Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Hej, ma硂laty, palenie to same straty!

PROSZ WSTA! S IDZIE!

Oskar縪ny: PAPIEROS

iadkowie: PCA i SERCE

Dym papierosowy zawiera 4000 r罂nych substancji szkodliwych dla zdrowia:

Cia砤 smo硂wate, kt髍e gromadz si w p硊cach, s jedn z przyczyn raka p硊c i krtani.

Truj眂e zwi眤ki chemiczne - fenole - niszcz nab硂nek oskrzelowy.

Tlenek w阦la - zmniejsza zawarto舵 tlenu we krwi, utrudnia prac serca, kt髍e gorzej t硂czy krew do r罂nych cz甓ci cia砤.

Nikotyna - jest to trucizna u縴wana do t阷ienia owa璬體. Obkurczaj眂 禼iany naczy krwiono秐ych powodu璲e zaburzenia pracy serca

20 sztuk wypalonych dziennie papieros體 skraca 縴cie o oko硂 5 lat,

40 sztuk dziennie - o 8 lat,

ka縟y papieros skraca 縴cie o 5,5 minuty.

Czy chcesz do縴 p蠹nej staro禼i??

A czy chcia砨y jedn r阫 podnosi ci昕ary??

Palenie papieros體 przez dzieci i m硂dzie w wieku szkolnym wywo硊je jeszcze wi阫sze szkody ni palenie przez doros硑ch. Por體nuj眂 秝iadectwa szkolne w Niemczech, Szwajcarii. USA, Wielkiej Brytanii i innych krajach badacze stwierdzili, 縠 uczniowie pal眂y maj o 25% gorsze wyniki w nauce. Na odrabianie zada potrzebuj wi阠ej czasu, gorzej ucz si na pami赕, w badaniach testowych pope硁iaj wi阠ej b酬d體. Dzieci pal眂e papierosy maj ni縮zy wzrost, mniejsz wag cia砤, mniejszy obw骴 klatki piersiowej. Osi眊aj gorsze wyniki w sporcie: w biegach, marszu i p硑waniu.

Pierwszy papieros jest najwi阫szym g硊pstwem!

W epoce kosmosu -

niemodne palenie papieros體!

Rzu papierosa, zjedz jab砶o,

wypij szklank mleka!

Zgodnie stwierdzaj starzy i m硂dzi:

Palenie i na kiesze szkodzi!

Gdy nie palisz, jeste mi硑 -

b阣 panny ci lubi硑!

Je秎i nie chcesz mojej zguby,

rzu palenie, o m骿 luby!

Cia砤 smo硂wate, kwasy, py硑 -

to sk砤dniki, kt髍e w 縴ciu robi ty硑!

Nie przystawaj z palaczami -

rzu palenie i b眃 z nami!

Pali - nie pali?

Oto jest pytanie!

Jaka dzi prosta

jest odpowied na nie.

Nikotyna to na twoje zdrowie kosa,

a wi阠 ... olej papierosa!

Siedzi ptaszek na drzewie,

ludziom si dziwuje,

縠 tak wielu z nich pali,

cho papieros ich truje.

Jeszcze mleko ma pod nosem,

a ju buzia z papierosem!

Wiedz wiewi髍ki, sarny, jelenie,

jakie szkodliwe jest palenie!

Nie raz - ale stale, nie raz - ale stale,

m體 wszystkim dooko砤: Nie pal! Nie pal!

 

Jasiu, czy ci nie 縜l?

痚 wczoraj rzuci砮 palenie?

Oj, nie 縜l mi, wcale nie 縜l,

nareszcie zm眃rza砮m szalenie.

Jasiu, 秔iewa nasz ch髍,

Jasiu, ty dla nas wz髍!

Elegancka dziewczyno -

nie pachnij nikotyn!

 

Zachwyca mnie szalenie

moda na niepalenie!

Precz

z moich oczu -

marny papierosie!

Precz

z mego serca

i serce pos硊cha!

Gdy ci nie widz,

nie wzdycham, nie p砤cz.

Nie trac zmys丑w,

kiedy ci zobacz,

odk眃 zrobi砮m

mocne przyrzeczenie,

aby raz wreszcie

rzuci to palenie.

Papierosie 秏ierdz眂y - ty zabierasz zdrowie.

Ile kiesze ma zysku - ten tylko si dowie,

kto ci rzuci.

Dzi szpetno舵 tw w ca砮j osobie

widz i opisuj, nie t阺kni po tobie.

POWIEDZ PAPIEROSOM NIE!

POWIEDZ PAPIEROSOM STOP!

 

Bibliografia:

  1. Kupiec Krystyna "S眃 nad papierosem". Biblioteka w Szkole 1998 nr 11-12 s.19-21
  2. zarowicz Klara "S眃 nad papierosem". Poradnik Bibliotekarza 1997 nr 6 s.32-33
  3. Paw硂wska Janina "Nikotyna to na twoje zdrowie kosa, a wi阠 ... olej papierosa". Biblioteka w Szkole 1998 nr 2-3 s.26


wersja spakowana w formacie Microsoft Word (394 KB)

dzia: Kr髏kie gazetki na d硊gie przerwy