Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Ku糿ia talent體 - tw髍czo舵 bez granic - og髄nopolski konkurs tw髍czo禼i

Celem konkursu jest upowszechnianie i rozpowszechnianie wszelkich form tw髍czo禼i (literatura, formy plastyczne, film).

Kategorie tematyczne:

  • Rysunkowa opowie舵 (typ komiksu) z tekstem.
  • "Opowie禼i kota zza p硂ta" (opowiadanie, nowela lub inna forma literacka) - historia wiejskiego podw髍ka, miejskiej kamienicy lub innego miejsca zamieszkania.
  • Maski teatralne lub kukie砶i do tekstu przedstawienia teatralnego.
  • Pomys szalonego tw髍cy - praca dowolna, kt髍a zadziwi i urzeknie wyobra糿i, prostot wyrazu i geniuszem tw髍czym

Organizatorzy dopuszczaj dowolne techniki wyrazu we wszystkich kategoriach: od litery, poprze kresk, rylec i plam, do filmu

Kategorie wiekowe:

  • przedszkola i szko硑 podstawowe;
  • gimnazja;
  • szko硑 秗ednie (m硂dzie do lat 18.);
  • pozostali.

Nagrody

W ka縟ej kategorii tematycznej zostanie przyznana statuetka "Ta馽z眂e 縰rawie". Przewidziano te nagrody pieni昕ne i rzeczowe, wyr罂nienia. Prace nagrodzone i wyr罂nione przechodz na w砤sno舵 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Lubsku.

Terminy

Prace (indywidualne lub zbiorowe) opatrzone dok砤dnym adresem i numerem telefonu nadawcy nale縴 przesy砤 do 30 wrze秐ia 2002 r. pod adresem: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubsku, Al. Wojska Polskiego 2, 68-300 Lubsko, tel. 0 prefiks 68 372 04 50.

Powr髏