Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Międzynarodowe badania polskich uczniów

Umiejętność czytania ze zrozumieniem polskich 15-latków jest powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z innych krajów. Jeśli chodzi o rozumowanie w naukach przyrodniczych uzyskali oni średnie wyniki. Gorzej radzą sobie z matematyką.

W badaniu przeprowadzonym w 2000 r. polscy 15-latkowie uzyskali wyniki wyraźnie poniżej średniej krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W czytaniu ze zrozumieniem otrzymali 479 punktów, czyli poniżej średniej (która wynosiła 500 punktów), trzy lata później - 497 punktów, zaś w 2006 r. - 508. Tym samym znaleźli się na 8 miejscu (najlepszy wynik uzyskała Korea z 556 punktami).

Zdaniem Michała Federowicza, który opracowywał wyniki badań ze strony polskiej, zeszłoroczna edycja PISA potwierdziła wcześniejsze wnioski, że mocną strona naszych uczniów jest stosowanie algorytmów, umiejętność odczytywania danych z wykresów, diagramów i tabel oraz wyobraźnia geometryczna. Problem stanowi dla nich wyjście poza znane sobie rutynowe sposoby postępowania, np. prowadzenie rozumowania polegającego na analizie i wyciąganiu z niej wniosków oraz na projektowaniu strategii postępowania.

"Wydaje się, że niestety polscy uczniowie coraz bardziej specjalizują się w zadaniach odtwórczych i nadal nie radzą sobie w sytuacjach wymagających samodzielnego twórczego myślenia" - powiedział Federowicz.

Źródło: Onet.pl i "Rzeczpospolita"