Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Teatr

 

 

 

 

A w teatrze
wszystko inaczej.
Tu naprawd 縴je to, na co patrz.
Aktor,
co kr髄a gra,
wcale nie jest za szyb ze szk砤.
Ta aktorka
widzi mnie na pewno,
chocia jest z硂tow硂s kr髄ewn.
I ten Ksi笨e,
pi阫ny szalenie,
jest o krok ode mnie - cho na scenie

 

Kr骳iutka historia teatru...

 

       Teatr staro縴tny zwi眤any by z kultem boga Dionizosa. W czasie tzw. Wielkich i Ma硑ch Dionizji przedstawiano na scenie tragedie i komedie opowiadaj眂e o sprawach codziennych, o dobrych i z硑ch post阷kach i o wszystkim, co wi眤a硂 si z cz硂wiekiem. Teatry by硑 du縠, a poniewa nie by硂 wsp蟪czesnych urz眃ze typu mikrofon, budowano je w miejscach, gdzie dobrze roznosi硂 si echo. Wszystkie role na scenie odgrywali m昕czy糿i.
       W teatrze 秗edniowiecznym wi阫szo舵 przedstawie by砤 tematycznie zwi眤ana z Ko禼io砮m i religi. Ch阾nie ogl眃ano tzw. Misteria - przedstawienia z 縴cia Jezusa i jego rodziny. Ponadto du縴m powodzeniem cieszy硑 si tak縠 tzw. Moralitety - przedstawienia o charakterze obyczajowym z mora砮m na ko馽u. Aktorzy sami kupowali sobie stroje i cz阺to si przebierali wprost na scenie.
       W epoce renesansu powsta nowy typ teatru zwany oper, w kt髍ym wszystkie role odgrywano 秔iewaj眂. Ponadto w sztukach teatralnych nast眕i powr髏 do staro縴tno禼i. Obok wielkich przedstawie pojawi硑 si tzw. commedia dell' arte, czyli teatr ludowy. W Anglii rozwin背 si teatr el縝ieta駍ki, w kt髍ym swoje sztuki wystawia m.in. William Szekspir.
       W XIX wieku wystawiano najch阾niej dramaty. Rozwin瓿a si sztuka zdobienia sceny do wystawianego przedstawienia, czyli scenografia. W teatrze wyst阷owa硑 kobiety, m.in. s硑nna na ca硑m 秝iecie polska aktorka Helena Modrzejewska.
       W teatrze wsp蟪czesnym wystawiane s r罂ne rodzaje sztuk. Obok typowych, takich jak dramat, tragedia czy komedia pojawiaj si sztuki eksperymentalne, kt髍e cz阺to przypominaj bardziej popisy cyrkowe czy seanse spirytystyczne ni przedstawienie teatralne.

 

Kilka poj赕 teatralnych na weso硂:

 

 

 

Opracowa砤: Joanna Sikorska

Bibliografia:
  • Inscenizacje pe硁e rado禼i, opr. Ryszard Przymus, sd 1995
  • S硂wnik wiedzy o teatrze


  • wersja spakowana w formacie Microsoft Word (229 KB)

    dzia: Kr髏kie gazetki na d硊gie przerwy