± z tego klucza korzystać.

Alicja MAKUCH
UKD jest anachroniczne

UKD budzi emocje! Dyskusja zainspirowana
opublikowanym w numerze 6/2012 artykułem
Katarzyny Paligi Uniwersalna klasyfikacja
dziesiętna w bibliotekach szkolnych

Adam STOPA
Jeszcze raz o UKD w bibliotekach szkolnych

Dość często pojawiaj± się pytania o przydatność
UKD w bibliotekach szkolnych. Podnosi się, że
system tak rozbudowany jest w tych bibliotekach
niewygodny, "nadmiarowy" i trudny do stosowania,
że UKD jest ponadstuletni± staruszk± (a więc czymś
anachronicznym).

Anna JOKA
Nie wyobrażam sobie biblioteki bez UKD

PRAWO W SZKOLE

Dariusz SKRZYŃSKI
Dokumentacja przebiegu nauczania
i wychowania w szkole w świetle
ochrony danych osobowych.

Księgi ewidencji, dzienniki lekcyjne,
realizowania godzin karcianych i inne
zawieraj± dane osobowe uczniów,
nauczycieli i rodziców. Ich przetwarzanie
musi być zgodne z Ustaw± o ochronie
danych osobowych. Dane zgromadzone
w dzienniku biblioteki nie s± danymi osobowymi,
tym samym nie podlegaj± szczególnej ochronie.
Jeżeli jednak dokumentacja pracy bibliotekarza
zawiera dane osobowe (np. dane osobowe zawarte
w programie komputerowym do obsługi biblioteki),
również musi podlegać rygorom w tej ustawie.

 

Dariusz SKRZYŃSKI
Prawnik odpowiada

 

CZYTELNIK W BIBLIOTECE

Grażyna OKROJ
Oskar i pani Róża

Propozycja pracy z ksi±żk±

 

Witold PELKA
Kabaret w szkole
Praktyczny poradnik (6)

Ostatnia część poradnika - omówienie zagadnień zwi±zanych
z organizacj± spektaklu od strony techniczno-informacyjnej
oraz podsumowanie.

 

Irena NAŁĘCKA
Poczytajcie, dziadkowie

Impreza czytelnicza z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

Hanna BINEK, Ilona JAMRY
Ksi±żka kucharska w rękach czytelników

Konkurs kulinarny dla uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej.

 

Bożena ZWIERZYŃSKA
Gwiazdka u Borejków

Krzyżówka

 

SCENARIUSZE

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Bożonarodzeniowe anioły

Scenariusz świ±teczny dla uczniów gimnazjum.

 

KRÓTKO

Bernadeta LISTWOŃ
Przegl±d ksi±żek

 

FELIETON

Marzena TYL
Bo każdy bibliotekarz ma wiele twarzy

 

EKSLIBRISY BIBLIOTEK

Liceum Ogólnokształc±ce nr 6 we Wrocławiu

 

DODATKI

Poczet królów polskich - Władysław Łokietek Biblioteka w Szkole 2012 nr 10

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online