Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
XXII Mi阣zynarodowy konkurs poezji - Opoczno-Bia砤cz體-W眊lany, czyli nieoficjalne I Mistrzostwa Polski w poezji

Konkurs jest otwarty. B阣zie przebiega w trzech odr阞nych kategoriach:

  • "O Z硂te g阺ie pi髍o" - dla zrzeszonych w zwi眤kach tw髍czych, tak縠 dla poet體 o du縴m dorobku literackim,
  • "Szukamy talent體 wsi" - dla mieszka馽體 wsi i ma硑ch miasteczek, nie zrzeszonych w zwi眤kach tw髍czych,
  • Dzieci i M硂dzie do lat 18 - dla wszystkich bez wzgl阣u na miejsce zamieszkania.

Na konkurs nale縴 nades砤 5 dowolnych wierszy w 3 egz. (maszynopis lub bardzo czytelny r阫opis). Tematyka dowolna, ale najmilej widziane s utwory podkre秎aj眂e walk cz硂wieka ze z砮m (alkoholizm, narkomania, zanieczyszczenie 秗odowiska), d笨enie do odnowy duchowej i moralnej. Wiersze powinny by opatrzone god砮m powt髍zonym na osobnej zaklejonej kopercie zawieraj眂ej dok砤dne dane autora (wiek, data urodzenia, aktualny  adres zamieszkania, nr telefonu) oraz - ewentualnie - notka biograficzna, zaadresowana koperta zwrotna z wa縩ym znaczkiem pocztowym. Prace nale縴 nadsy砤 w terminie  do 31 grudnia 2002 r. pod adresem: Towarzystwo Przyjaci蟪 W眊lan, Waldemar J蠹wik, W眊lany 50, 26-307 Bia砤cz體, informacje tel.: 0 prefiks 44 758 12 31.

Przewiduje si, 縠 潮czna pula nagr骴 dla 30 laureat體 w trzech odr阞nych kategoriach wyniesie 7800 z. Wr阠zenie nagr骴 odb阣zie si w maju 2003 r.

Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do bezp砤tnego opublikowania wyr罂nionych  prac w almanachu pokonkursowym oraz w 秗odkach masowego przekazu w kraju i za granic.

W poprzedniej edycji konkursu uczestniczy硂 519 os骲 z 32 kraj體.

Powr髏