Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Dziecko w sieci


Internet nie jest sam w sobie niebezpieczny ani z硑, ale 糽i ludzie mog go wykorzystywa w niew砤禼iwy spos骲 (podobnie, jak ka縟 inn rzecz stworzon przez cz硂wieka). W砤秐ie tacy ludzie zagra縜j Ci w Sieci.


Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie.

Najcz阺tsze zagro縠nia, na jakie nara縪ne s dzieci w Internecie:

   kontakt z tre禼iami pornograficznymi

   kontakt z materia砤mi epatuj眂ymi przemoc

   kontakt z pedofilami

   uzale縩ienie od Internetu

   kontakt z internetowymi oszustami

   nie秝iadome uczestniczenie w dzia砤niach niezgodnych z prawem

   konsekwencje finansowe (np. korzystanie z dialer體)

   nie秝iadome udost阷nianie informacji (np. numer體 kart, adres體, hase)

 
Je秎i nie musisz, nie ujawniaj prawdziwych danych, a je秎i takie informacje s wymagane zapytaj rodzic體, czy mo縠sz je poda w tej konkretnej sytuacji.
 

Pami阾aj o tym, 縠 tak naprawd wcale nie znasz os骲 spotkanych w Sieci, a to, co pisz o sobie, nie musi by prawd.

 

Nie zapominaj te, 縠 w ka縟ej chwili mo縠sz si wylogowa. kiedy co Ci zdenerwuje lub sprawi, 縠 poczujesz si zak硂potany.

 

G丑wne zasady obowi眤uj眂e wszystkich u縴tkownik體 Internetu:

1. my秎 (!);
2. nie dzia砤j na czyj倍 szkod;
3. nie nadu縴waj.
 
Je縠li w Sieci przytrafi Ci si co, co sprawi, 縠 poczujesz si zak硂potany, ura縪ny albo w jakikolwiek spos骲 skrzywdzony, powiedz o tym w砤秐ie rodzicom. Oni b阣 wiedzieli, co zrobi.
 

W Internecie mo縩a znale兼 mn髎two materia丑w, z kt髍ych nie mo縩a korzysta bez zap砤cenia, bo jest to po prostu kradzie, za kt髍 gro勘 surowe kary.

 

Rodzice wiele Ci nauczyli, teraz Ty mo縠sz zrobi co dla nich. Poka im, jakie mo縧iwo禼i kryj si w Internecie, a na pewno u砤twisz im 縴cie.

 
Opracuj z rodzicami Umow dotycz眂 korzystania z Internetu. Ich do秝iadczenie 縴ciowe i Twoja znajomo舵 sieci pozwoli Wam ustali zasady, dzi阫i kt髍ym unikniecie zagro縠 zwi眤anych z surfowaniem po Internecie.

Wi阠ej informacji znajdziesz na stronach:

www.dzieckowsieci.pl
www.sieciaki.pl
www.kidprotect.pl


Opracowa砤: Mi硂s砤wa Ja紈iecka-Belter

wersja spakowana w formacie Microsoft Word (304 KB)

dzia: Kr髏kie gazetki na d硊gie przerwy