Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Pojęcia bankowe dla dzieci

Oszczędności w SKO
mam, pojęcia bankowe
znam, w życiu sobie radę
dam!

ekonomia

umiejętność racjonalnego
gospodarowania,
gospodarność, oszczędność

konto bankowe

rachunek w księgowości,
w którym zapisuje się wyrażone w pieniądzu
zmiany majątkowe
(rachunek bieżący)

akcja

papier wartościowy,
stanowiący znak
własności części
przedsiębiorstwa;
przynosi
zmienny dochód
zwany dywidendą

waluta

papier wartościowy, pieniądz

kapitał

znaczna suma pieniędzy,
fundusz, majątek

bankomat

elektroniczne urządzenie
do wypłacania pieniędzy,
automatyczny kasjer

czek

zlecenie pisemne
na specjalnym blankiecie
wpłaty albo przelewu
określonej sumy
z rachunku bankowego
(konta) wystawcy

kredyt

pożyczka;
upoważnienie klienta przez bank
do zaciągania pożyczek
w granicach określonego limitu

karta
kredytowa

dokument wystawiony
przez bank uprawniający
do zakupów bez
posiadania gotówki

BANK

przedsiębiorstwo, którego
przedmiotem działania są operacje
pieniężno-kredytowe, takie jak np.

  • przyjmowanie wkładów
  • wypłacanie odsetek
  • zaciąganie i udzielanie
    pożyczek
  • wykonywanie różnych
    czynności na rachunek i zlecenie klientów

oprocentowanie

procent, o jaki suma
złożona w banku
powiększa się po
upływie określonego
czasu; także procent,
o jaki zwiększa się
spłata zaciągniętego kredytu
po upływie określonego czasu


wersja spakowana w formacie Microsoft Word (384 KB)

dział: Krótkie gazetki na długie przerwy