Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Poj阠ia bankowe dla dzieci

Oszcz阣no禼i w SKO
mam, poj阠ia bankowe
znam, w 縴ciu sobie rad
dam!

ekonomia

umiej阾no舵 racjonalnego
gospodarowania,
gospodarno舵, oszcz阣no舵

konto bankowe

rachunek w ksi阦owo禼i,
w kt髍ym zapisuje si wyra縪ne w pieni眃zu
zmiany maj眛kowe
(rachunek bie勘cy)

akcja

papier warto禼iowy,
stanowi眂y znak
w砤sno禼i cz甓ci
przedsi阞iorstwa;
przynosi
zmienny doch骴
zwany dywidend

waluta

papier warto禼iowy, pieni眃z

kapita

znaczna suma pieni阣zy,
fundusz, maj眛ek

bankomat

elektroniczne urz眃zenie
do wyp砤cania pieni阣zy,
automatyczny kasjer

czek

zlecenie pisemne
na specjalnym blankiecie
wp砤ty albo przelewu
okre秎onej sumy
z rachunku bankowego
(konta) wystawcy

kredyt

po縴czka;
upowa縩ienie klienta przez bank
do zaci眊ania po縴czek
w granicach okre秎onego limitu

karta
kredytowa

dokument wystawiony
przez bank uprawniaj眂y
do zakup體 bez
posiadania got體ki

BANK

przedsi阞iorstwo, kt髍ego
przedmiotem dzia砤nia s operacje
pieni昕no-kredytowe, takie jak np.

  • przyjmowanie wk砤d體
  • wyp砤canie odsetek
  • zaci眊anie i udzielanie
    po縴czek
  • wykonywanie r罂nych
    czynno禼i na rachunek i zlecenie klient體

oprocentowanie

procent, o jaki suma
z硂縪na w banku
powi阫sza si po
up硑wie okre秎onego
czasu; tak縠 procent,
o jaki zwi阫sza si
sp砤ta zaci眊ni阾ego kredytu
po up硑wie okre秎onego czasu


wersja spakowana w formacie Microsoft Word (384 KB)

dzia: Kr髏kie gazetki na d硊gie przerwy