Jarosław Misiak

Absolwent Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracuje jako nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 11 w Chełmie.

Publikacje: artykuły na łamach "Biblioteki w Szkole" a także:

  • Współczesna polska książka artystyczna. Ośrodki wydawnicze i dorobek edytorski. W: Z książką przez wieki, Lublin 2002.
  • Dokumenty elektroniczne jako nowa forma udostępniania tekstu. Szanse i zagrożenia niekontrolowanego obiegu książki elektronicznej. W: Książka ponad podziałami, Lublin 2007.
  • Książka artystyczna w Polsce - nowe wyzwania i szanse [dokument elektroniczny], EBIB 2002 nr 10. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/39/misiak.php
zamknij