Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Szkolne ABC

 

Ananas

Niby nazwa owocu. W szkole to osoba, kt髍a urozmaica szare 縴cie klasy. Bohater (negatywny) sn體 dyrektora szko硑.

 

Ba硍an

Rodzaj komplementu, kt髍ym nauczyciel mo縠 obdarzy ucznia. U縴wany nie tylko w okresie zimowym.

 

 

Boisko

Miejsce odreagowania stres體. Odbywaj si tam sceny przypominaj眂e bitw pod Grunwaldem lub mecz rugby.

 

Cia硂 pedagogiczne

Grupa powa縩ych os骲, potocznie zwanych nauczycielami. Ich celem 縴ciowym jest walka z wiatrakami, czyli edukacja wychowank體.

 

Dyrektor

Wykonawca w砤dzy absolutnej. Szef ca砮j budy. Osoba, przed kt髍 czuje si respekt. W砤禼iciel naj砤dniej urz眃zonego lokum w szkole.

 

Dzienniczek

Najrzadziej noszony do szko硑, najcz甓ciej zaginiony w bli縠j nie okre秎onych okoliczno禼iach.

 

 

Energia

Inaczej power. Rozpiera uczni體. Najbardziej widoczna (i s硑szalna) na przerwach. Jej wymiernymi oznakami s si馽e i zwichni阾e nogi w kostce.

 

Fanaberie

Szeroki wachlarz metod pedagogicznych stosowanych przez belfr體. Zjawisko, kt髍ego nie potrafi zrozumie uczniowie.

 

Gabinet dyrektora

Pomieszczenie, przed wej禼iem do kt髍ego ka縟y jest przekonany o swojej niewinno禼i.

 

Hobby

Kiedy okre秎ano nim proces zbierania znaczk體 pocztowych. Obecnie oznacza sp阣zanie czasu z komputerem.

 

 

Klasa

Wyraz ten ma dwa znaczenia: po pierwsze oznacza sal umys硂wych tortur (a dla niekt髍ych 45 minutowej drzemki); w drugim znaczeniu jest to Silna Grupa pod Wezwaniem, sk砤daj眂a si coraz cz甓ciej z 30 wojownik體.

 

Korepetycje

Znienawidzony przez uczni體 rodzaj przyswajania wiedzy. Po縠racz pieni阣zy dla rodzica.

 

Lekcja

Czas mi阣zy przerwami, najmniej atrakcyjna forma sp阣zania czasu w szkole. Zdaniem uczni體 - zupe硁ie niepotrzebna.

 

Lektura

Ksi笨ka, kt髍 trzeba przeczyta. Wymaga opanowania umiej阾no禼i czytania w podstawowym stopniu.

 

 

Mi硂舵

Cudowna odskocznia od szkolnych obowi眤k體. Stan zauroczenia p砪i przeciwn. Okres wzmo縪nej dba硂禼i o sw骿 wygl眃.

 

Nauczyciel

Cz硂wiek, kt髍y lubi du縪 m體i. Sprawca uczniowskich stres體. U縴tkownik d硊gopisu z czerwonym wk砤dem.

 

Ocena

Wska糿ik wiedzy ucznia. Obiekt znacznych zainteresowa rodzic體. Przyczyna tajemniczego znikania dziennik體 klasowych.

 

Patron szko硑

Mo縩a go zobaczy w wersji kamiennej lub olejnej na honorowym miejscu szko硑. Bywa te bohaterem hymnu szko硑. Z okazji jego 秝i阾a odbywaj si imprezy sportowe. Og髄nie jest weso硂.

 

Prymus

Wszystko wie, wszystko umie. Zawsze trzyma r阫 w g髍ze.

 

Przyjaciel

Fajny gostek. Osoba, kt髍a Ci lubi, mimo, 縠 dobrze Ciebie zna. Chodzi z Tob na wagary. W sto丑wce zjada za Ciebie znienawidzon w眛r骲k.

 

Rada pedagogiczna

S眃 nad niewinnymi duszami uczni體.

 

 

Rok szkolny

Okres niewoli ucznia. Temat tabu w czasie wakacyjnym. To nieprawda, 縠 trwa tylko 10 miesi阠y. To a 10 d硊gich, nieko馽z眂ych si miesi阠y w oczekiwaniu na wakacje.

 

Samorz眃 uczniowski

Wybra馽y losu, czyli szkolny parlament. Grupa os骲, kt髍a walczy ze szkolnymi stereotypami. Najcz甓ciej za pomoc organizowania cz阺tych dyskotek.

 

 

Tablica

Do klasy pi眛ej ka縟y ucze chcia砨y nami阾nie zmywa j g眀k, od klasy sz髎tej obserwuje si raptowny spadek zainteresowania t czynno禼i.

 

Usprawiedliwienie

Bliski kontakt z rodzicami, kt髍y najcz甓ciej ko馽zy si szlabanem na komputer.

 

Wagary

Przerwa w mozolnej pracy ucznia. Wycieczki krajoznawcze po okolicy bez przewodnika. Element integruj眂y klas.

 

Zeszyt

Kartki papieru do zapisania. Miejsce na tw髍cz prac ucznia. W razie potrzeby 砤two wymienialny.

 

Ze spuszczon g硂w, powoli,
Idzie ucze i wszystko go boli,
Ci昕ki tornister na plecach niesie.
To oznacza, 縠 zacz背 si wrzesie.

Bibliografia:

Beata Igielska "S硂wnik termin體 szkolnych (na podbudowie filozofii szkolnej)". Nowa Szko砤 2003 nr 10 s. 31

Czasopismo Victor Junior

 

 

wersja spakowana w formacie Microsoft Word (2,25 MB)

dzia: Kr髏kie gazetki na d硊gie przerwy