Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych w 2006 roku

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych
w 2006 roku

¦więto ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (The International Association of School Librarianship) przypada w tym roku 23 października. Jego celem jest zwrócenie uwagi na to, jak ważny udział w edukacji maj± biblioteki szkolne.

Hasło tegorocznych obchodów to: "Czytać. Wiedzieć. Robić" ("Czytam, poznaję, działam"). Podkreśla ono zwi±zek między czytaniem, zdobywaniem wiedzy i wykorzystywaniem jej w praktyce - niezbędna jest do tego dobrze wyposażona biblioteka.
Każdego roku w organizację święta angażuje się coraz więcej polskich nauczycieli bibliotekarzy. Ten specjalny dzień to dla nich okazja, aby zainteresować uczniów, nauczycieli, lokalne środowisko i władze działaniami biblioteki, aby podzielić się swymi pomysłami, a także problemami. Przyjemna świ±teczna atmosfera ułatwia życzliwe kontakty, pomaga tworzyć wizerunek biblioteki jako miejsca przyjaznego, gościnnego, interesuj±cego, ważnego. Warto wykorzystać tę okazję.

Więcej informacji o święcie i jego obchodach na całym świecie można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych: www.iaslslo.org. Serwis prowadzony jest w języku angielskim.

Zapraszamy także do serwisu Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych w Polsce:
http://jjk.nazwa.pl/mdbs/index.php.

Zachęcamy do lektury tekstów poświęconych MDBS w archiwalnych numerach "Biblioteki w Szkole" (9/2004; 9/2005) oraz w naszym serwisie internetowym:
https://www.bibliotekawszkole.pl/archiwum/2005/09/24_pazdziernika.php i
https://www.bibliotekawszkole.pl/archiwum/2005/09/miedzynarodowy.php

Poniżej przedstawiamy sprawozdania z obchodów święta w zeszłym roku.

Zdjęcia z MDBS 2005.

Materiały dodatkowe: ankieta dotycz±ca pracy biblioteki szkolnej, certyfikat potwierdzaj±cy szybkość czytania oraz teksty do obliczania szybkości czytania [1][2][3][4].

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych
w 2005 roku

Przygotowania do święta

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych wymaga wielu przygotowań. Atrakcje, które z tej okazji szykuj± nauczyciele bibliotekarze, musz± zostać ogłoszone i rozreklamowane. ¦więto ma być widoczne w całej szkole, a nawet w całej miejscowości. Specjalnie udekorowana biblioteka - najważniejsze w tym dniu miejsce - musi zapraszać w swoje progi wszystkich gości. Oto w jaki sposób przygotowywano i ogłaszano święto w różnych szkołach.

 • W tym dniu biblioteka była przystrojona balonami i papierowymi łańcuchami, a droga do niej została oznaczona kolorowymi śladami stóp. - Gimnazjum w Chwiramie
 • Wykonano i rozwieszono w całej szkole ciekawe plakaty oraz zaproszenia na święto. Ł±cznicy z bibliotek± otrzymali ulotki reklamuj±ce księgozbiór, które w tym dniu rozdawali swoim koleżankom i kolegom. Do uczniów, którzy nie byli czytelnikami biblioteki, wystosowano zaproszenia. Biblioteka została odświętnie wystrojona. - Zespół Szkół Ogólnokształc±cych nr 6 w Gdańsku
 • Biblioteka przybrała odświętny wystrój. Na ścianach pojawiły się cytaty, aforyzmy i wiersze o ksi±żce i bibliotece, a także kolorowe plakaty przedstawiaj±ce program obchodów uroczystości. - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie
 • Na tablicy informacyjnej w bibliotece umieściłam duży napis: "Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych". Przygotowałam także tablicę informacyjn±, któr± postawiłam w pokoju nauczycielskim. - Zespół Szkół Ogólnokształc±cych nr 2 im. Karola Wojtyły w Lęborku
 • ¦więto Bibliotek Szkolnych uczciliśmy poprzez oznakowanie drogi do biblioteki i odświętne przyozdobienie pomieszczeń bibliotecznych. Przez szkolny radiowęzeł złożono życzenia wszystkim czytelnikom i podano krótk± informację o święcie, informowała o nim również gazetka biblioteczna. Na przełomie września i października młodzież na podstawie planu sytuacyjnego szkoły miała wskazać drogę do biblioteki. Prawidłowe, pełne odpowiedzi zostały nagrodzone. - Gimnazjum im. Powstańców ¦l±skich w Miedźnej
 • Szkołę udekorowaliśmy w plakaty zachęcaj±ce do czytania. - Samorz±dowy Zespół Szkół nr 1 w Opatowie
 • Biblioteka przył±czyła się do obchodów Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych. Celem imprezy było: zwrócenie uwagi w niekonwencjonalny, atrakcyjny, wesoły i skuteczny sposób na święto bibliotek; wyeksponowanie roli biblioteki jako szczególnego miejsca w szkole; przybliżenie uczniom biblioteki i jej zbiorów; przekazanie oferty biblioteki, wieloletniego dorobku, sprawności organizacyjnej oraz pozycji wśród uczniów; przeprowadzenie wśród uczniów rankingu najciekawszych ksi±żek; wpisanie święta na stałe do kalendarza szkolnych uroczystości. Przygotowania do święta rozpoczęły się dwa tygodnie wcześniej. Podjęliśmy następuj±ce działania: przygotowanie afiszy informuj±cych o uroczystości; reklama biblioteki za pośrednictwem plakatów; została wykonana sowa trzymaj±ca ksi±żkę - symbol m±drości, nauki, wiedzy; ogłoszono konkurs na najciekawszy plakat reklamuj±cy współczesn± bibliotekę; zorganizowano wystawę ksi±żek w bibliotece; przeprowadzono wśród uczniów ranking najciekawszych ksi±żek. - Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach
 • ¦więto zostało zorganizowane w naszej szkole po raz pierwszy. W przygotowaniach wzięły udział nauczycielka bibliotekarka i nauczycielka oddziału przedszkolnego oraz Kółko Teatralne dzieci sześcioletnich. Założenia, które przyświecały nam podczas organizacji MDBS: Dzień jest świętem w szkole, bibliotece, powinien być obchodzony w przyjaznej atmosferze, ale powinien także zostać zapamiętany na dłużej i przynieść oczekiwane efekty. Ma podnieść zainteresowanie uczniów ksi±żkami oraz programami multimedialnymi, które nie tylko bawi±, lecz także pomagaj± w nauce. Działania nie mog± do niczego zmuszać, maj± być interesuj±ce i ciekawe, maj± angażować uczniów. W bibliotece urz±dziliśmy k±cik Alicji w Krainie Czarów - ilustracje, fragmenty utworu napisane dużym drukiem, ksi±żki z różnymi wydaniami, żywy biały królik w klatce, busz wokół klatki utworzony z różnych kwiatów doniczkowych, na dużej tablicy fragmenty i ilustracje różnych ksi±żek przygodowych, dywan zamiast ławek w czytelni. W gablocie wisiał plakat z "Biblioteki w Szkole" wraz z gazetk± na temat MDBS i biblioteki. - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 w Radomiu
 • Informacje o święcie zostały umieszczone na terenie obu szkół. Przygotowano plakaty zawieraj±ce odpowiedzi nauczycieli na dwa pytania: o pierwsz± ważn± w ich życiu ksi±żkę oraz o ulubionego bohatera literackiego. - Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum im. Tony'ego Halika w Radzikach Dużych
 • Przed świętem biblioteki na korytarzach szkoły pojawiły się liczne plakaty, które zapowiadały to, co się będzie działo. - Zespół Szkół Ogólnokształc±cych im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu
 • Kilka dni przed świętem wywiesiłam na korytarzu zaproszenia i zawiadomienia o planowanych imprezach. Ukazał się numer specjalny "Informatora bibliotecznego" i na korytarzu gazetka okolicznościowa "Białe kruki naszej biblioteki". Tydzień wcześniej w samej bibliotece wisiała gazetka "Od zwoju do płyty CD" i duży ozdobny napis "¦więto Biblioteki Szkolnej". - Zespół Szkół nr 2 w Tychach
 • Przygotowania zostały rozpoczęte sześć tygodni wcześniej, ponieważ wymagały zrealizowania pracochłonnych projektów. Na lekcjach wiedzy o kulturze uczniowie kilku klas przygotowali plakaty propaguj±ce akcję. Na afiszach znalazły się m.in. cytaty dotycz±ce czytelnictwa, prezentacje sylwetek znanych bibliotekarzy oraz napisy "Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych" w różnych językach (po angielsku, niemiecku, francusku, rosyjsku, ukraińsku, a nawet bułgarsku i hindusku). Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli informatyki nakręcili film i przygotowali prezentację multimedialn± na temat biblioteki. Młodzież z Kółka Teatralnego nagrała płytę z recytowanymi przez siebie wierszami na temat ksi±żek i czytania. Kilka tygodni wcześniej przez nauczycielki bibliotekarki oraz Koło Przyjaciół Biblioteki został przeprowadzony konkurs pod hasłem "Wszystko dla Biblioteki", którego wyniki ogłoszono podczas Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych. O nagrodę - zajęcia pozalekcyjne - walczyły całe klasy, przekazuj±c do biblioteki duże ilości ksi±żek i materiałów multimedialnych. Na lekcjach języka angielskiego uczniowie przy pomocy nauczycieli tłumaczyli materiały ze stron internetowych poświęconych Międzynarodowemu Dniowi Bibliotek Szkolnych i realizowali tematy zwi±zane z czytelnictwem. W korytarzu przy głównym wejściu został ustawiony sprzęt audio i przez dwie godziny była odtwarzana płyta z wierszami nagrana przez uczniów z Kółka Teatralnego. - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
 • Przygotowania do Dnia Bibliotek Szkolnych rozpoczęłyśmy na pocz±tku października, po przedstawieniu planu święta dyrekcji szkoły. Kilka dni przed świętem na korytarzu szkolnym pojawiły się widoczne informacje o naszym przedsięwzięciu. W przygotowania i organizację święta zaangażowałyśmy zespół ł±czników z bibliotek±. Nosili oni identyfikatory ł±cznika z bibliotek±, dbali o porz±dek, częstowali słodyczami. Wielk± pomoc w organizacji święta otrzymaliśmy od nauczycieli przyrody. - Szkoła Podstawowa nr 139 w Warszawie
 • Otoczenie biblioteki udekorowaliśmy kolorowymi balonikami, strzałkami wskazuj±cymi drogę do biblioteki. Na tablicy uczniowie mogli wpisywać swoje uwagi o pracy biblioteki, życzenia, pomysły itp. Drog± elektroniczn± przesłaliśmy życzenia dla nauczycieli bibliotekarzy ze szkół podstawowych i gimnazjów w Zamościu. Informacje o obchodach MDBS zamieściliśmy w kronice szkoły i biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły. - Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu
 • Z okazji Dnia Bibliotek Szkolnych zorganizowałam następuj±ce zadania: przygotowałam kolorowy afisz informuj±cy o uroczystościach i ofercie biblioteki na poszczególne dni; zadbałam o wystrój biblioteki odpowiedni do poszczególnych imprez; wszyscy czytelnicy odwiedzaj±cy bibliotekę w tych dniach częstowani byli cukierkami, które ufundowali sponsorzy; nauczyciele i pracownicy szkoły podstawowej i gimnazjum zostali również poczęstowani słodyczami. - Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu

Wystawy, prezentacje, zajęcia

W dniu święta czytelnicy mog± dowiedzieć się więcej o bibliotece. Poznaj± jej zbiory, organizację pracy, umożliwia się im wolny dostęp do ksi±żek. W lokalach bibliotecznych umieszczane s± wystawy, okolicznościowe gazetki, wyświetlane s± prezentacje multimedialne.

 • Zorganizowano wystawę "Skarbnica ulubionych ksi±żek". Przygotowano gazetkę okolicznościow± "Twórczość Brzechwy"- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
 • Przygotowałam wystawki, na których umieściłam: najstarsze woluminy ze zbiorów biblioteki, najnowsze ksi±żki zakupione do czytelni, ksi±żki, które czytali pracownicy naszej szkoły, ksi±żki, których tematyka dotyczyła hasła obchodów "Odkryj przygodę". - Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy
 • W bibliotece uczniowie mogli obejrzeć pokaz multimedialny "Historia bibliotek" oraz poćwiczyć obkładanie ksi±żek pod okiem specjalisty. Każdy wypożyczaj±cy w tym dniu ksi±żkę otrzymywał cukierka, co okazało się bardzo dobr± zachęt± dla opornych czytelników (tego dnia padł rekord odwiedzin!). Nauczyciele bardzo chętnie wł±czyli się do obchodów święta, czytaj±c na 1 godzinie lekcyjnej przez 10 minut swoje ulubione ksi±żki młodzieżowe. - Gimnazjum w Chwiramie
 • W czytelni miały miejsce wystawy najstarszych ksi±żek oraz materiałów dotycz±cych różnych epok literackich. W tym dniu każdy uczeń miał wolny dostęp do całego księgozbioru. Wydano świ±teczny biuletyn, w którym zamieszczono historię biblioteki oraz wyniki konkursu wraz z wierszami, które powstały z tej okazji. - Zespół Szkół Ogólnokształc±cych nr 6 w Gdańsku
 • Uczennice działaj±ce w Kole Medialnym przygotowały dwie wystawy. Pierwsza poświęcona była nowościom ksi±żkowym o tematyce przygodowej (zgodnie z hasłem tegorocznych obchodów "Poznaj przygodę!"), a druga, ciesz±ca się szczególnym zainteresowaniem i wzbudzaj±ca wiele emocji, przedstawiała przedmioty, które czytelnicy pozostawili w ksi±żkach. Do końca tygodnia mieli także do dyspozycji kronikę, w której wpisywali swoje życzenia, refleksje, przemyślenia. Uczniowie z klas nauczania integracyjnego wykonali laurki z życzeniami i przekazali je nauczycielkom bibliotekarkom. - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie
 • Zorganizowano wystawę nowości ksi±żkowych, które z okazji dwudziestolecia szkoły ofiarowała Drukarnia im. W.L. Anczyca. Można było także obejrzeć wystawkę ciekawostek o bibliotekach. Odwiedzaj±cy bibliotekę nauczyciele wpisywali na listę swoje ulubione ksi±żki z czasów dzieciństwa. W bibliotece zostanie zorganizowana wystawa tych ksi±żek. - Zespół Szkół Ogólnokształc±cych Integracyjnych nr 7 w Krakowie
 • Zorganizowałam wystawę karykatur autorstwa Jacka Frankowkiego. Kolekcję karykatur wypożyczyłam od zaprzyjaźnionej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku. Karykatury - polityków, artystów, sportowców - powiesiłam na ścianach biblioteki. - Zespół Szkół Ogólnokształc±cych nr 2 im. Karola Wojtyły w Lęborku
 • Przygotowana została wystawa ksi±żek po hasłem święta "Odkryj przygodę". Na zajęciach pt. "Czy biblioteka potrzebuje reklamy" młodzież dokonała próby reklamy biblioteki. - Gimnazjum im. Powstańców ¦l±skich w Miedźnej
 • Impreza czytelnicza miała charakter akademii dla uczniów szkoły podstawowej, w tym dla klas 0. Była to okazja do krótkich podsumowań dotycz±cych księgozbioru biblioteki, poczynionych w ostatnim roku zakupów, czytelnictwa w poszczególnych klasach, do wymienienia nazwisk uczniów wyróżniaj±cych się w czytelnictwie oraz przedstawienia Koła Przyjaciół Biblioteki. - Samorz±dowy Zespół Szkół nr 1 w Opatowie
 • Przygotowano wystawę nowości ksi±żkowych. Biblioteczne Koło Multimedialne przygotowało okolicznościow± galerię fotografii Nie ma piękniejszego widoku niż widok czytaj±cego dziecka. - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu
 • Z wychowawczyniami klas 0-III uzgodniono terminy wizyt w bibliotece w czasie zajęć lekcyjnych. Podczas przerw w bibliotece udostępniony był komputer i skaner, a uczniowie mogli korzystać z internetu pod opiek± nauczycielki bibliotekarki. Wszystkie prowadzone zajęcia były otwarte - gościli na nich rodzice i nauczyciele. Po przedstawieniu Poznaj przygodę opowiadałyśmy dzieciom o historii ksi±żki, oczywiście uwzględniaj±c możliwości małych odbiorców. Celem było zasygnalizowanie dzieciom drogi, jak± przebyła ksi±żka przez wieki, uświadomienie faktu, że obecnie jest im łatwiej uczyć się i dotrzeć do potrzebnej wiedzy. Do zabawy wł±czyłyśmy komputer. Rozmawiaj±c na temat wykorzystania tego medium, starałyśmy się wskazać różne jego pozytywne cechy, które można wykorzystać na co dzień (oprócz gier komputerowych, bo akurat to zastosowanie dzieci znaj± bardzo dobrze). Programy dobierałyśmy w zależności od poziomu klasy. Np. ucz±c się o górach z albumem o Tatrach, wł±czyłyśmy program "Tatry, góry polskie". Wybieraj±c dzieci zgłaszaj±ce się do obsługi programu, wybierałyśmy fragmenty muzyki i gwary góralskiej, katalog wideo. Program uzupełniał treści ksi±żkowe. W niektórych klasach wybrałyśmy programy "Jak to działa?" oraz "Poznaję literki". Na zakończenie spotkania zapraszałyśmy uczniów na krótk± bajkę komputerow±. Krasnale odprowadzały gości do sal. - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 w Radomiu
 • Dzieci z klasy 0 odwiedziły bibliotekę. Jeśli odpowiedziały na proste pytanie, otrzymywały kolorowe ksi±żeczki, które w poprzednim roku szkolnym podarowali bibliotece uczniowie gimnazjum. - Biblioteka Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych oraz Gimnazjum im. Tony'ego Halika w Radzikach Dużych
 • Zorganizowano wystawę poświęcon± bibliotekom szkolnym. - Zespół Szkół Ogólnokształc±cych im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu
 • W pomieszczeniu przyszłego Centrum Informacji Multimedialnej zorganizowałam wystawę "Ekslibris - znak własnościowy ksi±żki" oraz "Wydawnictwa naszej biblioteki". Można tu było także przejrzeć wszystkie numery naszego "Informatora", które ukazały się w ci±gu 5 lat, oraz obejrzeć kronikę biblioteczn±. W wypożyczalni mieściła się wystawa międzynarodowej ksi±żki dziecięcej, na której pokazywano ksi±żki z bardzo odległych, często egzotycznych zak±tków świata. Odwiedzaj±cy uczniowie, głównie ci, którzy przychodzili grupkami, wysłuchiwali krótkiej prelekcji dotycz±cej ogl±danych wystaw, samodzielnie wybierali ksi±żki (w tym dniu był wolny dostęp do półek) i brali udział w konkursie. Każdy uczeń mógł w dniu święta zmierzyć sobie szybkość głośnego czytania. Stoperem mierzono czas czytania przygotowanego wcześniej tekstu o czytelnictwie, a potem obliczano, ile słów uczeń przeczytał w ci±gu sekundy. Każdy, kto zdecydował się poddać takiej próbie, otrzymywał specjalny certyfikat potwierdzaj±cy szybkość czytania. - Zespół Szkół nr 2 w Tychach
 • W czytelni zorganizowane zostały wystawy "Dary za długi", "Najstarsze ksi±żki w bibliotece", "Ksi±żki z autografem" oraz wyświetlana była prezentacja poświęcona bibliotece. W sali obok uczniowie pokazywali film poświęcony bibliotece. Przez cały czas czynna była wypożyczalnia i czytelnia, więc trwało udostępnianie ksi±żek, filmów i czasopism. Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki prowadzili warsztaty konserwacji ksi±żek. Wzięli w nich udział nie tylko uczniowie, lecz także nauczyciele i dyrekcja szkoły. - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
 • Przygotowałyśmy wystawę "Odkryj przygodę - Odkryj przyrodę" (w zwi±zku z małym błędem, który pojawił się we wrześniowej "Bibliotece w Szkole") oraz wystawę "W świecie baśni i bajki" (duże plakaty z bajkowymi postaciami). Na wystawie przyrodniczej znalazły się m.in. zdjęcia zwierz±tek naszych czytelników z krótkimi wesołymi notatkami, poezja opiewaj±ca piękno przyrody oraz różne ciekawostki przyrodnicze. Wystawa została przyozdobiona jesiennie - złotymi liśćmi, kasztanami, żołędziami i jarzębin±. Na stolikach wyłożono ksi±żki, albumy i atlasy przyrodnicze oraz ciekawe prace uczniów (np. wykonane z plasteliny modele budowy komórki roślinnej oraz prace plastyczne). Uczniowie odwiedzaj±cy tego dnia bibliotekę mogli ogl±dać pod mikroskopem np. głowę muchy, krew żaby czy fragment skrzydła ptaka. Mogli również wpisać się na listę gości (naliczyłyśmy 245 osób) oraz zagrać w edukacyjn± grę planszow± "Zielone ścieżki". Oprócz tego przeprowadziłyśmy lekcje biblioteczne dla klas I i wł±czyłyśmy pierwszaków do grona czytelników. Podczas zajęć starsi uczniowie pokazywali maluchom doświadczenie "Wybuch wulkanu". - Szkoła Podstawowa nr 139 w Warszawie
 • Zorganizowano spotkania z ksi±żk± dla klas 0, II i III - głośne czytanie ksi±żek z serii "Kubusia Puchatka …". Odbyła się także uroczystość pasowania uczniów klasy I na czytelników biblioteki przez dyrektor szkoły. Z klas± I obchodziliśmy 79. urodziny Kubusia Puchatka (była to kontynuacja obchodów rozpoczętych w zeszłym roku). - Dzień wcześniej przygotowałam odpowiedni wystrój biblioteki: dekoracje przestrzenne z postaciami bajek o Kubusiu, kolorowe baloniki. Przygotowałam także dekorację do inscenizacji, wykonałam wystawki ksi±żek i maskotek wypożyczonych od uczniów oraz laurek z życzeniami, które narysowały dzieci. Z uczniami klasy VI przygotowałam inscenizację ¦piewanki - mruczanki Kubusia Puchatka. Wychowawczyni klasy I wraz z rodzicami przygotowała tort urodzinowy dla Puchatka oraz poczęstunek dla dzieci. Inscenizację obejrzeli również uczniowie klas 0 i II. Dzieci, które wypożyczyły ksi±żeczki i maskotki na wystawę oraz wykonały laurki urodzinowe dla Kubusia Puchatka, zostały nagrodzone słodyczami. W obchodach urodzin Kubusia Puchatka wzięło udział 90 dzieci. - Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu

Konkursy

Konkursy to wprawdzie biblioteczna codzienność, jednak od święta także warto przygotować emocjonuj±cy turniej.

 • Przeprowadzono konkurs czytelniczy dla klas II "¦wiat wierszy Jana Brzechwy". Ogłoszono wyników konkursu literackiego dla klas IV-VI "Moja ulubiona ksi±żka" i konkursu plastycznego dla klas II-III "Moja szkolna biblioteka". - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
 • Na trzy tygodnie przed świętem ogłosiłam kilka konkursów, m.in. na ilustrację do ulubionej ksi±zki, na wiersz, fraszkę lub aforyzm o bibliotece, na najładniejsz± laurkę dla biblioteki. - Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy
 • Na kilka dni przed świętem biblioteka ogłosiła konkursy: dla klas I - konkurs plastyczny "Biblioteka moich marzeń", dla klas II - konkurs na logo biblioteki, dla klas III - konkurs literacki na temat biblioteki (wiersz, opowiadanie, piosenka). Rozstrzygnięcie konkursów i nagrodzenie laureatów odbyło się w dniu święta. - Gimnazjum w Chwiramie
 • Z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych ogłosiłyśmy konkurs na najciekawsze hasło reklamuj±ce bibliotekę i czytanie. Oto niektóre zwycięskie hasła: "Czytaj ksi±żki, b±dź wesoły i z radości± pędź do szkoły!", "Czytaj ksi±żki z biblioteki - wiedzę będziesz miał na wieki!", "Gdy w sobotę czytasz wiele, to już wszystko wiesz w niedzielę", "Czytaj ksi±żki, czytaj wiele, zostań ksi±żek przyjacielem!". Autorzy najlepszych haseł zostali nagrodzeni ksi±żkami. - Szkoła Podstawowa nr 30 w D±browie Górniczej
 • Ogłoszono konkurs na wiersz lub fraszkę o bibliotece "Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka". - Zespół Szkół Ogólnokształc±cych nr 6 w Gdańsku
 • Ogłosiliśmy konkurs na najpiękniejszy "Album lektur pierwszoklasisty". Celem było m.in. zaangażowanie rodziców w rozwój zainteresowań czytelniczych dzieci, wyrobienie u uczniów nawyku regularnego korzystania ze zbiorów biblioteki, a także rozwijanie estetyki i poczucia piękna. - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie
 • Konkurs czytelniczy cieszył się ogromn± popularności±. Przygotowano pytania dla uczniów klas I-III, IV-VI oraz I-III gimnazjum. Pytania dotycz±ce znajomości literatury czytano przez szkolny radiowęzeł. Odpowiedzi można było znaleźć na wystawie, któr± przygotowano w bibliotece. Na zakończenie święta wylosowano kupony z prawidłowymi odpowiedziami. Nagrody wręczyła dyrektor szkoły. - Zespół Szkół Ogólnokształc±cych Integracyjnych nr 7 w Krakowie
 • W szkole zostały ogłoszone liczne konkursy. Konkursy plastyczne: dla klas IV-VI - "Biblioteka moich marzeń" oraz dla klas I-III - na ilustrację do wierszy Juliana Tuwima (każda klasa ilustrowała inny wiersz) w ramach kampanii "Cała Polska czyta dzieciom". Rysunki dzieci (ponad 250) zostały zebrane w albumy. Na konkurs literacki dla klas IV-VI na temat "Moja szkolna biblioteka" wpłynęło 15 wierszy (zbiorowe i indywidualne). Powstanie z nich tomik o bibliotece. Dodatkowo klasy miały za zadanie ułożyć hasła reklamuj±ce bibliotekę szkoln±. Oto niektóre z nich: "Czytaj ksi±żki w bibliotece, to więcej dowiesz się o świecie", "Czytaj ksi±żki, to źródło wiadomości, z nich dowiesz się o przeszłości", "Biblioteka, biblioteka z mił± chęci± na nas czeka", "Nasza biblioteka oferuje to, co potrzebne jest młodym odkrywcom do poznania i zrozumienia wielkiego świata". Przygotowano międzyklasowe konkursy czytelnicze dla klas II i III - dzieci rozwi±zywały testy "Wiersze Juliana Tuwima ucz± i bawi±". Ogłoszono konkurs teatralny - teatrzyk wraz ze swoj± opiekunk± przygotował zagadki dla poszczególnych klas "Jaka to postać - z jakiej bajki?". - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców ¦l±skich w Prudniku
 • Ogłoszono konkurs na najciekawszy plakat reklamuj±cy współczesn± bibliotekę. - Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach
 • Zorganizowano konkurs literacki o tematyce zwi±zanej z bibliotek± i czytelnictwem. - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu
 • W gimnazjum uczniowie mogli wzi±ć udział w minikonkursie o ksi±żce. - Biblioteka Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych oraz Gimnazjum im. Tony'ego Halika w Radzikach Dużych
 • Zorganizowano konkurs plastyczny na najciekawsze logo biblioteki. - Zespół Szkół Ogólnokształc±cych im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu
 • Przeprowadzono konkurs "Czy rozpoznajesz swojego belfra". W oszklonej gablocie umieszczone były zdjęcia nauczycieli z ich lat szkolnych. Zadaniem uczniów było rozpoznanie na zdjęciach nauczycieli i dopasowanie na przygotowanej karcie konkursowej numeru zdjęcia do właściwego nazwiska. Zadanie, chociaż przeważnie wykonywane grupowo, okazało się bardzo trudne. Tylko jednej uczennicy udało się wykonać zadanie bezbłędnie. Oczywiście był to konkurs z nagrodami. - Zespół Szkół nr 2 w Tychach
 • Zorganizowałyśmy konkurs-zagadkę "Rozpoznaj ptaki". Należało rozpoznać nazwy ptaków widocznych na planszach. W zabawie wzięło udział 30 uczniów. - Szkoła Podstawowa nr 139 w Warszawie
 • Tego dnia rozstrzygnięto ogłoszony wcześniej konkurs "Jestem postaci± z ksi±żki…". Wzięło w nim udział 10 uczennic. Zadaniem było przebranie się za postać z ksi±żki i przedstawienie komisji swojego pomysłu. Wszystkie uczestniczki konkursu otrzymały pami±tkowe dyplomy, a wyróżnione uczennice nagrody na apelu szkolnym. - Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu

Przedstawienia

Jednym ze sposobów na uczczenie Dnia Bibliotek Szkolnych s± przygotowane przez uczniów inscenizacje.

 • Kilka klas przygotowało okolicznościowe przedstawienie, które obejrzeli wszyscy uczniowie. - Zespół Szkół Ogólnokształc±cych nr 6 w Gdańsku
 • Uczniowie z zespołu teatralnego Koła Przyjaciół Biblioteki przedstawili spektakl W krainie Fantazji (na podstawie scenariusza z "Biblioteki w Szkole" nr 3/2005). Przedstawienie wzbogaciliśmy piosenkami w wykonaniu uczennic. Aktorzy wyst±pili w specjalnych kostiumach, a scena została ozdobiona. - Samorz±dowy Zespół Szkół nr 1 w Opatowie
 • Przygotowano inscenizację Ksi±żka czy komputer w wykonaniu uczniów klasy III. - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu
 • Przygotowano przedstawienie w wykonaniu dzieci z klasy 0 Poznaj przygodę (wiersze z literatury pięknej dla dzieci). Po szkole kr±żyły dzieci przebrane za krasnale, które zapraszały i sprowadzały poszczególne klasy na zajęcia oraz odprowadzały je do sal. Na każd± klasę przeznaczyłyśmy około 35 minut. Klasę witały księżniczki, wróżki, elfy, czarnoksiężnicy (bohaterzy wielu ksi±żkowych przygód) - czyli dzieci z klasy 0 oraz nauczycielki prowadz±ce spotkania. Goście siadali na krzesłach i dywanie. Przedstawienie trwało około 10 minut. Dzieci przebrane za różne bajkowe postaci występowały przed gośćmi, zapraszały ich "do krainy bajek". - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 w Radomiu
 • Uroczystość uświetniła inscenizacja Kosmici w bibliotece w wykonaniu uczniów klasy VI. - Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu

Plebiscyty, sondy, ankiety

¦więto stwarza okazję do lepszego poznania czytelników. Warto przeprowadzić ankietę, która pozwoli zrozumieć zainteresowania, oczekiwania, życzenia, a czasem także uwagi krytyczne zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Dobrym pomysłem jest także ogłoszenie plebiscytu na ulubion± ksi±żkę czytelników.

 • Odwiedzaj±cy bibliotekę nauczyciele wpisywali na listę swoje ulubione ksi±żki z czasów dzieciństwa. W bibliotece zostanie zorganizowana wystawa tych ksi±żek. - Zespół Szkół Ogólnokształc±cych Integracyjnych nr 7 w Krakowie
 • W dniach 19-24 października dziewczęta z Koła Ł±czników Klasowo-Bibliotecznych ogłosiły plebiscyt na najciekawsz± ksi±żkę roku 2005. Goście odwiedzaj±cy w dniu święta bibliotekę mogli na specjalnie wyznaczonym plakacie przyklejać kartoniki ze swoimi prośbami. - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie
 • Każdy odwiedzaj±cy w tym dniu bibliotekę obdarowywany był złot± myśl± dotycz±c± ksi±żki i czytelnictwa, a chętni otrzymali do wypełnienia ankietę, w której pytałyśmy o ich opinię na temat pracy biblioteki. Prawie 100 wypełnionych ankiet wróciło do biblioteki. - Zespół Szkół nr 2 w Tychach
 • Wśród nauczycieli i pracowników szkoły przeprowadzono sondę na temat "Ksi±żka mojego dzieciństwa". Wszystkim uczestnikom zadano pytania: Jaka to była ksi±żka? Dlaczego jest ulubiona? Dlaczego warto polecić j± teraz uczniom szkoły? Wypowiedzi oraz zdjęcia uczestników sondy zostały wywieszone w formie gazetki na tablicy przed wejściem do biblioteki. Wypowiedzi wszystkich uczestników sondy umieszczono w kronice biblioteki. - Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu
 • Zorganizowano plebiscyt na najciekawsz± ksi±żkę: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni, Gimnazjum w Chwiramie, Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach

Ksi±żki dla biblioteki, kiermasze

Z okazji święta organizowane s± zbiórki ksi±żek dla biblioteki: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni, Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy, Gimnazjum w Chwiramie, Zespół Szkół Ogólnokształc±cych nr 6 w Gdańsku.

 • Członkowie Koła Czytelniczo-Medialnego rozpropagowali akcję pod hasłem "Pozostaw ślad po sobie w bibliotece szkolnej", kierowan± do wszystkich uczniów naszej szkoły. Dzieci ofiarowały bibliotece (za pisemn± zgod± rodziców) wiele ksi±żek o różnej tematyce, które zostały zarejestrowane i wł±czone do księgozbioru. Na pierwszej stronie każdej podarowanej ksi±żki przyklejono karteczkę z danymi osobowymi ucznia, dat± ofiarowania i krótk± notatk± - dedykacj± dla przyszłego czytelnika. - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie
 • 20 września, w zwi±zku ze zbliżaj±c± się uroczystości±, ogłoszono dwie akcje: - dla wszystkich uczniów "Podaruj bibliotece lekturę szkoln±", dla nauczycieli -"Nauczyciele - dzieciom". Za pierwsz± akcję odpowiedzialny był każdy wychowawca, który zbierał dary dla biblioteki. W drugiej akcji nauczyciele znosili nowe i używane ksi±żki do biblioteki. W sumie zebrano 580 ksi±żek. Klasy najlepsze w zbieraniu zostały nagrodzone. Przez cały tydzień uczniowie prowadzili kiermasz ksi±żek "1 ksi±żka - 1 zł". Uczniowie sprzedali 60 ksi±żek. Za uzyskane pieni±dze zostan± zakupione antyramy, w których umieścimy zdjęcia z tej imprezy. - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców ¦l±skich w Prudniku

Goście w bibliotece

¦więto może być także pretekstem do zaproszenia gości - ciekawych osób czy uczniów innych szkół.

 • Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych stworzył też okazję do zaproszenia uczniów z s±siaduj±cych szkół. Obejrzeli oni przedstawienie, a także zobaczyli szkołę, której uczniami mog± zostać w przyszłości. - Zespół Szkół Ogólnokształc±cych nr 6 w Gdańsku
 • Biblioteka miała w tym dniu gości. Przybyli do nas z wizyt± pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 10. Specjalnie dla nich pierwszoklasiści z "ekonomika" przygotowali głośne czytanie przygód żółwia Franklina, mał± słodk± niespodziankę, czyli zaczarowane biblioteczne cukierki, oraz w prezencie plakat dotycz±cy czytelnictwa i ksi±żeczkę w języku angielskim (z wystawy). W bibliotece działa Galeria Jednego Obrazu, w której wystawiane były prace malowane przez tyskich nauczycieli zrzeszonych w Klubie Twórców Nieprofesjonalnych "Paleta". W dniu święta odwiedziła nas emerytowana nauczycielka, która przyniosła na wystawę swój obraz. Opowiedziała o swojej pasji oraz zaprosiła do miejskiej galerii na wystawę grafik swojego męża, artysty plastyka. - Zespół Szkół nr 2 w Tychach
 • Bibliotekę odwiedzili uczniowie z Liceum Ogólnokształc±cego im. gen. Józefa Bema wraz ze swoj± nauczycielk± bibliotekark± oraz nauczycielka bibliotekarka z Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie

Prezenty dla czytelników

Nawet mały upominek sprawi, że biblioteka stanie się dla uczniów miejscem przyjemnym i przyjaznym.

 • Wszyscy uczniowie odwiedzaj±cy bibliotekę byli częstowani cukierkami i dostawali okolicznościowe zakładki. - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu
 • Uczniowie klasy IV szkoły podstawowej zostali obdarowani ksi±żkami, które przekazali gimnazjaliści. Pozostałe podarowane bibliotece wcześniej ksi±żki zostały rozdane uczniom na dużej przerwie. - Biblioteka Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych oraz Gimnazjum im. Tony'ego Halika w Radzikach Dużych
 • Uczniowie otrzymali zakładki do ksi±żek i zaproszenia stałego czytelnika, a klasy - pami±tkowe dyplomy. - Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu

Amnestia dla czytelników

Czytelnicy, którzy spóźniaj± się z oddawaniem ksi±żek, mog± liczyć w Dniu Bibliotek Szkolnych na wyj±tkow± wyrozumiałość bibliotekarzy. W wielu szkołach ogłoszona zostaje "amnestia" dla nieterminowych użytkowników: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni, Gimnazjum w Chwiramie, Zespół Szkół Ogólnokształc±cych nr 6 w Gdańsku, Zespół Szkół Ogólnokształc±cych im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Pami±tkowe wpisy do kroniki

Czytelnicy mogli wpisywać do kroniki bibliotecznej życzenia z okazji święta, swoje refleksje i uwagi: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie, Zespół Szkół Ogólnokształc±cych Integracyjnych nr 7 w Krakowie, Zespół Szkół Ogólnokształc±cych im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Uczniowie z klas nauczania integracyjnego Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie podarowali nauczycielkom bibliotekarkom wykonane własnoręcznie laurki.

Dla każdego coś słodkiego

Goście odwiedzaj±cy bibliotekę orazczytelnicy wypożyczaj±cy ksi±żki mogli liczyć na dodatkow± przyjemność - słodki poczęstunek. Smakołykami częstowano w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni, w Zespole Szkół nr 29 w Bydgoszczy, w Zespole Szkół Ogólnokształc±cych nr 6 w Gdańsku, w Zespół Szkół Ogólnokształc±cych Integracyjnych nr 7 w Krakowie, w Gimnazjum im. Powstańców ¦l±skich w Miedźnej, w Zespole Szkół Ogólnokształc±cych im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, w Szkole Podstawowej nr 3 w Zamościu, w Szkole Podstawowej w Żabim Rogu.

Redakcja bardzo dziękuje wszystkim nauczycielom, którzy przesłali sprawozdania z obchodów Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych. Podziękowania należ± się wszystkim osobom, które zaangażowały się organizację święta, oraz wszystkim uczniom - bo to dla nich s± przecież biblioteki szkolne.

o Bogatynia, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3: Anita PANACHEDA, Jolanta KOWALSKA, Renata GAŁAŻEWSKA. o Bydgoszcz, Zespół Szkół nr 29: Hanna SŁOMSKA. o Chwiram, Gimnazjum: Joanna STEMLER. o D±browa Górnicza, Szkoła Podstawowa nr 30: Krystyna KIJAK, Karina PSUJ. o Gdańsk, Zespół Szkół Ogólnokształc±cych nr 6: Jolanta MROCZKOWSKA. o Grajewo, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza: Iwona Bożena BUKREJEWSKA. o Kraków, Zespół Szkół Ogólnokształc±cych Integracyjnych nr 7: Teresa STANISŁAWCZYK. o Lębork, Zespół Szkół Ogólnokształc±cych: Katarzyna ZAJˇC. o Miedźna, Gimnazjum im. Powstańców ¦l±skich: Joanna GORECKA. o Opatów, Samorz±dowy Zespół Szkół nr 1: Izabela BAJAK. o Prudnik, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców ¦l±skich: Grażyna KUNKA. o Pyskowice, Gimnazjum nr 1: Justyna JASTRZĘBSKA. o Radom, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Długosza: Tomasz RACZYŃSKI. o Radom, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18: Zofia LITWIN, Danuta MAJKUSIAK. o Radziki Duże, Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum im. Tony'ego Halika w Radzikach Dużych: Anna REMPUSZEWSKA. o Szydłowiec, Zespół Szkół Ogólnokształc±cych im. Henryka Sienkiewicza: Agnieszka CHALASTRA. o Tychy, Zespół Szkół nr 2: Bożena KOZIEŃSKA. o Tychy, Zespół Szkół nr 5: Jolanta ROLNIK. o Warszawa, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1: Sylwia BŁAŻEJEWSKA, Anna DOBROWOLSKA, Henryka LACH, Beata WALCZAK. o Warszawa, Szkoła Podstawowa nr 139: Małgorzata BRĘDEL, Joanna GŁUCHOWSKA. o Zamość, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 3. o Żabi Róg, Szkoła Podstawowa: Helena GED.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych do wrześniowego numeru "Biblioteki w Szkole" doł±czyliśmy plakat