Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
i阾o Kobiet


Raz do roku jest taki dzie,
Kt髍y przemija jak pi阫ny sen...
Wszystkie kobiety, panie i matki
W dniu tym dostaj pachn眂e kwiatki...

Marzec pi阫nie si wystroi,
W kole mi阣zy dzie鎚i stoi
I gromadk u秏iechni阾
Pyta: jakie dzisiaj 秝i阾o?...

Zapami阾aj sobie - dzisiaj jest DZIE KOBIET!

Marzec wyj背 grosik srebrny,
Teraz b阣zie mu potrzebny.
Do kwiaciarni marzec pobieg,
Kupi bukiet na 秝i阾o kobiet

Jak to si zacz瓿o...?

Po raz pierwszy Dzie Kobiet obchodzono w Stanach Zjednoczonych. Amerykanki zacz瓿y 秝i阾owa przed pierwsz wojn 秝iatow, w 1909 roku. Dwa lata p蠹niej zwyczaj przyw阣rowa do Europy, najpierw do Austrii i Danii, potem do Niemiec i Szwajcarii. Dat 8 marca przyj阾o w 1922 r. na pami眛k fali marcowych strajk體 kobiecych w Sankt Petersburgu w 1917 r. W Polsce 秝i阾o kobiet zosta硂 zauwa縪ne dopiero po II wojnie, pasowa硂 do socjalistycznej propagandy. W zak砤dach pracy by硑 縴czenia i prezenty - rajstopy, myde砶o albo kawa - i obowi眤kowo samotny tulipan, kt髍ego ka縟a pracownica musia砤 pokwitowa. Centralne obchody 秝i阾a kobiet znikn瓿y w 1993 roku, kiedy definitywnie znios砤 je premier Hanna Suchocka. Dzi 8 marca 秝i阾uj najch阾niej przedszkolaki, przygotowuj眂 dla swoich wychowawczy i mam pi阫ne laurki.


Dla naszej Pani

My prosz Pani, mamy zmartwienie,
bo dzi nie kwitn z硂te z硂cienie,
bo dzi nie kwitn bia砮 narcyzy,
powystrajane w pachn眂e kryzy.

Nawet weso硑 bratek nie kwitnie
ciemnoniebiesko i aksamitnie...
A to doprawdy ogromna szkoda,
縠 na Dzie Kobiet pusto w ogrodach.

Wi阠 przynosimy Pani kochanej
wszystkie te kwiatki narysowane.
A z tych rysunk體 b阣zie bukiecik
od ca砮j klasy, od wszystkich dzieci.


Hanna O縪gowska


Dzie Kobiet

Dzie 8 marca to kobiece 秝i阾o.
S uprzejmo禼i, toasty, prezenty.
Ka縟y kwiat wr阠za z twarz u秏iechni阾,
cho zwykle bywa z硑 i nad阾y.
Schodz si go禼ie, sk砤daj 縴czenia.
Solenizantka tak縠 u秏iechni阾a.

Lecz chc zapyta, tak dla przypomnienia,
czy o kobietach kto zwykle pami阾a?
痚 ostatnie spa id, a pierwsze si budz,
縠 wci笨 pracuj od 秝ita do zmroku,
縠 nieustannie dla swoich si trudz,
a zauwa縜ne s raz w roku.


Janina Ga砪zy駍ka


Kobieta to magnes: przyci眊a i odpycha

Bo z dziewczynami nigdy nie wie si,
Czy dobrze jest, czy mo縠 jest ju 糽e.

Spokoju si spodziewa, czy te przej舵,
Czy szuka jej czy jej z oczu zej舵...

Bo z dziewczynami nie wie, oj, nie wie si,
Czy dobrze jest, czy mo縠 jest ju 糽e.

Czy najwa縩iejszy jeste w 縴ciu jej,
Czy znaczysz ju od kogo mniej...

Najwi阠ej witaminy maj
polskie dziewczyny.
I to jest prawda, to jest fakt,
dziewcz阠y urok, wdzi阫 i takt.

I chyba w ca硑m 秝iecie
pi阫niejszych nie znajdziecie,
za jeden u秏iech odda砨ym
Chicago, Pary, Krym.


Aforyzmy o kobietach

Ka縟a kobieta nosi w sobie ochot
do po秝i阠ania si...
jak kwiat
got體 do kwitni阠ia.

Pierre Mac Orlan

Pi阫na kobieta podoba si oczom,

Dobra kobieta - sercu.

 Pierwsza jest klejnotem,

Druga skarbem.

Napoleon Bonaparte

My rz眃zimy 秝iatem, a nami kobiety...

Winston Churchill

W kobietach dobro, lito舵 i czu硂舵 mieszka.

William Szekspir


Kobieta humorystycznie...

Dziewczyna jest jak piec,
W kt髍ym powoli piecze si baba.

- Dlaczego tak ma硂 kobiet gra w pi砶 no縩?

- Bo nie砤two znale兼 11 kobiet, kt髍e chcia硑by wyst眕i w tych samych strojach


Niekt髍e 縴ciowe role kobiet

痮na

Babcia

Kobieta pracuj眂a

 

A to najpi阫niejsza z r髄

Matka

Opracowanie:
Katarzyna Szcze秐iak
Gimnazjum nr 20 w Katowicach


wersja spakowana w formacie Microsoft Word (636 KB)

dzia: Kr髏kie gazetki na d硊gie przerwy