Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka Centrum Informacji 2009 nr 4

PERSPEKTYWY I INNOWACJE

Danuta BRZEZIŃSKA
Nauczyciele i uczniowie w g±szczu mediów i multimediów

Podjęcie roli lidera edukacji medialnej jest propozycj± odpowiedzi na now± podstawę programow± obliguj±c± bibliotekarzy szkolnych i innych nauczycieli do współpracy.

 

ARKANA WARSZTATU

Magdalena BREWCZYŃSKA
Tablica interaktywna w kilku pytaniach i odpowiedziach

Tablica szkolna jest najczęściej wykorzystywanym środkiem dydaktycznym. Czy coś może j± zast±pić? Przedstawiamy praktyczne informacje o cybertablicy - nowoczesnym, wielofunkcyjnym urz±dzeniu, wykorzystuj±cym technologie bezprzewodowe.

 

Marcin PAWLIK
Jak dodać komentarz audio i wideo do prezentacji PowerPoint?

Korzystanie z możliwości programu Microsoft Producer for PowerPoint. Instrukcja krok po kroku.

 

Robert KOLEBUK
Szkolne studio nagrań

Szkolne studio nagrań nie jest nierealnym pomysłem, lecz wspaniał± możliwości± rozszerzenia form nauczania w każdej placówce. Do jego stworzenia nie potrzeba właściwie nic ponad to, czym przeciętna placówka oświatowa i tak dysponuje. Spróbować naprawdę warto.

 

Mirosława BOGACZ
Projektor multimedialny - Jak wybrać?

Kupuj±c projektor multimedialny, należy wzi±ć pod uwagę wiele kryteriów, nie zawsze zrozumiałych dla laika. Przedstawiamy praktyczny poradnik, który ułatwi orientację w zawiłych parametrach technicznych i umożliwi wybór najlepszego projektora do ICIM.

 

Z DO¦WIADCZEŃ/ Z BIBLIOTEK

Izabela RUDNICKA
Klub medialny jako forma pracy z uczniem zdolnym w internetowym centrum informacji multimedialnej

To właśnie w centrum informacji uczniowie poznaj± wartość twórczej pracy, sens rozwoju intelektualnego, wartość osi±gnięć zdobytych dzięki wspólnej pracy w grupie.

 

Mirosława BOGACZ
O karaoke w ICIM

Karaoke - czyli śpiewanie do podkładu muzycznego znanych piosenek - to lubiana przez uczniów rozrywka, któr± można wykorzystać także w szkole.

 

SCENARIUSZE

Agata SAFIAN
Budowa ksi±żki i czasopisma

Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Scenariusz ukazuje praktyczne możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej podczas zajęć w bibliotece przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej.

 

Maria GRON
Multimedialne galerie malarstwa

Scenariusz zajęć edukacyjno-wychowawczych do realizacji np. w okresie zimowych ferii szkolnych.

 

Izabela BAJAK
Więcej wiem, więcej umiem, więcej potrafię

Wykorzystanie bibliotecznej pracowni ICIM w pracy z czytelnikiem w SZS nr 1 w Opatowie

 

PRZEDSTAWIAMY SCI

Agnieszka ADAMOWICZ
Biblioteki Międzynarodowej Szkoły w Genewie

 

KRÓTKO

Mirosława BOGACZ
Biblioteka edukacji medialnej

Henry Jenkins: Kultura konwergencji

 

"Biblioteka - Centrum Informacji" Nowe czasopismo dla bibliotek

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika "Biblioteka w Szkole" będ± otrzymywali nowe czasopismo w formie bezpłatnego dodatku-wszywki (raz na kwartał, pocz±wszy od numeru 7-8/2008). Kto nie prenumeruje "Biblioteki w Szkole", będzie mógł nowe pismo kupić oddzielnie

 


kup ten numer w naszym sklepie