Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Nie ma jak u mamy!

Czy wiecie dlaczego

w maju mamy

dnia dwudziestego sz髎tego

Dzie Mamy?

Jak to? Nie wiecie?

Nie wiecie??? Przecie

to takie proste

i zrozumia砮,

najprostsze z wszystkich

rzeczy na 秝iecie:

Bo nasze Mamy s wspania砮.

A tak poza tym, niech mi wierzy

ka縟y syneczek i c髍eczka,

縠 Mamom dzie ten si nale縴,

jak nam nale縴 si Dzie Dziecka!


M.  Bartkowicz - "Dlaczego mamy Dzie Mamy"

 

"Na wagary"

Zamkn si w pokoju i ogl眃aj mecz,

a ty pierz koszule, a ty ciasto piecz.

I podaj im jedzenie i umyj po nich gary.

Mamusiu do舵 tego, idziemy na wagary!

Na wagary, na wagary mama z c髍k,

na wagary, na wagary przez podw髍ko.

Na wagary, na wagary gdzie do parku.

Jak najdalej od tych ch硂p體 i od garnk體.

My znamy od pokole domowe ABC,

a teraz na nich kolej, niech oni ucz si.

A jak si ju wykszta砪 przy pralce i w秗骴 gar體,

To mama z c髍k wr骳 do domu z tych wagar體.

Z tych wagar體, z tych wagar體 gdzie do parku,

powr骳imy punktualnie jak w zegarku.

Powr骳imy, kiedy sko馽z edukacj

i spytamy - co nam dacie na kolacj?

Co? - Puste gary? - No to wracamy!

Mi硂舵 Mamy

nie wa縴 si na gramy!

Mama - dotkni阠iem d硂ni

najwi阫szy smutek przegoni!

Mi硂舵 Mamy

nie wa縴 si na kilogramy!

Gdy Mamusia usi眃zie przy tobie,

L縠j - nawet w ci昕kiej chorobie!

Chocia si wa縴 na tony

hipopotamy i dzwony,

to takiej wagi nie mamy,

縠by zwa縴砤 mi硂舵 Mamy.

Wszystko, co Mama nam daje,

co b阣zie,

co jest,

co ju by硂,

i Mama, i my obok mamy

- to mi硂舵.                     


Palo Kani縜j - oprac. B. Lewandowska

Kochana Mamo, gdy b阣 du縴,

to Ci przywioz ma硃eczk z podr罂y.

D硊gim ogonkiem to zwinne zwierz

b阣zie za Ciebie zmywa talerze.

Kochana Mamo, gdy b阣 du縴,

to Ci przywioz wielb潮da z podr罂y.

Na jego grzbiecie wygodnie si眃ziesz,

aby do pracy mkn辨 na wielb潮dzie.

Kochana Mamo, gdy b阣 du縴,

to Ci przywioz t硊m zwierz眛 z podr罂y.

Niech wszystkie ze mn m體i to samo,

縠 bardzo Ciebie kochamy, Mamo.


M. Szypowska - "Kochana Mamo"

W zielonych oczach Matki

ieci wiosenna 潮ka.

S硂馽e na drzewach 秔iewa

i  budzi kwiaty w p眐ach.


W niebieskich oczach Matki

szepcze kwitn眂y strumie.

Tak opowiada bajki

to tylko Mama umie.


W b酬kitnych oczach Matki

pogodne niebo fruwa.

Kiedy zasypiasz - Matka

jak gwiazda nad snem czuwa.


A w czarnych oczach Matki

noc od samego 秝itu

okrywa ci skrzyd砤mi

ze srebra i b酬kitu.


T. Kubiak - "Wiersz na Dzie Matki"

Mamo! Chod z nami!

Damy Ci - 潮k.

Z kwiatami

ze skowronkiem,

ze s硂nkiem.

Do w眂hania ,

s硊chania,

patrzenia...

A do 潮ki dodamy

縴czenia.

Nawet

gdy si zachmurzy

na niebie,

nawet

gdy si k硂pot體 nazbiera

my

u秏iechniemy si do siebie,

zawsze

jak dzi

jak teraz!


B. Lewandowska - "Ca砤 潮ka dla Mamy"

“U秏iech matki"

Nad gruszki, jab砶a

S硂dkie, rumiane,

Nad podr罂 d硊g

W kraje nieznane,

Nad promie s硂馽a

I barwne kwiatki,

Stokrotnie milszy

Jest u秏iech Matki.

 

Najlepsze u Mamy

jest to,

縠 j mamy.

Mamy j swoj,

nie cudz,

nie inn,

zawsze t sam.

I 縠by nie wiem, co si sta硂,

Mama zostanie Mam.

Nie na sprzeda,

nie do zamiany.

Nasza wsz阣zie

i przez ca硑 czas.

Wi阠 najlepsze u Mamy

jest to,

縠 j mamy

i 縠 Mama ma w砤秐ie nas.


J. Kulmowa - "Mamy Mam"

Aby zawsze przy nas by砤

Najpi阫niejsza i jedyna,

M眃ra, dobra, ukochana

Taka bliska - nasza Mama!

K砤niamy si, nisko k砤niamy,

A przed Mamami na placki padamy!

Mamy kwiaty i ca硊sy,

Ale tylko dla Mamusi!

Mamo, Mamo,

Co Ci dam!

Ma砮 serce, kt髍e mam!

A w tym sercu r罂y kwiat.

Mamo, Mamo

痽j 100 lat!!


wersja spakowana w formacie Microsoft Word (281 KB)

dzia: Kr髏kie gazetki na d硊gie przerwy