Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2012 nr 12

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online


 

Biblioteka w Szkole 2012 nr 10

ZAGADNIENIA

Juliusz WASILEWSKI
Po ankiecie

Podsumowanie i wnioski ankiety
czytelników "Biblioteki w Szkole"


PRAWO W SZKOLE

Dariusz SKRZYŃSKI
Zadania i uprawnienia
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Artykuł przedstawia warunki i przebieg kontroli
ochrony danych osobowych,
możliwe konsekwencje oraz porady dotycz±ce przygotowanie się do kontroli.
Zawiera także konkretne przykłady legalnych i nielegalnych rozwi±zań
stosowanych w skontrolowanych szkołach.

 

Dariusz SKRZYŃSKI
Prawnik odpowiada

Składki na ubezpieczenie społeczne.
Zastępstwo za bibliotekarza.
Regulamin dyżurów międzylekcyjnych.
Kary porz±dkowe.
Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy.
Sporz±dzanie kopii dyplomu.
Nauczanie indywidualne.
Zatrudnienie w dwóch szkołach.

 

CZYTELNIK W BIBLIOTECE

Iwona JAROSIK, Joanna LURANIEC
Nietypowa przerwa
Flash mob w szkole

Flash mob to spontaniczna akcja, podczas której przypadkowe osoby.
zbieraj± się w publicznym miejscu, by wspólnie uczestniczyć
w kilkuminutowym zdarzeniu, zaskakuj±cym dla przechodniów.
Taka oryginalna, nowoczesna forma bardzo podoba się uczniom!
Flash moby warto organizować także na wyższych poziomach nauczania.


Witold PELKA
Muzyka uratuje poezję (2)

Swoista klasyfikacja "poezji śpiewanej" przeprowadzona na użytek biblioteki szkolnej.
Pozwoli ułożyć plan, dzięki któremu do świadomości młodego pokolenia
można na nowo wprowadzić słowa m±dre i piękne.
Popularność liryki słabnie, ale tęsknota do obcowania z pięknym i m±drym słowem nie ginie
- przesiada się tylko na innego "Pegaza", który u skrzydeł ma rytm i melodię.

 

Dobrochna BŁAŻEJCZAK
Co koty lubi± najbardziej
O konkursie plastycznym

Z okazji dnia kota (17 lutego). Dla uczniów szkoły podstawowej.

 

Dobrochna BŁAŻEJCZAK
Dewey i inni
Konkurs czytelniczy

Z okazji dnia kota (17 lutego). Dla uczniów szkoły podstawowej.

Grażyna ICKOWICZ
Dzień Psa

¦więto obchodzone jest 9 marca.

 

Jadwiga CHMIELEWSKA, Joanna SMURZYŃSKA
Kulinaria w literaturze
Scenariusz imprezy bibliotecznej

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Spotkanie poł±czone z wyświetlaniem prezentacji multimedialnej
oraz z poczęstunkiem. Można zorganizować z okazji bibliotecznego święta
lub niezależnie.

Prezentacja multimedialna do pobrania

 

Agnieszka OLEJARZ
Spotkania z malarstwem
Cykl zajęć o sztuce

Scenariusze przeznaczone s± dla uczniów szkoły podstawowej.

 

Maria MAMEŁA
Hotelowe wybawienie
Test ortograficzny

Test można wykorzystać podczas zastępstw.

 

Gabriela BONK
Trylogia Reginy Doman
Krzyżówka

O ksi±żkach: Cień Niedźwiedzia, Czarna jak Noc, Obudzić Rose.


Grażyna OKROJ
Pomagamy!

O działalności koła teatralnego w ramach szkolnego wolontariatu.
Młodzież organizuje spektakle dla pacjentów oddziału hematologii
i onkologii dziecięcej.


SCENARIUSZE

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Dzieci epoki
Scenariusz

Poruszaj±cy problem ludzkiego szczęścia.
Dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.


INFORMACJE

Grażyna BLISKA
Mo Yan
Laureat literackiej Nagrody Nobla 2012


Halina HALATYN
Ankieta

Dlaczego jako bibliotekarz szkolny czujesz się też nauczycielem?

 

KRÓTKO

Bernadeta LISTWOŃ
Przegl±d ksi±żek


FELIETON

dr Marzena TYL
Ma pani streszczenie Małego Ksi±ża?
Biblioteka w Szkole 2012 nr 10

Nauczyciel bibliotekarz powinien zachęcać młodzież
do kontaktu z oryginalnym dziełem, uświadamiać dzieciom,
że opracowania maj± nisk± wartość.

 

DODATKI

Poczet królów polskich - Ludwik I Węgierski

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online