Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Zapewnienie mo縧iwo禼i

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu og硂si硂 projekt zmian ustawy o systemie o秝iaty. W projekcie tym pozostawiono zapis art. 67, m體i眂y, 縠 do realizacji cel體 statutowych szko砤 publiczna powinna zapewni uczniom "mo縧iwo舵 korzystania" m.in. z biblioteki. O tym, 縠 "zapewnienie mo縧iwo禼i korzystania" to zupe硁ie co innego ni obligatoryjny wym骻 istnienia biblioteki w szkole, pisano wielokrotnie.

Wieloletnie starania nauczycieli o zmian tego kontrowersyjnego zapisu odbijaj si od 禼ian MENiS niczym przys硂wiowy groch. Zdo砤no ju spowodowa, 縠 w Ustawie o bibliotekach pojawi si zapis m體i眂y, 縠 w ka縟ej szkole powinna by biblioteka szkolna oraz 縠 nie mo縩a 潮czy bibliotek szkolnych i publicznych, a MENiS nadal trwa w uporze i w Ustawie o systemie o秝iaty ogranicza si do "zapewnienia mo縧iwo禼i".

Dlaczego trwa? Nie wiadomo. Jedni twierdz, 縠 jest to jeden z przejaw體 秝iadomej "polityki bibliotecznej" (a raczej antybibliotecznej) resortu edukacji, inni s zdania, 縠 縴wotno舵 niekorzystnego zapisu o bibliotekach szkolnych jest zupe硁ie przypadkowa i wynika z faktu, 縠 w MENiS po prostu nie ma osoby, kt髍a by砤by zainteresowana zmian tego zapisu i by砤 w stanie (intelektualnie i organizacyjnie) j skutecznie zaproponowa.

Kto milczy, ten si zgadza. Nie zgadzajmy si na niekorzystny dla bibliotek zapis. Apelujemy o wysy砤nie do MENiS propozycji zmian w zapisie art. 67 ustawy o systemie o秝iaty. Ustawa o systemie o秝iaty powinna (podobnie jak Ustawa o bibliotekach) wprowadza obligatoryjny obowi眤ek prowadzenia przez szko酬 biblioteki. "Zapewnienie uczniom mo縧iwo禼i korzystania z biblioteki" w praktyce oznacza cz阺to pozbawienie uczni體 dost阷u do biblioteki, a w konsekwencji dost阷u do informacji.

Mo縠sz sw骿 list wys砤 do MENiS ju teraz [email protected], a jeszcze lepiej wy秎ij list poczta tradycyjn.

Juliusz Wasilewski

Powr髏