Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Centra informacji multimedialnej w bibliotekach

Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie, Oddział TNBSP w Częstochowie i Oddział SBP w Częstochowie zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową pt. Centra informacji multimedialnej w bibliotekach i IV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie

Termin: 23 października 2007 roku (wtorek) godz. 10.00 - 16.00
Patronat: Prezydent Miasta Częstochowy
Współpraca: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM" w Częstochowie,
Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej, Biblioteka Publiczna w Częstochowie.
Uczestnicy: bibliotekarze i nauczyciele bibliotekarze, zaproszeni goście, media
PROGRAM

10.00 Powitanie zebranych. Przemówienie Prezydenta Miasta Częstochowy.
Wystąpienia gości
10.30 - 12.45 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Centra informacji multimedialnej w bibliotekach
12.45 - 13.15 Przerwa kawowa
13.15 - 14.00 Europejski Kongres Bibliotek (European Library Congress)
2007 - Retrospektywa Polska
14.00 IV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie
15.30 - Podsumowanie i zamknięcie obrad

Udział w Konferencji jest nieodpłatny, uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
Zgłoszenia: klementinum@autograf.pl

Program konferencji: "e-Kurier NB" http://www.actual2005.republika.pl

Wszystkich bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

dr Renata Sowada
Przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej
przy Oddziale ZNP w Częstochowie