Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka Centrum Informacji 2011 nr 2

PERSPEKTYWY I INNOWACJE

Mirosława BOGACZ
Biblioteka - szkolne centrum innowacji

Nowoczesna biblioteka szkolna powinna wyzwalać kreatywność uczniów i nauczycieli oraz kreatywność własn± nauczycieli bibliotekarzy.

 

Grażyna GREGORCZYK
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. Ważne zadania edukacyjne dla biblioteki - szkolnego centrum informacji

Troska o zdrowie ucznia to jedno z zasadniczych zadań szkoły d±ż±cej do pełnego i wszechstronnego rozwoju swoich wychowanków. Biblioteki szkolne mog± odgrywać znacz±c± rolę w edukacji prozdrowotnej.

 

ARKANA WARSZTATU

Bożena BORYCZKA
Małe narzędzia dla innowacyjnego nauczyciela bibliotekarza

Internet obfituje w różnego rodzaju darmowe programy i aplikacje sieciowe, które mog± być bardzo przydatne
w innowacyjnej bibliotece szkolnej. Artykuł przedstawia wybrane narzędzia i możliwości ich wykorzystania.

 

Z DO¦WIADCZEŃ/ Z BIBLIOTEK

Katarzyna CHOJNACKA
Miganie w bibliotece szkolnej

Znajomość języka migowego umożliwia nawi±zanie kontaktu z niepełnosprawnymi rówieśnikami. Autorka proponuje projekt maj±cy na celu przełamywanie barier i poznanie środowiska osób niesłysz±cych.

 

Katarzyna PYTLAKOWSKA
Biblioterapia w ICIM

Pomysł na dotarcie do młodzieży o szczególnych potrzebach emocjonalnych.

 

Maria WIADEREK
Pomysły na blogi

 

Hanna BATOROWSKA
Szkolne centrum informacji w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej

Realizacja projektu i charakterystyka oferty usług przeznaczonych dla środowiska lokalnego.

 

PRZEDSTAWIAMY SCI

Elżbieta MIECZKOWSKA
Biblioteki szkolne - media centers w USA na przykładzie szkoły Crestwood w Paris w stanie Illinois

O konfrontacji z amerykańskim mitem bibliotek i rzeczywistości± amerykańskich media centers pisze Elżbieta Mieczkowska - dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej.

 

SCENARIUSZE I PROJEKTY

Danuta SALAMON
Lektury na tapecie

Webquest z języka polskiego dla klasy III gimnazjalnej lub z wiedzy o kulturze dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej.

 

KRÓTKO

Monika DŁUGA
God save the book... Będ±c szczęśliw± bibliotekark± (i blogerk±) - pocz±tki

 

 

"Biblioteka - Centrum Informacji" czasopismo dla bibliotek

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika "Biblioteka w Szkole" otrzymuj± nowe czasopismo w formie bezpłatnego dodatku-wszywki (raz na kwartał). Kto nie prenumeruje "Biblioteki w Szkole", może pismo kupić oddzielnie

 


kup ten numer w naszym sklepie