Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Bohaterowie bajek i ba秐i: czarodzieje i czarnoksi昕nicy

 

 

W ba秐iowych opowie禼iach cz阺to pojawia硑 si najr罂niejsze nieziemskie istoty. S硊縴硑 one do wyt硊maczenia przer罂nych tajemniczych zjawisk, kt髍e du縪, du縪 p蠹niej wyja秐i砤 nauka. W ba秐iach prawda miesza砤 si z nieprawd, dobrzy czarodzieje ze z硑mi czarnoksi昕nikami...

 

Czary by硑 od zawsze

 

 

Z dawien dawna na ca硑m 秝iecie ludzie korzystali z czar體. Zaklinali 縴wio硑 - wod, ogie, wiatr - aby zapanowa nad gro糿 przyrod. Sporz眃zali tajemnicze mikstury na n阫aj眂e ich choroby. Z gwiazd, zwierciade starali si odczyta przysz硂舵. Do dzi w秗骴 lud體 Afryki i Ameryki 縴j ludzie obdarzeni magicznymi zdolno禼iami. S to szamani, magowie lub druidzi.

 

 

Amulety i talizmany

 

Nic tak nie chroni przed z砮m i nieszcz甓ciem jak amulet, czyli magiczny przedmiot. Znanym amuletem jest ko駍ka podkowa zawieszona nad wej禼iem. Taki talizman przynosi posiadaczowi powodzenie i szcz甓cie. Wystarczy tylko uwierzy.. A kto nie wierzy w czterolistn koniczyn?

 

Jak to jest z czarodziejami..

 

 

Czarodzieje zazwyczaj nie budzili strachu, lecz przeciwnie - powa縜no ich jako m阣rc體, znachor體, a tak縠 historyk體 i nauczycieli, przekazuj眂ych wiedz nast阷nym pokoleniom.

 

Konieczny warunek do czarowania

 

痚by sta si czar, potrzebne jest zakl阠ie. Najcz甓ciej u縴wanym zakl阠iem jest tajemnicze s硂wo "abrakadabra". W rzeczywisto禼i jest to staro縴tne zakl阠ie, kt髍e znaczy "precz!". W 秗edniowieczu by硂 to zakl阠ie stosowane przeciwko chorobie. Wpisywano je w odwr骳ony tr骿k眛.

 

 

Jak rozpozna czarodzieja?

 

 

W zaczarowanym 秝iecie ba秐i czarownicy, czarodzieje i czarnoksi昕nicy s o wiele pot昕niejsi od czarownic. Potrafi nie tylko sprowadzi burze i nawa硁ice, ale mog dowolnie zmienia posta. Ich siedzib jest najcz甓ciej zamek po硂縪ny w niedost阷nych g髍ach. Czarodziej to zazwyczaj starszy pan, ale nikt nie wie, ile dok砤dnie ma lat. Podobno tyle, ile w硂s體 w swojej brodzie

 

Wygl眃 czarodzieja:

 • mycka czyli wysoki kapelusz
 • siwe w硂sy
 • przenikliwy wzrok,
 • na nosie ma砮 okulary
 • d硊ga broda
 • d硊ga szata w magiczne znaki
 • laska ozdobiona tajemniczymi znakami
 • ksi阦a zakl赕

 •  

  Czym zajmuje si czarnoksi昕nik?

   

   

  Czarnoksi昕nik jest bardzo m眃ry. Zna mn髎two zakl赕. Kiedy patrzy w szklan kul, widzi to, co dopiero si zdarzy. W nocy obserwuje przez lunet gwiazdy, swoje spostrze縠nia zapisuje w wielkiej ksi阣ze, zamykanej na klucz. Czarodzieje byli cz阺to doradcami kr髄體. Robili magiczne napoje, kt髍e uzdrawia硑 chorych.

   

  S砤wni czarodzieje z ksi笨ek

   

  Merlin

  Czarodziej wszech czas體, jeden z bohater體 legend o kr髄u Arturze i rycerzach Okr眊砮go Sto硊. By nauczycielem i doradc kr髄a Artura. To on przyczyni si do og硂szenia Artura kr髄em, gdy ten wyci眊n背 ze ska硑 magiczny miecz Excalibur.

   

  Dumbledore

  Profesor Albus Dumbledore by dyrektorem Szko硑 Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie i zarazem najpot昕niejszym czarodziejem swoich czas體. Za硂縴ciel Zakonu Feniksa. Dumbledore zas硑n背 ze zwyci阺twa nad czarnoksi昕nikiem Grindelwaldem, z odkrycia dwunastu sposob體 wykorzystywania smoczej krwi oraz ze swoich dzie alchemicznych napisanych wraz z Nicolasem Flamelem. By jedynym czarodziejem, kt髍ego l阫a si Lord Voldemort.

   

   

  Harry Potter

  To ca砶iem (prawie) zwyczajny ch硂piec. Talent do czar體 ujawni w wieku 11 lat. Ucze Szko硑 Magii i Czarodziejstwa Hogwart, w kt髍ej poznaje tajniki sztuki czarnoksi阺kiej i prze縴wa niesamowite przygody.

   

  Gandalf

  Jeden z g丑wnych bohater體 ze stworzonej przez J. R. R. Tolkiena mitologii 骴ziemia. M眃ry i do秝iadczony czarodziej "bia砮j magii". S硑n背 ze sztuki czarowania ogniem i 秝iat砮m. S硊縴 rad krasnoludom, hobbitom i elfom. Pom骻 ludziom w walce przeciw z硑m czarnoksi昕nikom i goblinom.

   

  Gargamel

  Czarodziej niedorajda, odwieczny wr骻 Smerf體, mieszkaj眂y w upiornym zamku, w砤禼iciel kota Klakiera.

   

  Panoramiks

  D硊gobrody i rozczochrany druid z francuskiego komiksu o Asteriksie. Przygotowywa on dla nieugi阾ych Gal體 z wioski magiczny nap骿, dzi阫i kt髍emu uzyskiwali nadludzk si酬. Sk砤d napoju pozostaje tajemnic, wiadomo tylko, 縠 niezb阣nym sk砤dnikiem by砤 jemio砤.

   

  Pan Twardowski

  To s砤wny polski czarownik, kt髍y sprzeda dusz diab硊 w zamian za czarnoksi阺kie moce. Przedstawiany jest jako szlachcic z sumiastym w眘em, w 縰panie, kontuszu, z karabel u boku oraz czapk z pi髍em.
  Twardowski podpisa diab硊 cyrograf na sw dusz, kt髍 czart mia mu odebra w Rzymie. Czarodziej sprytnie unika spotkania z diab砮m, a chc眂 odwlec realizacj umowy, wymy秎a dla czarta absurdalne prace, jak np. ukr阠enie bicza z piasku, zrobienie proszku z suszonej wody czy wbicie gwo糳zia w ziarnko maku itp. Diabe w ko馽u porwa Twardowskiego podst阷em, buduj眂 karczm o nazwie " Rzym". Czarodziej, b阣眂 ju w mocy diab砤, unoszony do piek砤, ratowa si modlitw. W體czas diabe uciek w pop硂chu, zostawiaj眂 go zawieszonego mi阣zy niebem i ziemi. Twardowski chwyci si ksi昕yca i tam ju pozosta.

   

  Szed czarodziej przez rzeczk,
  Zgubi z硂t laseczk,
  A z ni wszystkie swe czary,
  Co ich mia tam do pary!
  Stan背 smutny nad rzek,
  y po brodzie mu ciek.
  Ka縟y teraz si dowie,
  痚 to w lasce s czary,

  A on sobie - pan stary,
  Jak ci wszyscy zwyczajni panowie...

              Ewa Szelburg-Zarembina - Szed czarodziej

   

  To w砤秐ie ja - Czarodziej znany,
  Przez wszystkie dzieci uwielbiany,
  Bo jestem znawc r罂nych czar體
  I ile zechc mam dolar體,
  Funt體, z硂t體ek - nie od 秝i阾a.
  O jaki z Ciebie chwalipi阾a!
  Uwielbiam 縜rty, a na psoty
  Nigdy nie zabraknie mi ochoty.

  Zamieniam ludzi z硑ch w kamienie,
  Bo te nie lubi ich szalenie.
  Dobrym - co zechc - wyczaruj.
  Zwykle si przez to dobrze czuj.
  Cho miewam czasem zastrze縠nia,
  To spe硁iam ludziom ich 縴czenia!
  Bo "czary-mary" dzia砤 wsz阣zie.
  Niechaj rado秐ie tutaj b阣zie!

  Agnieszka W眛orek - Perypetie z magi

   

   

   

  Mo縠 chcesz odwiedzi zaczarowane miejsca z bajek,
  spotka si z czarodziejami? To wcale nie jest trudne.
  Wystarczy ksi笨ka i odrobina wyobra糿i...

   

  Frank Baum "Czarnoksi昕nik z Krainy Oz"

  Walt Disney "Czarodziej Merlin"

  Natalia Ga砪zy駍ka "O wr罂kach i czarodziejach"

  Johann Wolfgang Goethe "Ucze czarnoksi昕nika"

  Janusz Korczak "Kajtu Czarodziej"

  "Ksi阦a ba秐i i mit體"

  Artur Oppman "Pan Twardowski"

  Christopher Paolini "Eragon"; "Najstarszy"

  John Patience "Hokus - pokus: ksi阦a czarownic i czarownik體"

  Joanne Kathleen Rowling - seria o Harrym Potterze

  John Ronald Reuel Tolkien "Hobbit czyli tam i z powrotem";
  "W砤dca Pier禼ieni"

   

   

  Bibliografia:

  Antologia poezji dzieci阠ej /wybra i opracowa Jerzy Cie秎ikowski. Wroc砤w, Zak砤d Narodowy im. Ossoli駍kich 1981

  Daxelmuller Christoph "Magia, wied糾y i czarnoksi昕nicy". Wroc砤w, Atlas 2004

  Hill Douglas "Wied糾y i czarownicy: poznaj 秝iat magii, dzieje, tajemnice i wierzenia ludzi uprawiaj眂ych magi". Warszawa, Arkady 1998

  Ksi阦a ba秐i i mit體. Lublin, Wydawnictwo Pawe Skokowski 2001

  Martin Jerzy W. "O czarach - marach". ierszczyk 2004 nr 22 s. 5-6

  Tylicka Barbara "Bohaterowie naszych ksi笨ek: przewodnik po literaturze dla dzieci i m硂dzie縴". sd, Literatura 1999

  W眛orek Agnieszka "Dialogi wierszem pisane na okazje wci笨 te same" (propozycje scenariuszy do przedstawie szkolnych i nie tylko). Krak體, Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2005

   

     wersja spakowana w formacie Microsoft Word (1141 KB)

  dzia: Kr髏kie gazetki na d硊gie przerwy