Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Dla nauczycieli

DZIE NASZYCH NAUCZYCIELI

Wszystko nas dzi rozwesela,
Bo to DZIE NAUCZYCIELA!

Dzi czternasty pa糳ziernika,
- to jest 秝i阾o pracownika,
kt髍y w trudzie i mozole
wychowuje dzieci w szkole.

I - cho nas to cz阺to nudzi
- Wychowuje nas na ludzi!!

"Oby cudze dzieci uczy"
bardzo stare to przekle駍two.

Chwa砤 wi阠 nauczycielom
Za codzienne ich m阠ze駍two!

O czym marzy nauczyciel...

Ach, gdyby do szko硑 chodzi硑 anio硑...

Niestety...

Do naszej szko硑 nie chodz anio硑.

Rzec by mo縩a, 縠 nawet odwrotnie.

Ale pomarzy mo縩a...

 

Szanowne nasze grono pedagogiczne

Jest super, po prostu fantastyczne!

W dniu Ich wspania砮go 秝i阾a

Prosimy, by ka縟y zapami阾a,

痚 za trudn prac z nami i okazane serce

Chylimy g硂wy w ogromnej podzi阠e.

 

Anno Domini 2002


i阾o Edukacyji Narodowej to zaiste okazyja,
i縝y wyrazi nasze podzi阫owanie
za upraw tego ugoru,
jakim s uczniowskie czerepy.
Niech wi阠 Wa鎝a駍twu
snuje si 縴wot w pomy秎no禼i,
a fortuna niech nie omija Waszego domostwa.
Ty za, szlachetne zdrowie,
ulubuj sobie Wszystkich Pracownik體
tey prze秝ietney instytucyji o秝iatowej
i wspieraj ich nadw眛lone przez nas si硑.

Tego 縴cz wdzi阠zne basa硑ki


Ponadto 縴czymy Kochanym Nauczycielom, 縠by:
  • nie dostali garba od d紈igania kilogram體 zeszyt體
  • nie stracili cierpliwo禼i do wci笨 psuj眂ych si budzik體
  • nie zacz阬i znowu robi b酬d體 ortograficznych
  • nie og硊chli od naszych wrzask體
  • nie przestali wierzy, 縠 6x8=48

 

Wiadomo od lat, 縠 w swoje 秝i阾o Nauczyciele:
  • nie robi klas體ek z zaskoczenia
  • nie stawiaj jedynek
  • wierz, 縠 w klasie s sami najlepsi uczniowie
  • u秏iechaj si do uczni體, bo ich lubi
Uwa縜my, 縠 Nauczyciel nie tylko ten jeden dzie powinien mie w roku, ale odliczaj眂 wakacje, niedziele i 秝i阾a oko硂 250 dni!!!


Kochani Nauczyciele, b眃糲ie wci笨 z nami,
Czy jeste秏y duzi, czy jeszcze mali.
痽czymy Wam szcz甓cia na nast阷ne lata
Niech 縴je i rozkwita nasza OIATA!!

wersja spakowana w formacie Microsoft Word (273 KB)

dzia: Kr髏kie gazetki na d硊gie przerwy