Awans zawodowy nauczycieli. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Back Powrót

Poniżej przedstawiamy zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat awansu zawodowego. Powstało on na kanwie zestawienia opracowanego  przez p. Danutę Orzeł z Nysy (opublikowanego w "Bibliotece w Szkole" 2001 nr 11). Uzupełniła je Elżbieta Gucwa z Bielska-Białej oraz Grażyna Piatkowska z Nowej Soli. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych awansem do lektury oraz do uzupełniania wykazu o kolejne wartościowe pozycje. Czekamy!

W wykazie został utrzymany podział przyjęty przez p. Danutę Orzeł na: wydawnictwa zwarte, artykuły w czasopismach, drukowane plany rozwoju zawodowego.

Wydawnictwa zwarte

Awans zawodowy nauczyciela: materiały szkoleniowe. Poznań, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 2002

Awans zawodowy nauczycieli. W: Ministerstwo Edukacji Narodowej o nowelizacji Karty Nauczyciela Red. Wojciech Książek i in. Warszawa: MEN 2000, s. 32-44

Awans zawodowy nauczyciela. Materiały informacyjne. Część I. Nauczyciel stażysta; Część II. Nauczyciel kontraktowy; Część III. Nauczyciel mianowany; Część IV. Opiekun stażu; Część V. Dyrektor szkoły. Warszawa: Wydawnictwa CODN2000

Awans zawodowy nauczyciela : przepisy , procedury, przykłady. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 2001

Chojnacki Jan, Pomianowska Małgorzata: Awans zawodowy nauczycieli. W: Poradnik nauczyciela. Red. E. Tołwińska-Królikowska. Warszawa: Wydaw. RAABE 2000, s. 1-22

Dybek Halina: Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Kraków: Impuls 2000

Dzierzgowska Irena: Wspinaczka po stopniach awansu. Cykl 7 poradników: Nauczyciel stażysta, Nauczyciel kontraktowy, Nauczyciel mianowany, Opiekun stażu, Dyrektor szkoły, Ekspert, Instytucje prowadzące szkołę. Warszawa: Wydaw. "Muza Szkolna" 2001

Garstka Tomasz: Zadania opiekuna stażu. W: Poradnik nauczyciela. Red. E. Tołwińska-Królikowska. Warszawa: Wydaw. RAABE 2000,  rozdz. I 2.1, s. 1-23

Garstka Tomasz, Marszałek Jacek: Nauczyciel na starcie. Przewodnik dla nauczyciela stażysty. Seria: Rozwój zawodowy nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwa CODN 2000

Golonka Barbara, Jurowicz Grażyna, Migacz Andrzej, Ożarski Piotr: Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela (awans zawodowy). Materiały pomocnicze dla nauczycieli (propozycje). Opole: WOM 2000

Grącka Joanna: Droga awansu zawodowego nauczycieli. Poradnik. Warszawa: Grupa Wydawnicza Infor 2001

Guzek Krzysztof: Stopnie awansu zawodowego. Dokumenty, komentarze, plan rozwoju zawodowego, wzory pism. Lublin: Akademicka Oficyna Wydawnicza 2000

Karpiński Sergiusz: Awans zawodowy nauczyciela stażysty: poradnik dyrektora. Katowice: Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych 2001

Makowski Kazimierz : Podręcznik dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. Red. Bohdan Orłowski. Konstancin, Warszawa: Programowanie Komputerów 2001

Nowacki Jerzy: Rozwój zawodowy nauczyciela.  Jelenia Góra: Wydawnictwo Nauczycielskie, 2001

Obidniok D., Pfeiffer A.: Rozwój zawodowy nauczyciela: opis i analizowanie problemów edukacyjnych. Katowice: ZNP OUPiS 2001

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego, wychowawczego, strukturalno-systemowego (programowego, organizacyjnego) : teoria i praktyka z przykładami ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej : dodatkowe wymagania kwalifikacyjne dla nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Red. H. Składanowskiego. Toruń: "Bea-Bleja" 2001

Pielachowski Józef: Rozwój i awans zawodowy nauczyciela, czyli jak uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły. Poznań: Wydaw. eMPi² 2000

Pomianowska Małgorzata, Tołwińska-Królikowska Elżbieta: Jak tworzyć plan rozwoju zawodowego. W:Poradnik nauczyciela. Red. E. Tołwińska-Królikowska. Warszawa: Wydaw. RAABE 2000, rozdz. I 2.2,  s. 1-16

Pomianowska Małgorzata: Zadania dyrektora szkoły w związku z procedurą awansu zawodowego. W: Nowa szkoła. Prawo i organizacja. Red. E. Wieczorek. Warszawa: Wydaw. RAABE 2000, rozdz. D 2.3,  s. 1-29

Pomianowska Małgorzata, Sielatycki Mirosław, Tołwińska-Królikowska Elżbieta: Awans zawodowy nauczyciela. Poradnik. Seria: Rozwój zawodowy nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwa CODN 2000

Pomianowska Małgorzata, Sielatycki Mirosław, Zielińska Magdalena: Awans zawodowy nauczyciela: poradnik. - Warszawa: CODN 2000

Sawiński Julian Piotr: Plan rozwoju nauczyciela stażysty: (propozycja dla nauczycieli). Koszalin: Wydaw. CEN, 2000

Składanowski Henryk: Awans zawodowy nauczyciela. Najważniejsze zagadnienia prawne oraz zadania i wymagania kwalifikacyjne na poszczególne stopnie awansu zawodowego z przykładowymi planami na nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. Toruń: Wydaw. Bea-Bleja 2000

Skórka-Nowicka A., Kolarska B., Bartnik E.: Opiekun stażu i jego nauczyciel w drodze do awansu. Krzeszowice: "Kubajak" 2001

Skubacz Alicja, Duda Jerzy: Drogi awansu zawodowego (Poradnik dla dyrektorów szkół). Opole: WOM 2001

Stachańczyk H.: Awans zawodowy nauczyciela: dokumentowanie powinności i wymagań. Katowice: ZNP OUPiS 2001

Stachańczyk H.: Jak przygotować dokumentacje do postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego: poradnik. Katowice: ZNP OUPiS 2001

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela: dokumenty, komentarze, plan rozwoju zawodowego, wzory pism / oprac. Krzysztof Guzek . Lublin: Akademicka Oficyna Wydawnicza 2000

System awansu zawodowego nauczycieli. W: Ministerstwo Edukacji Narodowej o nowelizacji Karty Nauczyciela Red. Wojciech Książek i in. Warszawa: MEN 2000, s. .9-13

Szymala Adam: Plan rozwoju zawodowego nauczyciela. W: Nowa szkoła. Prawo i organizacja. Red. E. Wieczorek. Warszawa: Wydaw. RAABE 2000,  rozdz. D 2.5, s. 1-13

Szymańska Maria: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego z mocy prawa. W: Nowa szkoła. Prawo i organizacja. Red. E. Wieczorek. Warszawa: Wydawnictwo RAABE 2000,  rozdz. D 2.1,  s. 1-9

Szymańska Maria: Zasady i warunki awansu zawodowego w okresie przejściowym. W: Nowa szkoła. Prawo i organizacja. Red. E. Wieczorek. Warszawa: Wydaw. RAABE 2000,  s. 1-6

Wasiluk Krystyna, Zielińska Agnieszka, Soczyński Bogumił: Awans zawodowy nauczycieli. Poradnik. Gdańsk: Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność" 2000

Wieczorek Edward: Wniosek i dokumentacja awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego i mianowanego. W: Nowa szkoła. Prawo i organizacja. Red E. Wieczorek. Warszawa :Wydaw. RAABE 2000, rozdz. D 2.7, s. 1-48

Wieczorek Edward: Wniosek i dokumentacja o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego w trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. W:Nowa szkoła. Prawo i organizacja. Red E. Wieczorek. Warszawa: Wydaw. RAABE 2000,  rozdz. D 2.6,  s. 1-13

Wzory druków dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. W: Nowa szkoła. Prawo i organizacja. Red. E. Wieczorek. Warszawa Wydaw. RAABE 2000, rozdz. D 2.4, s. 1-8

Artykuły w czasopismach

Aulich Maria: Dyplomowani. "Głos Naucz.." 2001 nr 15 s. 3

Awans zawodowy nauczyciela. Nauczyciel kontraktowy awans na stopień nauczyciela mianowanego. Materiały informacyjne. "Głos Naucz." 2000 nr 40 s. 1 - 4; cd. nr 41 s. 5 - 8; cd. nr 42 s. 9 - 12

Awans zawodowy nauczyciela. Nauczyciel mianowany awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Materiały informacyjne. "Głos Naucz." 2000 nr 43 s. 1 - 4; cd. nr 44 s. 5 - 8

Awans zawodowy nauczyciela. Nauczyciel stażysta awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Materiały informacyjne. "Głos Naucz." 2000 nr 37 s. 1 - 4; cd. nr 38 s. 5 - 8; cd. 39 s. 9 - 12

Awans zawodowy nauczyciela. Opiekun stażu. Materiały informacyjne. "Głos Naucz. 2000 nr 45 s. 1 - 4; cd. nr 46 s. 5 - 8

B.P.: Z doświadczeń opiekuna stażysty. "Gaz. Szk." 2001 nr 11 s. 10

Banasik Irena: Stopnie awansu. "Bibl. w Szk." 2001 nr 2 s. 8

Bania Alicja: Przyjemności awansu. "Głos Naucz." 2001 nr 8 s. 8

Barański S.: Kamień pingwina. "Nowa Szkoła" 2001 nr 3 s. 29-30

Belka-Sendłak L., Sendłak J.: Nauczyciel - opiekun nauczyciela stażysty. " Nowa Szkoła" 2001 nr 2 s. 60

Bieniak A.: Nieskazitelna przeszłość. "Nowa Szkoła" 2001 nr 3 s. 31-33

Buczek Zbigniew: Przyjemności awansu. "Głos Naucz." 2001 nr 7 s. 9

Burewicz A.: Strategia zdalnego kształcenia i doskonalenia nauczycieli. "Edukacja Medialna" 2001 nr 2 s. 11-13

Chrząstowska B.: W trosce o awans. "Polonistyka" 2001 nr 7 s. 388-393

Cyganiuk J., Mysiurski A. M.: Przykładowy plan rozwoju zawodowego. "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" 2001 nr 4 Wkładka s. 5-9

Dokumentacja wniosku na stopień nauczyciela dyplomowanego. Oprac. Krystyna Wasiluk. "Przegląd Oświatowy "Solidarność" 2001 nr 11 s. 9-10, 20

Dorobek zawodowy i twórczy nauczyciela? "Przegląd Oświatowy "Solidarność" 2001 nr 3 s. 9-10

Dyrektor zreformowany. Dyrektor szkoły - ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty. "Gaz. Szk." 2000 nr 23 s. 6 - 7

Figielska-Pezda Elżbieta, Makowska Maria, Stanek Marlena, Wołłejko-Ulatowska Grażyna: Kontrakt pomiędzy opiekunem stażu a nauczycielem starającym się o awans zawodowy (propozycje rozwiązań). "Wychow. na co Dzień" 2001 nr 1/2 s. I - III

Gajewska M., Gródecka E.: Planowanie własnego rozwoju. "Nowa Szkoła" 2001 nr l s. 28-30

Gołębniak B. D.: O awansie, czyli rozwoju zawodowym z perspektywy refleksyjnego podejścia do profesjonalizmu nauczycieli. "Dyrektor Szkoły" 2001 nr 12 s. 3-7

Grącka Joanna: Pierwsi dyplomowani. "Gaz. Szk." 2001 nr 12 s. 6

Gromadzka Elżbieta, Majewska Halina Awans zawodowy nauczyciela mianowanego - nauczyciel bibliotekarz. "Bibl. w Szk." 2001 nr 5 s. 4-7

Grygier U.: Analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w klasie integracyjnej. Nowa Szkoła 2001 nr 8 s. 40-42

Grygier U.: Nowa rola - opiekun stażu. "Nowa Szkoła" 2002 nr 2 s.39-42

I.K.: Wokół awansu. "Głos Naucz." 2001 nr 2 s. 3

Iwanicka I.: Na skróty. "Nowa Szkoła" 2002 nr 6 s. 35-36

J.G.: Awans - 30 procent efektów. "Gaz. Szk." 2001 nr 17 s. 2

Jak uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego? Oprac. Krystyna Wasiluk. "Przegląd Oświatowy "Solidarność" 2000 nr 12 s. 7-8

Jak zaplanować rozwój zawodowy. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela-bibliotekarza, Jolanty Sierockiej-Kanafa w szkole podstawowej z klasami integracyjnymi. "Gaz. Szk." 2000 nr 23 s. 21

Jak zaplanować rozwój zawodowy. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego Bolesława M. Kanafy. "Gaz. Szk." 2000 nr 23 s. 21

Jerzyk Agnieszka: Awans zawodowy nauczyciela. "Gaz. Szk." 2001 nr 14 s. 7

Jeziorna E.: Kontrakt: umowa o współpracy. "Nowa Szkoła" 2001 nr l s. 36-38

Jurczyk Paweł: Ścieżki rozwoju zawodowego. "Gaz. Szk." 1999 nr 2 s. 18

Kardaś T.: Jak (nie) zostać nauczycielem dyplomowanym? "Fizyka w Szkole" 2001 nr 2 s. 121-123

Kardaś T.: Jak (nie) zostać nauczycielem dyplomowanym? "Nowa Szkoła" 2001 nr 3 s. 34-37

Kazimierowicz M.: Awans zawodowy - jakość pracy nauczyciela. "Nowa Szkoła" 2001 nr 5 s. 50-­52

Kij Anna: Wątpliwy awans. "Głos Naucz." 2000 nr 29 s. 2

Kołacz Teresa: Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego w zakresie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. "Wszystko dla Szk." 2000 nr 11 s. 1 - 4

Konarska Teresa: Awansowanie w toku. "Głos Naucz." 2000 nr 47 s. I

Konarska Teresa: Awansowanie z mocy prawa. W: Repetytorium dla dyrektorów. "Głos Naucz." 2000 nr 30 s. II

Konarska Teresa: Awansowanie związkowców. MEN informuje. "Głos Naucz." 2000 nr 43 s. VI

Konarska Teresa: Jak awansować i od czego zacząć? "Głos Naucz." 2000 nr 11 s. II

Konarska Teresa: Kolizja w awansowaniu stażysty. Głos Naucz. 2001 nr 14 s. I

Konarska  Teresa: Kto kogo ocenia. "Głos Naucz." 2001 nr 1 s. II

Konarska Teresa: Nagradzani awansują szybciej. "Głos Naucz." 2000 nr 50 s. I

Konars Teresa: Na skróty do mianowania. "Głos Naucz."2001 nr 12 s. I

Konarska Teresa: Postępowanie zgodnie z terminem. "Głos Naucz." 2001 nr 14 s. I

Konarska Teresa: Przyśpieszone ścieżki awansowania. "Głos Naucz." 2000 nr 42 s. I - II

Konarska Teresa: Skrócony awans dyplomowanego. "Głos Naucz." 2000 nr 9 s. II

Konarska Teresa: Stając przed komisją. "Głos Naucz." 2000 nr 41 s. I

Konarska Teresa: Superlinia MEN dla "Głosu". IN STATU NASCENDI. "Głos Naucz." 2000 nr 51-52 s. III - IV

Księżyk M. B.: O zadaniach opiekuna stażu. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2001 nr 2 s. 52-53

Kucia Arkadiusz : Jak dokumentować procedurę oceny i rozwoju nauczyciela. "Dyrektor Szkoły" 2001 nr 5 s. 13-16

Kuźmińska Krystyna: Awans zawodowy nauczycieli - bibliotekarzy."Por. Bibl." 2001 nr 6 s. 32 - 33

Maciejewska Teresa: W drodze do awansu zawodowego. "Wychowawca". 2001 nr 6 s. 27 - 28

Milczarek J.: Ekspert w awansie zawodowym nauczyciela. "Nowa Szkoła" 2001 nr 2 s. 61

Mścisz Ryszard: Bezdroża awansu. "Głos Naucz." 2001 nr 31 s. 8

Nie taki diabeł straszny ... / Rozmowę z Mirosławem Sielatyckim, dyrektorem Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie notowała Krystyna Strużyna. "Głos Naucz." 2000 nr 51/52 s. VI i VIII

Nowak M.: O tym, jak z lenistwa nie rozwijam się zawodowo. "Nowa Szkoła" 2001 nr 3 s. 38-40

Opieka nad stażystą. Opiekun stażu - procedura opieki nad nauczycielem stażystą. "Gaz. Szk." 2000 nr 24 s. 6-7

Opiekun potrzebny od zaraz. Oprac. K. Strużyna. "Głos Naucz." 2002 nr 36 s.10

Okonowska Halina, Ozimek Dorota: Awans zawodowy nauczyciela: słownik niektórych terminów i pojęć. "Bibl. w Szk." 2003 nr 9 s. 36-37

Okonowska Halina, Ozimek Dorota: Współpraca opiekuna z podopiecznym: awans zawodowy nauczyciela. "Bibl. w Szk." 2003 nr 12 s. 2-6

Oraczko G.: Vademecum dyrektora. Zadania dyrektora w zakresie procedury dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela. "Nowa Szkoła" 2001 nr 1 s. 26-27

Palińska K.: Czy awansować?... "Wychowanie Muzyczne w Szkole" 2001 nr 2 s. 78-82

Partyka M.: Droga przez... staż. "Nowa Szkoła" 2002 nr 6 s. 61-62

Paszkowska Anna, Paszkowski Marcin: Schemat planu rozwoju zawodowego nauczyciela. "Wszystko dla Szk." 2000 nr 10 s. 13-14

PawelskI L.: Awans nauczycielski w zreformowanej szkole. "Nowa Szkoła" 2001 nr l s.11-13

Pielachowski J.: Rozwój i awans zawodowy nauczyciela. "Edukacja Medialna" 2000 nr 4 s. 1-2

Plan rozwoju nauczyciela bibliotekarza. Oprac. przez Marię Monikę Klein - członka Zarządu sekcji Bibliotekarskiej ZG ZNP or4az grupę nauczycieli z byłego woj. Pilskiego. "Głos Naucz." 2002 nr 14 s. III

Plan rozwoju zawodowego. "Gaz. Szk." 2000 nr 25 s. 21

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela (propozycje rozwiązań). "Głos Naucz." 2000 nr 35 s. 1-4

Pliszka E.: Jak przygotować dokumentację na stopień nauczyciela dyplomowanego? "Biblioteka w Szkole" 2001 nr 11 s. 20-21

Polechoński J., Pośpiech D.: Nauczycielu, publikuj w internecie! Nowa Szkoła 2002 nr 2 s. 39-42

Pożytki i niebezpieczeństwa awansu zawodowego. "Nowa Szkoła" 2002 nr 6 s. 61-62

Prażmowska K., Skalik K.: Planowanie własnego rozwoju w aspekcie zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego. Dyrektor Szkoły 2000 nr 11 s. 32-34

Ratyńska-Olechnowska Krystyna: Wskazówki do planu rozwoju dla bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. "Bibl. w Szk." 2003 nr 10 s. 3-5

Ratyńska-Olechowska Krystyna, Strzelecka Renata. Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego. "Bibl. w Szk." 2005 nr 3 s. 8-10

Ratyńska-Olechowska Krystyna, Strzelecka Renata: Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela mianowanego. Propozycje działań "Bibl. w Szk." 2005, nr 4 s. 9-11

Reps Lidia: Oceny nauczycieli i dyrektorów dotyczące procedur awansu zawodowego. "Dyrektor Szkoły" 2001 nr 11 s. 5-9

Sarna Grażyna: Byłam opiekunem stażu nauczyciela - bibliotekarza. "Bibl. w Szk." 2003 nr 4 s. 8

Sawiński Julian Piotr.: Jak zatwierdzić plan rozwoju zawodowego nauczyciela? "Dyrektor Szkoły" 2001 nr 5 s. 6-10

Sawiński Julian Piotr.: Rozwój zawodowy nauczyciela. "Edukacja i Dialog" 2001 nr 5 s. 47-50

Schemat planu rozwoju zawodowego nauczyciela. Oprac. Anna Paszkowska, Marcin Paszkowski. "Wszystko dla Szkoły" 2000 nr 10 s. 13-14

Siemianowski Andrzej,Uchman Hanna: Vademecum nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy. "Głos Naucz." - 2001 nr 26 s. 1 - 8; cd. nr 27 s. 9 - 12; cd. nr 28 s. 13 - 16; cd. nr 29 s. 17 - 20; cd. nr 30 s. 21 - 24; cd. nr 31 s. 25 - 28; cd. nr 32 s. 29 - 32

Skrobisz Joanna: Awans zawodowy."Głos Naucz." 2001 nr 2 s. II; nr 32 s. II;

Skrobisz Joanna: Długość stażu.  "Głos Naucz." 2001 nr 21 s. II

Skrobisz Joanna: Kontraktowy czy mianowany. "Głos Naucz." 2001 nr 12 s. II

Skrobisz Joanna: Staż a urlop macierzyński. "Głos Nauicz." 2001 nr 30 s. II

Skrobisz Joanna: Stopień awansu zawodowego. "Głos Naucz." 2001 nr 1 s. II;  nr 15 s. II

Skroisz Joanna: Zaliczenie przerwanego stażu. "Głos Naucz." 2001 nr 30 s. II

Słota Alina: Za i przeciw. "Gaz. Szk." 2001 nr 15 s. 6

Stawska Teresa: Czy zasługuję na awans. "Głos Naucz." 2001 nr 14 s. 9

Strusińska-Żukowska J.: Zawodowy awans nauczycieli. Prawo Pracy 2000 nr 12 s. 3-9

Strzelecka Dorota, Ratyńska- Olechnowska Krystyna: Awans zawodowy nauczyciela po nowemu: zmiany w przepisach dotyczących awansu zawodowego. "Bibl. w Szk." 2005 nr 2 s. 2-4

Szpulak Grażyna: Biblioteka szkolna a reforma edukacji. "Por. Bibl." 2001 nr 1 s. 7-9

Sztukiel Irena, Wrona Irena: Plan rozwoju zawodowego nauczyciela-bibliotekarza. "Por. Bibl." 2001 nr 2 s. 14-15

Szynal Magdalena: Nauczyciel bibliotekarz biblioteki pedagogicznej: awans zawodowy nauczyciela mianowanego. "Bibl. w Szk." 2003 nr 6 s. 1- 3

Ślot Janusz: Zadania dyrektora szkoły / placówki w procedurach uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. "Wychow. na co Dzień" 2001 nr 1/2 s. IV-V

Vademecum dla awansujących. "Głos Naucz." 2001 nr 24 s. 2

Wasilewski Juliusz: Stopnie awansu (procedura, kwalifikacje, dokumenty). "Bibl. w Szk." - 2000, nr 12, s. 1-9

Wiśniowska Marta: Jak pisać plan rozwoju zawodowego. "Gaz. Szk." 2000 nr 28 s. 5

Wlazło S.: Awans zawodowy inaczej. 'Głos Naucz.' 2002 nr 5 s.10

Wójcicka E.: Awans zawodowy - nauczyciel dyplomowany. 'Biblioteka w Szkole" 2002 nr 4 s. 1-7

Wójcicka Elżbieta: Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego. "Bibl. w Szk." 2003 nr 4 s. 1-4

Wójcicka Elżbieta: Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego. "Bibl. w Szk." 2005 nr 2 s. 2-8

Wróbel Bogusław: Przyjemności awansu. "Głos Naucz." 2001 nr 1 s. 9

Wspólne zadania, wspólne obowiązki. Kontrakt pomiędzy opiekunem stażu i nauczycielami starającymi się o awans zawodowy. "Przegląd Oświatowy "Solidarność" 2001 nr 6 s. 9-10

Zdobyć szlify mianowanego. Nauczyciel kontraktowy - procedura awansu na stopień nauczyciela mianowanego. "Gaz. Szk." 2000 nr 21 s. 6-7

Ze stażysty na kontraktowego. Nauczyciel stażysta - procedura awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. "Gaz. Szk." 2000 nr 20 s. 6-7

Zostać nauczycielem dyplomowanym. Nauczyciel mianowany - procedura awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. "Gaz. Szk." 2000 nr 22 s. 6-7

Plany rozwoju zawodowego

Nauczycieli stażystów

Plan współpracy opiekuna stażu z nauczycielem stażystą. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Tarnowcu; Nauczyciel stażysta: ks. mgr Andrzej Papież - katecheta.  Głos Nauczycielski 2001 nr 9 s. III-IV

Nauczycieli kontraktowych

Agnieszki Boroń - nauczycielki nauczania zintegrowanego Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie. "Głos Naucz." 2001 nr 47 s. VII-VIII

Anny Wajs - nauczyciela polonisty. - Głos Nauczycielski 2000 nr 47 s. 1-4

Danuty Ostrowskiej - nauczyciela-bibliotekarza Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kłodawie. Głos Nauczycielski 2001 nr 19 s. III-IV

Hanny Młodkowskiej, nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 81 (Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7) w Gdańsku. Głos Nauczycielski 2000 nr 49 s. 2-4

Nauczycieli mianowanych

Agnieszki Puchały nauczycielki języka łacińskiego XXXV LO im. B. Prusa w Warszawie. Głos Nauczycielski 2001 nr 22 s. IV

Aliny Ambroziak - nauczycielki-wychowawcy Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Ostrołęce. "Głos Naucz." 2001 nr 37 s. III-IV

Anety Jaszczak i Wandy Antczak - nauczycielek ze Szkoły Podstawowej w Natalii w powiecie tureckim, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Posiadane kwalifikacje: nauczanie zintegrowane, wychowanie przedszkolne, nauczanie religii, nauczanie języka polskiego. Głos Nauczycielski 2001 nr 22 s. III - IV

Anna Drynda - nauczyciel chemii w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Opolu. Głos Nauczycielski 2001 nr 8 s. III

Anny Perkiewicz - nauczyciela logopedy z Przedszkola Integracyjnego nr 68 przy ul. Długosza 29 we Wrocławiu. Głos Nauczycielski 2001 nr 6 s. IV

Barbary Midy - nauczyciela polonisty. Głos Nauczycielski 2001 nr 7 s. III-IV

Barbary Niedźwieckiej - nauczycielki Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej. Głos Nauczycielski 2001 nr 15 s. IV

Barbary Stefanek-  nauczycielki oddziału przedszkolnego przy Przedszkolu Samorządowym w Kodniu. Głos Nauczycielski 2001 nr 15 s. III

Beaty Kameli ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim.  Głos Nauczycielski 2001 nr 21 s. III- IV

Beaty Kowalik - kierownika warsztatów Szkoły Zasadniczej nr 5 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Nowym Targu. Głos Nauczycielski 2000 nr 50 s. III -V

Bogusławy Fiał - nauczycielki informatyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Skarszewach. "Głos Naucz." 2001 nr 38 s. IV

Bożeny Gładysz-Malik nauczyciela mianowanego Publicznego Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie. Głos Nauczycielski 2001 nr 11 s. III-IV

Bożeny Kubowicz-Machnica - posiadającej kwalifikacje do nauczania przedmiotów matematyki, fizyki. Głos Nauczycielski 2000 nr 48 s. 3-4

Bożeny Stokłosy - nauczycielki matematyki w Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie. Głos Nauczycielski 2001 nr 14 s. III- IV

Cezarego Przygockiego - zastępcy dyrektora, nauczyciela Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kłodawie. Głos Nauczycielski 2001 nr 18 s. III-IV

Dariusza Kołodziejczyka nauczyciela wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu. Głos Nauczycielski 2000 nr 48 s. 1-2

Elżbiety Obarskiej z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni.  Głos Nauczycielski 2001 nr 24 s. IV

Elżbiety Siwińskiej - wychowawczyni w Bursie Szkolnej w Sanoku. Głos Nauczycielski 2001 nr 23 s. III-IV

Foltman B. Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczycielki techniki-informatyki. "Edukacja Ogólnotechniczna" 2001 nr 29 s. 21-22

Grażyny Kamińskiej  - kierownika świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Połańcu. Głos Nauczycielski 2001 nr 12 s. III-IV

Haliny Krzywonos - nauczycielki polonistki Szkoły Podstawowej nr 21 w Gliwicach. Głos Nauczycielski 2001 nr 16 s. III-IV

Iwony Kałużnej - nauczycielki nauczania początkowego Zespołu Szkół Publicznych w Kuczkowie. Głos Nauczycielski 2001 nr 17 s. III - IV

Jolanty Zawady, nauczyciela bibliotekarza, zatrudnionej w Gimnazjum nr 33 (Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7) w Gdańsku,. Głos Nauczycielski 2000 nr 49 s. 1-2

Jerzego Radkiewicza - nauczyciela wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej Kargowa.  Głos Nauczycielski 2001 nr 10 s. III - IV

Kaniewski P.: Plan rozwoju zawodowego. "Edukacja Ogólnotechniczna" 2000 nr 26 s. 20-22

Kołacz T.: Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego w zakresie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. "Wszystko dla Szkoły" 2000 nr 11 s. 1-4

Krystyny Wiącek - wicedyrektorki ODN w Siedlcach. "Głos Naucz." 2001 nr 46 s. III-IV

Krzysztofa Bierzyńskiego - nauczyciela Zespołu Szkół Technicznych w Czeladzi. "Głos Naucz." 2002 nr 1 s. III-IV

Leszka Czyża -  nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego nauczany przedmiot: plastyka, informatyka. Głos Nauczycielski 2001 nr 5 s. IV

Marii Borowej - nauczycielki  ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie. Głos Nauczycielski 2001 nr 20 s. IV

Małgorzaty Kiebały, Hanny Janowicz - nauczycielek przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku. Głos Nauczycielski 2001 nr 3 s. III-IV

Małgorzaty Kupijaj - nauczycielki chemii i fizyki w Gimnazjum w Sieroszowicach. "Głos Naucz." 2001 nr 43 s. III-IV

Małgorzaty Sobolewicz -  nauczycielki oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Silnowie.  Głos Nauczycielski 2001 nr 13 s. III-IV

Małgorzaty Tarasiewicz - nauczycielki Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ząbrowie Głos Nauczycielski 2001 nr 4 s. III-IV

Romualdy Schlagner - nauczycielki posiadającej kwalifikacje do nauczania języka polskiego, wiedzy o regionie oraz kwalifikacje nauczyciela-bibliotekarza. Głos Nauczycielski 2001 nr 20 s. III- IV

Stanisławy Gawlik, Bożeny Szczepaniak, Barbary Sznajder, Szkoła Podstawowa w Miejscu Piastowym (woj. podkarpackie) [adresowany do nauczycieli mianowanych, ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego, ze skróconą ścieżką awansu zawodowego]. - Głos Nauczycielski 2000 nr 51-52 s. VII - VIII

Sztukiel. I., Wrona I.: Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza. "Poradnik Bibliotekarza" 2001 nr 2 s. 14-15

Teresy Kabendy - nauczycielki ZSR w Zambrowie. "Głos Naucz." 2001 nr 47 s. VII

Urszuli Mużykowskiej - nauczycielki wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Energetycznych w Sosnowcu. Głos Nauczycielski 2001 nr 25 s. III-IV

Urszuli Pasieki - nauczycielki z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Międzyświeciu. Głos Nauczycielski 2001 nr 24 s. III

Wandy Lewandowskiej - nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 3 w Legionowie. Głos Nauczycielski 2001 nr 5 s. III - IV

Zdzisławy Sosnowskiej - nauczycielki matematyki i rewalidacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej w Lublinie. "Głos Naucz." 2002 nr 5 s. III

mgr Zofii Kamińskiej - nauczycielki historii i zastępcy dyrektora do spraw pedagogicznych w Zespole Szkół nr 27.  Głos Nauczycielski 2001 nr 2 s. III-IV

Zofii Piegzy - nauczycielki rachunkowości z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Lange w Chorzowie. Głos Nauczycielski 2001 nr 23 s. IV

Zofii Rudzińskiej - nauczycielki kształcenia zintegrowanego Szkoły Podstawowej w Czarnocinie. "Głos Naucz." 2002 nr 1 s. IV

Opis i analiza przypadków edukacyjnych

Brążkiewicz Marzanna: Rola nauczyciela bibliotekarza w kształtowaniu właściwej postawy uczniów przy wykorzystywaniu multimediów: opis i analiza rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego. "Bibl. w Szk." 2003 nr 6 s. 5

Chmielewska Jadwiga: Praca biblioteczna z uczniem trudnym: opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego. Bibl. w Szk." 2004 nr 3 s. 16-17

Klemba Grażyna: Docenianie uczniów przez nauczyciela - bibliotekarza: opis i analiza przypadku. "Bibl. w Szk." 2003 nr 1 s. 4-5

Kwiatkowska Anna: Bibliografia załącznikowa w pracach dyplomowych uczniów: opis i analiza przypadku edukacyjnego w bibliotece szkolnej. "Bibl. w Szk." 2003 nr 11 s. 6-7

Mroczkowska Małgorzata: Aktywizowanie współpracy z rodzicami. Opis i analiza przypadku. "Bibl. w Szk." 2002 nr 5 s. 14-15

Nowak Elżbieta: Czy gazetka uczniowska może pełnić w szkole funkcję wewnętrznego public relations?: opis i analiza rozpoznawania i rozwiązywania problemu organizacyjnego. "Bibl. w Szk." 2003 nr 9 s. 2-3

Szpulak Grażyna: Uczeń zdolny i jego potrzeby czytelnicze: analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej. "Bibl. w Szk." 2002 nr 5 s. 13

Tyła Alicja: Czy można zachęcić dzieci do czytania? : opis i analiza przypadku pedagogicznego. "Bibl. w Szk." 2003 nr 12 s. 6-7

Zawadzka Renata: Zajęcia biblioterapeutyczne: opis i analiza przypadku. "Bibl. w Szk." 2002 nr 5 s. 16

Back Powrót