Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
To i owo o pieni眃zach

 


Pierwsze pieni眃ze pojawi硑 si oko硂 1000 lat temu
w Chinach.
觲czesnymi pieni阣zmi znajduj眂ymi si w obiegu by硑 niewiele warte monety z 縠laza . G丑wn niedogodno禼i
w codziennym u縴ciu by砤 obawa przed ich utrat. Przemierzaj眂y kraj kupcy, ob砤dowani bilonem, stanowili 砤twy cel dla rabusia. Wypuszczenie pieni阣zy papierowych wydawa硂 si zatem tanim i wygodnym rozwi眤aniem. By硑 nimi pokwitowania, kt髍e wr阠zano kupcom za przechowywanie ich bilonu. Dopiero po 200 latachpojawi硑 si oficjalne pierwsze papierowe pieni眃ze - banknoty.


 

 


Pierwsze pieni眃ze papierowe wydano w Szwecji w 1661 roku.

Nast阷nie uczyni硑 to:

1694 r. - Anglia, Szkocja;

1695 r. - Norwegia;

1716 r. - Francja;

1746 r. - W硂chy;

1766 r. - Niemcy;

1794 r. - Polska.

 

 


Pieni眃ze w Polsce

 

zacz阾o bi, czyli wytwarza monety, 1000 lat temu.

By硑 ze srebra i nazywa硑 si denary .
Denarami p砤cono przez 300 lat.
Wesz硑 w obieg tak縠 monety ze z硂ta - floreny i dukaty.

Potem pojawi硑 si jeszcze talary, tynfy i szel眊i.

 

 

 

 

 


Na 秝iecie funkcjonuje dzi ponad 100 r罂nych walut.

Wi阫szo舵 z nich ma jednak charakter lokalny, np.

  •  

na Bia硂rusi

1 rubel = 100 kopiejek

  •  

w Chorwacji

1 kuna = 100 lip

  •  

w Korei Po硊dniowej

1 won = 100 dzon

  •  

w Wenezueli

1 bolivar = 100 centym體

 

 

 

 


Niewielka grupa walut pe硁i funkcje pieni眃za mi阣zynarodowego.

dolar  euro  jen  funt szterling

 

Tylko pieni眃z jest w砤dc ca砮go 秝iata.

Publius Cyrus

 

 

Oto kilka ciekawostek   o najwa縩iejszych walutach 秝iata

 

dolar ameryka駍ki

USD

Oficjalny 秗odek p砤tniczy od 1792 roku .

 

 

euro

Zacz瓿o funkcjonowa
1 stycznia 1999 roku.

1 stycznia 2002 roku do obiegu wprowadzono banknoty i monety euro.

Euro jest oficjalnym 秗odkiem p砤tniczym w 12 pa駍twach nale勘cych do Unii Gospodarczej i Walutowej

 

japo駍ki jen

Legalny 秗odek p砤tniczy od 1871 roku.

1 jen = 100 sen體 = 1000 rin體.

funt szterling
L

Najstarsza waluta narodowa na 秝iecie.

Po raz pierwszy funty
zosta硑 wybite
w ko馽u XV wieku,
za panowania
kr髄a Henryka VII Tudora.

1 funt szterling = 100 pens體

Wykorzystywany
do realizacji 89% transakcji
na 秝iatowych rynkach walutowych.

 

 

Transakcje z udzia砮m wsp髄nego europejskiego pieni眃za stanowi 37% wszystkich operacji przeprowadzanych na rynkach walutowych.

 

Z udzia砮m jena przeprowadzana jest
co pi眛a transakcja wymiany.

 

 

Z udzia砮m funta przeprowadzane jest 17% transakcji na 秝iatowych rynkach walutowych.

 


 

Pieni眃ze nie daj wprawdzie szcz甓cia,
ale bez nich
jest jeszcze gorzej.

(Giovanni Guaeresch)

 

Pieni眃ze to sz髎ty zmys, bez kt髍ego nie mo縩a
w pe硁i wykorzysta pozosta硑ch pi阠iu.

( William Somerset Maugham)

 

Mo縠 to prawda, 縠 pieni眃ze
nie daj szcz甓cia,
ale z pewno禼i
cz阺to zapobiegaj nieszcz甓ciu.  

( Jeanne Moreau)


Kto za m硂du oszcz阣za,
ten na staro舵
nie wie, co n阣za.

(przys硂wie polskie)

Oszcz阣zanie
jest wi阫sz sztuk
ni zdobywanie.

(przys硂wie niemieckie)

Trzeba by m眃rym,
縠by robi pieni眃ze.
Zgoda!
Ale najpierw trzeba by
wystarczaj眂o g硊pim,
縠by pieni阣zy pragn辨.

( Gilbert Keith Chesterton )

 


 

 

Raz portmonetce zagin背 grosik,
wi阠 ta od p砤czu a si zanosi:

- Grosza nie spotkasz 砤two na drodze.

Gdzie on si ukry?
W szparze, w pod硂dze?...
Czy pod wersalk umkn背 niecnota!

A grosik smacznie chrapa w banknotach!
I gdy wyj阾o je w du縴m sklepie, wyskoczy!
Pomkn背 prosto przed siebie!

Mo縠 si dot眃 b潮ka po mie禼ie?
Je秎i go znajdziesz -
schowaj na szcz甓cie.

(W砤dys砤w Katarzy駍ki)


O czym marz pieni眃ze?

 

(Marcin Przewo糿iak)

Czy wiecie, 縠 nasze banknoty
nie maj wcale ochoty
robi zakup體 z nami
i brzydz si portfelami?

Popatrzcie jak s zm阠zone,
wytarte i pogniecione.
Do舵 tej sklepowej hulanki!
Odpocz辨 chcia硑by w banku!

Bo bank dla banknot體 naszych
to wczasy s pierwszej klasy.
Kasjerka je rozprostuje,
u硂縴, posegreguje,
a potem le縜kowanie
pomi阣zy sejfu 禼ianami.

Przed snem za - poszepta mi硂
co si za siebie kupi硂.

 

Opracowano na podstawie:

 

 

 


wersja spakowana w formacie Microsoft Word (337 KB)

dzia: Kr髏kie gazetki na d硊gie przerwy