Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skrty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerw archiwalnych
Archiwum
Zawarto wszystkich numerw "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorw
Sklep internetowy
Bibliografia materiaw repertuarowych dla szk
Bank przydatnych
materiaw
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Profilaktyczna i terapeutyczna wartość literatury

PATRONAT MEDIALNY
PATRONAT HONOROWY


Małopolski Kurator Oświaty Jego Magnificencja Rektor Akademii Pedagogicznej w Krakowie Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
Organizatorzy:

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Skawinie


serdecznie zapraszają

bibliotekarzy, psychologów i pedagogów szkolnych, terapeutów, nauczycieli wspierających oddziaływania profilaktyczne szkół i placówek oświatowych, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych
na regionalną konferencję

Profilaktyczna i terapeutyczna wartość literatury – biblioterapia wsparciem oddziaływań pedagogicznych szkoły
która odbędzie się:

w sali audytoryjnej Gimnazjum nr 1 w Skawinie, ul. Witosa 1
28 września 2007 roku (piątek) w godzinach 10.00-16.00


PARTNERZY ORGANIZACYJNI:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
Gimnazjum nr 1 w Skawinie

PROGRAM KONFERENCJI:

9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 Otwarcie Konferencji
           Przedstawiciele Honorowych Patronów przedsięwzięcia

10.20 dr Lidia Ippoldt (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii
           Pedagogicznej w Krakowie): Lektury szkolne w pracy biblioterapeuty

10.50 Genowefa Surniak (Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury
           i Bibliotekarzy we Wrocławiu): Bajka terapeutyczna w pracy z dzieckiem

11.20 – 11.40 przerwa kawowa

11.40 Wanda Matras (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa AP w Krakowie):
           Biblioterapia w pracy z dzieckiem i młodzieżą dyslektyczną

12.00 doc. dr Irena Borecka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu):
           Biblioterapia w terapii młodzieży uzależnionej

12.20 Maria Widerowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu):
           Warsztat biblioterapeuty

12.50 – 13.10 przerwa

13.15-15.45 Warsztaty w wyodrębnionych grupach tematycznych:


1. Maria Widerowska : Wykorzystanie alternatywnych materiałów czytelniczych w pracy biblioterapeuty;
2. Genowefa Surniak : Bajka terapeutyczna w pracy z dzieckiem;
3. Wanda Matras : Biblioterapia w pracy z dzieckiem i młodzieżą dyslektyczną;
4. dr Lidia Ippoldt : Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą o negatywnym stosunku do czytania.
Na zgłoszenia imienne oczekujemy do 24.09.2007 r. pod numerem telefonu/faxu (012) 276 26 10 lub prosimy je przesłać na adres e-mail: bibped@skawina.net.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają materiały konferencyjne