Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Podwyżki na pewno będą

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało trzy fakty świadczące o nieuchronności podwyżek płac nauczycieli

1. Nie ma obawy, aby w roku 2008 nie doszło do podwyżek płac nauczycieli. Ustawa zmieniająca ustawę Karta Nauczyciela w tej kwestii jest obecnie na ostatnim etapie uzgodnień międzyresortowych.

2. Ustawa zapewnia wzrost płac nauczycieli w wysokości co najmniej takiej, jak dla innych grup zawodowych sektora finansów publicznych. Wzrost ten nawiązuje do ustaleń podjętych między rządem a "Solidarnością".

3. W szczególności należy podkreślić, iż nie dojdzie do jakichkolwiek obniżek płac z roku 2007. Przeciwnie, MEN wraża nadzieję, że w toku dalszych prac rządowych i parlamentarnych kwota bazowa gwarantująca średnie wynagrodzenie wzrośnie ponad wstępnie proponowaną, odpowiednio do przyjętych priorytetów rządu i roli edukacji we współczesnym świecie. Wywoływanie obecnie niepewności w tej kwestii wśród nauczycieli jest nieuzasadnione.

Na podstawie: MEN