Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr├│ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer├│w archiwalnych
Archiwum
Zawarto┼Ť─ç wszystkich numer├│w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor├│w
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
12 pa´┐Żdziernika - Dzie´┐Ż Bezpiecznego Komputera

Co nam grozi?


Zagro´┐Że´┐Ż zwi´┐Żzanych z komputerami jest wiele. Najbardziej nara´┐Żone na niebezpiecze´┐Żstwa s´┐Ż komputery, kt´┐Żre pracuj´┐Ż w sieci i maj´┐Ż dost´┐Żp do Internetu.


Zagro´┐Żenia:

   Kradzie´┐Ż z w´┐Żamaniem - w sieci dzia´┐Ża wiele os´┐Żb, kt´┐Żre wykorzystuj´┐Żc luki w oprogramowaniu uzyskuj´┐Ż nielegalny dost´┐Żp do cudzych zasob´┐Żw, uzyskane w ten spos´┐Żb dane maj´┐Ż zapewni´┐Ż im finansowe korzy´┐Żci;

   Spam - elektroniczne wiadomo´┐Żci masowo rozsy´┐Żane do os´┐Żb, kt´┐Żre ich nie oczekuj´┐Ż;

   Wirus - to najcz´┐Żciej prosty program komputerowy, kt´┐Żry w spos´┐Żb celowy powiela si´┐Ż bez zgody u´┐Żytkownika;

   Dialer - to program komputerowy do ´┐Ż´┐Żczenia si´┐Ż z Internetem za pomoc´┐Ż modemu, je´┐Żli dzia´┐Ża bez wiedzy u´┐Żytkownika mo´┐Że spowodowa´┐Ż wielokrotne zwi´┐Żkszenie typowych koszt´┐Żw dost´┐Żpu do Internetu;

   Sniffing - skuteczna i trudna do wykrycia technika przechwytywania danych;

   Trojany i robaki - programy dzia´┐Żaj´┐Żce w ukryciu, ich zadaniem najcz´┐Żciej jest przekazanie zdalnej kontroli nad systemem osobie nie posiadaj´┐Żcej odpowiednich uprawnie´┐Ż.


Jak si´┐Ż broni´┐Ż?

Zasady bezpiecznego u´┐Żytkowania komputera

1. Korzystaj z zapory po´┐Ż´┐Żczenia internetowego

Nale´┐Ży uniemo´┐Żliwi´┐Ż osobom z zewn´┐Żtrz w´┐Żamanie do sieci za po´┐Żrednictwem Internetu przez zainstalowanie sprz´┐Żtowej zapory sieciowej oraz tzw. zapory programowej.

2. Pobieraj aktualizacje

Nale´┐Ży pobiera´┐Ż i instalowa´┐Ż najnowsze aktualizacje oprogramowania. Osoby atakuj´┐Żce wyszukuj´┐Ż i wykorzystuj´┐Ż b´┐Ż´┐Żdy i luki w popularnym oprogramowaniu, g´┐Ż´┐Żwnie dla emocji z tym zwi´┐Żzanych, dla zysku lub ch´┐Żci spowodowania zam´┐Żtu.

3. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego

Nale´┐Ży zapobiega´┐Ż infekcjom wirusami, instaluj´┐Żc oprogramowanie antywirusowe i regularnie je aktualizuj´┐Żc oraz u´┐Żywa´┐Ż wbudowanych funkcji zabezpiecze´┐Ż program´┐Żw pocztowych. Nie nale´┐Ży otwiera´┐Ż podejrzanych plik´┐Żw.

4. U´┐Żywaj silnych hase´┐Ż lub technologii silnego uwierzytelniania

Nie u´┐Żatwiaj hakerom dost´┐Żpu do systemu przez u´┐Żywanie hase´┐Ż, kt´┐Żre ´┐Żatwo odgadn´┐Ż´┐Ż lub z´┐Żama´┐Ż. Nale´┐Ży wybiera´┐Ż tzw. silne has´┐Ża i regularnie je zmienia´┐Ż.

5. Przegl´┐Żdaj sie´┐Ż Web, zachowuj´┐Żc ´┐Żrodki ostro´┐Żno´┐Żci

Nale´┐Ży zadba´┐Ż, aby przegl´┐Żdanie sieci Web odbywa´┐Żo si´┐Ż w bezpieczny spos´┐Żb. Strony sieci Web mog´┐Ż zawiera´┐Ż programy. Te programy s´┐Ż na og´┐Ż nieszkodliwe i po´┐Żyteczne (np. animacje i menu wyskakuj´┐Żce), ale czasem zawieraj´┐Ż wirusy.

6. Korzystaj z poczty e-mail w bezpieczny spos´┐Żb

Poczta e-mail to najcz´┐Żciej u´┐Żywana us´┐Żuga internetowa i dlatego jest cz´┐Żstym obiektem atak´┐Żw. Nale´┐Ży nauczy´┐Ż si´┐Ż wykorzystywa´┐Ż jej zalety przy jednoczesnym ograniczeniu zwi´┐Żzanego z jej u´┐Żywaniem ryzyka.

7. Regularnie tw´┐Żrz kopie zapasowe i odtwarzaj dane

Tworzenie kopii zapasowych to wa´┐Żny element zasad bezpiecze´┐Żstwa. Nale´┐Ży je testowa´┐Ż przez okresowe ich odtwarzanie, aby zagwarantowa´┐Ż poprawne procedury.
Wi´┐Żcej informacji znajdziesz na stronach:

www.dzienbezpiecznegokomputera.pl
www.chip.pl
www.pcworld.pl
grzes-mp3.republika.pl


Opracowa´┐Ża: Mi´┐Żos´┐Żawa Ja´┐Żwiecka-Belter


wersja spakowana w formacie Microsoft Word (338 KB)

dzia´┐Ż: Kr´┐Żtkie gazetki na d´┐Żugie przerwy