Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Konkurs na scenariusz lekcji w bibliotece

Tematem konkursu jest opracowanie scenariusza lekcji dowolnego przedmiotu, która będzie realizowana (została zrealizowana) w bibliotece szkolnej lub na platformie zdalnej edukacji z wykorzystaniem zbiorów, warsztatu informacyjnego i zasobów szkolnej książnicy.


  Cele konkursu to m.in.:

 • promocja biblioteki szkolnej jako szkolnej pracowni interdyscyplinarnej,
 • inspirowanie i mobilizowanie środowiska nauczycielskiego do realizacji wspólnych zajęć dydaktycznych,
 • promocja najlepszych pomysłów na lekcję przedmiotową w bibliotece szkolnej m.in. poprzez ich opublikowanie,
 • Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać scenariusz lekcji pocztą elektroniczną na adres:

  konkurs@sukurs.edu.pl
  do 15 lipca 2010 roku

  Do konkursu mogą się zgłaszać:

 • Nauczyciele bibliotekarze szkolni
 • Zespoły trzyosobowe, złożone z nauczycieli, w skład których wchodzi nauczyciel bibliotekarz.
 • Jeden zespół może złożyć co najwyżej 2 scenariusze lekcji dotyczących dwóch różnych tematów.