Awans zawodowy. Nadesłane opisy przypadków edukacyjnych i wychowawczych

Back Powrót

Podziel się swoim doświadczeniem. Pokaż swoje dokumenty zwi±zane z awansem zawodowym. Twoje materiały mog± posłużyć innym jako wzór, inspiracja.

Żeby opublikować tu materiały, należy przysłać je (w programie MS Word) poczt± elektroniczn± .

Uwaga!

Wszystkie materiały publikujemy bez żadnych ingerencji, zmian, poprawek. Tym samym nie możemy brać odpowiedzialności za ich jakość merytoryczn±, zgodność z procedurami i przepisami.

Zastrzegamy sobie możliwość rezygnacji z publikowania materiałów źle opracowanych pod względem technicznym lub w sposób ewidentny nie spełniaj±cych wymogów merytorycznych stawianych przed tego typu dokumentami.


Barbara Brewka, Lubliniec, Szkoła Podstawowa nr 1


Ewa Hryć, Szczecin, Zespół Szkół Ogrodniczych


Barbara Janczura, Lubaczów, Zespół Szkół


Elżbieta Kwiatkowska, Mława, Zespół Szkół nr 4


Monika Mendocha


Jolanta Wawoczny, Katowice, Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi


Izabela Anna Zaj±czkowska, Kamińsk, Szkoła Podstawowa im Herkusa Monte

Back Powrót