Konkurs czytelniczy i jego wpływ na wyniki nauczania

Back Powrót

Opis i analiza przypadku edukacyjnego

Rozpoznanie i rozwiązanie przypadku.

 1. Identyfikacja problemu.

  Problemy uczniów klas I z pełnym opanowaniem starożytności jako epoki literackiej oraz treści historycznych związanych z tym okresem. Analizowane grupy uczniów to corocznie większa część każdej klasy I. Na istnienie problemu wskazuje duża liczba słabych ocen z języka polskiego i historii w pierwszych miesiącach roku szkolnego. Na zjawisko to zwróciłam uwagę z racji wykonywanej pracy. Wiem, że większość uczniów nie lubi czytać, zwłaszcza lektur i moim zamiarem było zainteresowanie młodzieży książką. Uwagę na problem zwróciłam z powodu trudności uczniów z opanowaniem zakresu materiału i słabych ocen z języka polskiego i historii.

 2. Geneza i dynamika zjawiska.

  O istnieniu problemu wiem od uczniów odwiedzających bibliotekę, nauczycieli języka polskiego i historii oraz analizy ocen w dziennikach lekcyjnych. Zjawisko prawdopodobnie z większym nasileniem pojawiło się w momencie bardzo szerokiego dostępu do środków masowego przekazu, a zwłaszcza magnetowidów i komputerów. Przebiega ono z podobnym nasileniem przez cały czas.

 3. Znaczenie problemu.

  Sytuacja taka prowadzi do niepowodzeń w nauce, zniechęceniu uczniów do poprawy wyników w nauczaniu i otrzymywaniu słabych i bardzo słabych ocen z języka polskiego i historii. Jednak najważniejszym jest opanowanie wiadomości na niskim poziomie i niechęć do kontaktu z literaturą.

 4. Prognoza.

  Jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania naprawcze problem będzie istniał zawsze. W przypadku podjęcia przemyślanych działań w kierunku likwidacji problemu uczniowie opanują szerszy zakres wiadomości czego odzwierciedleniem będą wyższe oceny z przedmiotów. Ponadto uczniowie chętniej będą sięgać po książkę.

 5. Propozycja rozwiązania.

  Celem moich oddziaływań jest opanowanie przez uczniów wiadomości objętych programem nauczania języka polskiego i historii dotyczących starożytności. Postaram się również rozbudzić u uczniów zamiłowanie do kontaktu z literaturą i innymi Ä˝ródłami pisanymi.

  W celu pozbycia się problemu bądÄ˝ zminimalizowania jego skutków opracowałam zadania, których realizacja pomoże w osiągnięciu założonego celu.

  Zadania te to:

  • opracowanie planu oddziaływań
  • współpraca z uczniami
  • rozplanowanie oddziaływań w czasie
  • określenie metod i sposobu oddziaływań

  Plan oddziaływań.

  • opracowanie konkursu wiedzy o mitologii greckiej i rzymskiej
  • ogłoszenie konkursu (podanie terminu)
  • opracowanie listy zgłoszonych do udziału w konkursie
  • zebranie z młodzieżą, która wyraziła chęć udziału w konkursie
  • zapoznanie uczniów z literaturą, na podstawie której zostały opracowane pytania i zagadnienia konkursowe
  • powołanie komisji konkursowej
  • przygotowanie się uczniów do konkursu na podstawie wskazanej i udostępnionej przez organizatora literatury
  • przeprowadzenie konkursu
  • wyselekcjonowanie przez komisję laureatów na podstawie udzielanych odpowiedzi
  • nagrodzenie trzech najlepszych uczestników.
 6. Wdrożenie oddziaływań.

  Wszystkie zadania założone do realizacji w planie oddziaływań zostały wykonane. Po opracowaniu pytań konkursowych zebrałam chętnych i wskazałam im literaturę, na podstawie której uczniowie przygotowali się do konkursu. W czasie okresu przygotowawczego często spotykałam się indywidualnie z uczniami wyjaśniając problemy, odpowiadając na zadawane pytania.

 7. Efekty oddziaływań.

  Zamierzone skutki oddziaływań czyli poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy o okresie starożytnym zostały osiągnięte. Uczniowie w znacznym stopniu poprawili oceny w stosunku do poprzednich lat. Zaobserwowałam również wyraÄ˝ną poprawę w statystykach czytelniczych i chęć udziału uczniów w podobnych konkursach. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom uczniów opracowuję systematycznie nowe imprezy związane z literaturą, pisarzami i historią.

  Porównując prognozę pozytywną z uzyskanymi efektami należy stwierdzić, że przewidywane cele zostały w pełni osiągnięte.

  Moim zdaniem taka forma popularyzacji wiedzy humanistycznej zawsze będzie przynosiła większe efekty niż formy tradycyjne. Dlatego też w przyszłości będę się starała za pomocą konkursów, wystaw, turniejów i innych imprez propagować wśród młodzieży za-miłowanie do literatury. Będę chciała też uświadomić uczniom, że kontakt z książką wszechstronnie rozwija człowieka, ułatwia osiąganie sukcesów w nauce i życiu oraz rozwija wrażliwość na otaczający ich świat.

opracowała Elżbieta Kwiatkowska
nauczyciel bibliotekarz
Zespół Szkół nr 4 w Mławie

Back Powrót