Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr├│ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer├│w archiwalnych
Archiwum
Zawarto┼Ť─ç wszystkich numer├│w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor├│w
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Lubi´┐Ż szko´┐Ż´┐Ż, ale w wakacje

Wakacje. To jest to, co uczniowie (i nie tylko!) lubi´┐Ż najbardziej.


Hej - ho! Wakacje ju´┐Ż blisko!
Czas ´┐Żmign´┐Ż´┐Ż galopem, w skok.
W teczkach, zeszytach, tornistrach
niesiemy ten szkolny rok.
Co z niego w g´┐Żowach zosta´┐Żo?
A w oczach? A w sercach co?
Chyba niema´┐Żo, niema´┐Żo...
...Lato nas wzywa: hej-ho!

(´┐Żochocka Hanna - Hej-ho! Wakacje ju´┐Ż blisko)   


´┐Żwiat pachnie sokiem malinowym,
W bukietach s´┐Żo´┐Żca ta´┐Żcz´┐Ż pszczo´┐Ży.
Czerwiec w akacjach si´┐Ż ubieli´┐Ż
I przysiad´┐Ż z piosnk´┐Ż w oknach szko´┐Ży.


Lato przyspiesza rado´┐Ż´┐Ż serca
I wo´┐Ża z wiatrem:
         - Jak si´┐Ż macie!
´┐Żwiat pachnie sokiem malinowym,
Wi´┐Żc pora ju´┐Ż zacz´┐Ż´┐Ż - WAKACJE...

(Przymus Ryszard - ´┐Żwiat pachnie sokiem malinowym)

Je´┐Żli mowa o sprawach radosnych,
do kt´┐Żrych si´┐Ż t´┐Żskni, na kt´┐Żre si´┐Ż czeka,
to chyba ka´┐Żdy przyzna mi racj´┐Ż,
´┐Że szczeg´┐Żln´┐Ż satysfakcj´┐Ż
sprawiaj´┐Ż mu wakacje -
co´┐Ż, co cieszy na og´┐Ż ka´┐Żdego cz´┐Żowieka.

Nawet ci, co rzadko si´┐Ż ´┐Żmiej´┐Ż,
co ju´┐Ż z natury s´┐Ż ponurzy -
latem te´┐Ż weselej´┐Ż
i przestaj´┐Ż si´┐Ż chmurzy´┐Ż. 

Nie spos´┐Żb, na przyk´┐Żad, nad rzek´┐Ż, w krzakach
spotka´┐Ż sm´┐Żtnego ponuraka.
A czy kto´┐Ż widzia´┐Ż mo´┐Że
kogo´┐Ż markotnego
latem,
w g´┐Żrach
lub nad morzem?

Albo w lesie, gdzie kuku´┐Żka kuka,
lub na polu, gdzie zaj´┐Żc pomyka -
nie znajdziesz, cho´┐Żby´┐Ż d´┐Żugo szuka´┐Ż,
pesymisty ani melancholika.
Kiedy w rozk´┐Żadzie naszych zaj´┐Ż´┐Ż
jest, dajmy na to, kolejno:
p´┐Żywanie,
opalanie,
gra w pi´┐Żk´┐Ż lub inna przyjemno´┐Ż´┐Ż,
kiedy du´┐Ż´┐Ż przerw´┐Ż jest ca´┐Ży dzie´┐Ż
pracowity jest nawet le´┐Ż
i leniowi czas si´┐Ż nie d´┐Żu´┐Ży,
cho´┐Ż, prawd´┐Ż m´┐Żwi´┐Żc,
na wakacje nie zas´┐Żu´┐Ży´┐Ż.

(Skokowski Jerzy - Wakacje)

Do mnie. do mnie, przechodnie!
Zaopatrzycie si´┐Ż godnie
we wszystko, czego wam trzeba!
U mnie tanio kupicie
to, co wszyscy lubicie.
Mam od dzi´┐Ż na sk´┐Żadzie
wielkie d´┐Żbowe kadzie
z najczystszym b´┐Ż´┐Żkitem nieba.

Do mnie, do mnie, dziewczynki,
Irki, Zosie, Janinki,
Stasie, Kasie i r´┐Żne Ma´┐Żgosie,
mam towar wyborowy:
konserwy z lipcowym s´┐Żo´┐Żcem,
dni cieple lub gor´┐Żce
w prawdziwym wakacyjnym sosie...

Do mnie, do mnie, panowie,
Zbyszki, J´┐Żzki, Ma´┐Żkowie,
Franki, Tomki i inne ch´┐Żopaki!

Mam wszystko, co chcecie
mie´┐Ż na wakacjach w lecie,
nawet le´┐Ży na p´┐Żce
ksi´┐Życ w srebrnej bibu´┐Żce
posypany gwiazdami jak makiem.

Na harcerzy, kt´┐Żrzy ´┐Żpi´┐Ż w namiotach,
czeka tu noc szczeroz´┐Żota,
a dla tych, co id´┐Ż w g´┐Żry
mam pi´┐Żkne dni bez chmurek,
dalekie widoki na wag´┐Ż
dobry humor, wytrwa´┐Żo´┐Ż´┐Ż, odwag´┐Ż,
pie´┐Ż´┐Ż weso´┐Ż´┐Ż, iskry z ogniska,
kt´┐Żre p´┐Żomie´┐Ż wysoko w niebo ciska...

A dla tych, co jad´┐Ż nad morze,
inny towar na p´┐Żkach po´┐Żo´┐Ż´┐Ż:

szum fal w hermetycznym s´┐Żoiku,
ciep´┐Żych ziaren piasku bez liku,
wiatr niebieski, co pl´┐Żsa po wodzie,
i rybackie lodzie.

W innym pudle mam szczelnie zamkni´┐Żt´┐Ż
pian´┐Ż z fal biegn´┐Żcych za okr´┐Żtem.
A kto zechce, ten mo´┐Że naby´┐Ż
pisk mew nad piaszczyst´┐Ż pla´┐Ż´┐Ż
i rzecz, kt´┐Żra si´┐Ż cz´┐Żsto nie zdarza -

To rzecz naprawd´┐Ż przyjemna -
okr´┐Żg´┐Ż´┐Ż czapk´┐Ż marynarza.
taka czapka z napisem: MARYNARKA WOJENNA
Nie pcha´┐Ż si´┐Ż, nie pcha´┐Ż, kochani,
ka´┐Żdy, kto przyszed´┐Ż - dostanie.

(Litwiniuk Jerzy - Wakacyjny kramik)


Powiedzia´┐Ż mi kiedy´┐Ż m´┐Żj tata
I mia´┐Ż, jak si´┐Ż zdaje, racj´┐Ż,
´┐Że najwi´┐Żkszym wynalazc´┐Ż wszech´┐Żwiata

By´┐Ż ten,
Co wynalaz´┐Ż WAKACJE.
Smutno by by´┐Żo na ´┐Żwiecie
Bez go wynalazku.
Stwierdzicie to sami, kiedy b´┐Żdziecie
Nad rzeczk´┐Ż gdzie´┐Ż
Albo w lasku.


Tak ´┐Żwietnie w dodatku si´┐Ż sk´┐Żada
(najwi´┐Żksze to dojrz´┐Ż mato´┐Ży),
´┐Że okres WAKACJI akurat wypada
Na czas nie chodzenia do szko´┐Ży.}
Gdyby na przyk´┐Żad w innym terminie
Mia´┐Ży mie´┐Ż miejsce WAKACJE,
By´┐Żyby chyba k´┐Ż´┐Żtnie w rodzinie
I spore komplikacje.
A tak, ´┐Ży´┐Ż mog´┐Ż w klimacie zgody

WAKACJE i NAUKA...

´┐Życzymy Wam wszystkim pi´┐Żknej pogody
I niech Wam kuku´┐Żka kuka!

(Kern Ludwik Jerzy - Wynalazek na pi´┐Żtk´┐Ż z plusem)

Na wakacje, na wakacje,
Lekkie serce, lekki baga´┐Ż.
Na wakacje, na wakacje,
Niepotrzebny b´┐Żdzie tragarz.
Byle z g´┐Żowy wiatr lipcowy nie wydmucha´┐Ż ca´┐Żej wiedzy.
Na wakacje, na wakacje,
Kole´┐Żanki i koledzy!

Terlikowska Maria
OBOZOWE PAMI´┐ŻTNIKI

 

PAMI´┐ŻTNIK PIERWSZY

1 sierpnia  - Przyjechali´┐Żmy. Na kolacj´┐Ż by´┐Ża nie os´┐Żodzona czarna kawa.

2 sierpnia  - ´┐Życie p´┐Żynie monotonnie. Na ´┐Żniadanie by´┐Ża owsianka na mleku.

3 sierpnia  - Gulasz z sosem. Dosta´┐Ży mi si´┐Ż same ´┐Ży´┐Ży. T´┐Żskni´┐Ż za domem.

4 sierpnia  - Ziemniaczki, lekko przyrumienione, z cebulk´┐Ż. Do tego kwa´┐Żne mleczko prosto od kr´┐Żwki. T´┐Żsknota to uczucie niem´┐Żskie.

5 sierpnia  - Kasza.

6 sierpnia  - Kasza.

7 sierpnia  - Kasza przypalona. Bardzo t´┐Żskni´┐Ż za domem. Cz´┐Żowiek nie jest panem swoich uczu´┐Ż.

PAMI´┐ŻTNIK DRUGI

2 sierpnia - Za lasem jest ob´┐Żz hufca M´┐Żyg´┐Ż´┐Żwek. Ale tr´┐Żby! Dzi´┐Ż w nocy ´┐Żci´┐Żgn´┐Żli´┐Żmy im flag´┐Ż z masztu.

3 sierpnia - Jasny gwint! Te mazgaje wykorzysta´┐Ży moment, ´┐Żem zasn´┐Ż´┐Ż. ´┐Żci´┐Żgn´┐Żli nam.

4 sierpnia - G´┐Żr´┐Ż nasi! My im.

5 sierpnia - Oni nam.

6 sierpnia - My im.

7 sierpnia - Oni nam.

8 sierpnia - My im.

9 sierpnia - Oni nam.

10 sierpnia - Przyjecha´┐Ży jakie´┐Ż f´┐Żfle ze Stod´┐Żki. ´┐Żci´┐Żgn´┐Żli im i nam. Czekajcie, klips wam w ucho! My wam poka´┐Żemy dzi´┐Ż w nocy. Ju´┐Że´┐Żmy si´┐Ż zm´┐Żwili razem z bratnim obozem hufca M´┐Żyg´┐Ż´┐Żwek.

(Da´┐Żkowska Maria - Obozowe pami´┐Żtniki)

Jak prze´┐Ży´┐Ż ostatni miesi´┐Żc w szkole - zalecenia:

  • godz. 645 - wstajemy z u´┐Żmiechem na ustach (koniecznie praw´┐Ż nog´┐Ż!). Myj´┐Żc z´┐Żby nucimy weso´┐Ż´┐Ż melodi´┐Ż (uwaga na pian´┐Ż!);
  • godz. 730 - w czasie drogi do szko´┐Ży i po wej´┐Żciu do niej u´┐Żmiechamy si´┐Ż do wszystkich (nawet do nauczycieli!);
  • godz. 800 - 1400 - w czasie pobytu w szkole staramy si´┐Ż nie rzuca´┐Ż w oczy nauczycielom (co b´┐Żdzie trudne - ale ´┐Żwiczenie czyni mistrza). Mo´┐Że nawet spr´┐Żbowa´┐Ż ´┐Żwieci´┐Ż, jak ten ksi´┐Życ, ca´┐Żkiem przyzwoitym przyk´┐Żadem;
  • w czasie godzin popo´┐Żudniowych, sp´┐Żdzanych z rodzin´┐Ż, nadu´┐Żywamy wr´┐Żcz s´┐Ż´┐Żw "prosz´┐Ż - dzi´┐Żkuj´┐Ż - przepraszam" i stwarzamy wra´┐Żenie, ´┐Że si´┐Ż w pocie czo´┐Ża uczymy (wskazane szczeg´┐Żlnie dla os´┐Żb, kt´┐Żrych ´┐Żrednia ocen na ´┐Żwiadectwie nie jest zbyt wysoka);
  • wieczorem skre´┐Żlamy miniony dzie´┐Ż w kalendarzu, a k´┐Żad´┐Żc si´┐Ż do ´┐Ż´┐Żka wspominamy najpi´┐Żkniejsze chwile ubieg´┐Żego lata (ale niech wspomnienia nie sp´┐Żdzaj´┐Ż nam snu z powiek!);
  • zasypiamy z my´┐Żl´┐Ż: Wakacje coraz bli´┐Żej!

 

ZAMAWIAMY S´┐ŻO´┐ŻCE NA DWA MIESI´┐ŻCE!!

Bibliografia:

  1. Inscenizacje pe´┐Żne rado´┐Żci dla klas 1-3. Wyb´┐Żr i opracowanie Ryszard Przymus. Wydawnictwo JUKA, ´┐Ż´┐Żd´┐Ż 1995
  2. Kiermasz rozmaito´┐Żci. Wyb´┐Żr i redakcja Adam Czetwerty´┐Żski. MAW, Warszawa 1975
  3. Lenkiewicz Krystyna: Wyb´┐Żr wierszy okoliczno´┐Żciowych dla klas I-III. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994
  4. Uroczysto´┐Żci pe´┐Żne rado´┐Żci (dla klas 1-3). Wybra´┐Ż i opracowa´┐Ż Ryszard Przymus. Wydawnictwo JUKA, ´┐Ż´┐Żd´┐Ż 1994


wersja spakowana w formacie Microsoft Word (378 KB)

dzia´┐Ż: Kr´┐Żtkie gazetki na d´┐Żugie przerwy