Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Sesja "Komputer w dydaktyce bibliotecznej"

Miejska Biblioteka Publiczna im. J髗efa Wybickiego w Sopocie oraz Zarz眃 Okr阦u Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Gdyni maj zaszczyt zaprosi nauczycieli bibliotekarzy, pracownik體 bibliotek publicznych i pedagogicznych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem pracy bibliotecznej z dzie鎚i i m硂dzie勘 na sesj naukow Komputer w dydaktyce bibliotecznej.

Sesja odb阣zie si 4 grudnia 2002 roku (秗oda), godz. 1000

Sala nr 36 (1 pi阾ro), Urz眃 Miasta Sopotu, ul. Ko禼iuszki 25/27

Program sesji:     

1000 otwarcie, wyst眕ienie Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego
1030 prof. Anna Sitarska - "Czy tre禼i i formy wsp蟪dzia砤nia bibliotek publicznych
i szkolnych pod笨aj harmonijnie za zmianami?"
1100 Anna Krawczuk, Zdzis砤w Babicz - "Multimedialne Informacyjne Centrum Szko硑"
1130 prezentacja firmy Pretor
1230 przerwa
1300 prezentacja wydawnictwa AidemMedia
1330 dr Dariusz Grygrowski - "Prezentacja komputerowa w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej"
1400 mgr Katarzyna Wojciechowska - "Zastosowania technologii informacyjnej w pracy z czytelnikiem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sopocie"
1415 mgr Violetta Trella - "Biblioterapia i komputer - oferta edukacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie"
1430 mgr Anna Szyma駍ka - "Komputer w bibliotece szko硑 秗edniej"
1500 dyskusja
1600 zako馽zenie sesji

Moderator: Roman Wojciechowski - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie

Honorowy patronat nad sesj obj背 Prezydent Sopotu Jacek Karnowski

Udzia w sesji jest bezp砤tny. Szczeg蟪owe informacje mo縩a uzyska u Katarzyny Wojciechowskiej (Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie) - tel. (058) 551-60-62, 609-061-003, lub u Teresy Arendt (przewodnicz眂a Zarz眃u Okr阦u Pomorskiego SBP w Gdyni) - tel. (058) 622-44-31.

Powr髏